پرده سینما

فروش فیلم جهان

'گیشه هفتگی فرانسه

'گیشه هفتگی فرانسه
تاريخ ارسال: 1388/10/8
پس از سه هفته کشمکش، «خط تجمع» بالاخره «گرگ و میش» را به زیر کشید

پس از سه هفته کشمکش، «خط تجمع» بالاخره «گرگ و میش» را به زیر کشید
تاريخ ارسال: 1388/9/22
با حضور ناگهانی سه فیلم، گیشه هالیوود شوکه شد

با حضور ناگهانی سه فیلم، گیشه هالیوود شوکه شد
تاريخ ارسال: 1388/9/7
فیلم 2012 گیشه جهانی را به آتش کشید!

فیلم 2012 گیشه جهانی را به آتش کشید!
تاريخ ارسال: 1388/9/2
صفحه: