پرده سینما

تاریخ سینما

آیا اهمیتی در کلاسیک بودن وجود دارد؟ نگاهی به فیلم «همه چیز درباره ایو»

آیا اهمیتی در کلاسیک بودن وجود دارد؟ نگاهی به فیلم «همه چیز درباره ایو»
تاريخ ارسال: 1388/9/7
جایی آن سوی رنگین کمان؛ نگاهی به فیلم جادوگر شهر زمرد

جایی آن سوی رنگین کمان؛ نگاهی به فیلم جادوگر شهر زمرد
تاريخ ارسال: 1388/8/30
نگاهی به ترسناک ترین فیلم تاریخ سینما: کابوس در خیابان الم

نگاهی به ترسناک ترین فیلم تاریخ سینما: کابوس در خیابان الم
تاريخ ارسال: 1388/8/20
بن بست داوری. به انگیزه شصتمین سالگرد نمایش راشومون

بن بست داوری. به انگیزه شصتمین سالگرد نمایش راشومون
تاريخ ارسال: 1388/8/19
از رمینگتون تا جان فورد، در شرح و وصف کلمانتین عزیزم

از رمینگتون تا جان فورد، در شرح و وصف کلمانتین عزیزم
تاريخ ارسال: 1388/8/11
صفحه: