پرده سینما

طعم سینما

واپسین حضور آقای نابغه؛ نگاهی به «یک سلطان در نیویورک» ساخته‌ی چارلی چاپلین

واپسین حضور آقای نابغه؛ نگاهی به «یک سلطان در نیویورک» ساخته‌ی چارلی چاپلین
تاريخ ارسال: 1394/5/12
مصائب شیرین مونتاژ! نگاهی به «تمام مردان شاه» ساخته‌ی رابرت راسن

مصائب شیرین مونتاژ! نگاهی به «تمام مردان شاه» ساخته‌ی رابرت راسن
تاريخ ارسال: 1394/5/8
فقط خونسرد باش! نگاهی به «دوئل» ساخته‌ی استیون اسپیلبرگ

فقط خونسرد باش! نگاهی به «دوئل» ساخته‌ی استیون اسپیلبرگ
تاريخ ارسال: 1394/5/5
خانم شوخ‌وُشنگ، آقای خل‌مشنگ! نگاهی به «تازه چه خبر، دکتر جون؟» ساخته‌ی پیتر باگدانوویچ

خانم شوخ‌وُشنگ، آقای خل‌مشنگ! نگاهی به «تازه چه خبر، دکتر جون؟» ساخته‌ی پیتر باگدانوویچ
تاريخ ارسال: 1394/5/1
عشق‌ها و نفرت‌ها؛ نگاهی به «شیر در زمستان» ساخته‌ی آنتونی هاروی

عشق‌ها و نفرت‌ها؛ نگاهی به «شیر در زمستان» ساخته‌ی آنتونی هاروی
تاريخ ارسال: 1394/4/29
عبور از میدان مین؛ نگاهی به «کالکتور» ساخته‌ی مارکوس دانستن

عبور از میدان مین؛ نگاهی به «کالکتور» ساخته‌ی مارکوس دانستن
تاريخ ارسال: 1394/4/25
مسافرت آمریکا و تحول نامنتظره؛ نگاهی به «فیلومنا» ساخته‌ی استیون فریرز

مسافرت آمریکا و تحول نامنتظره؛ نگاهی به «فیلومنا» ساخته‌ی استیون فریرز
تاريخ ارسال: 1394/4/22
کمدی، هیجان و دیوانه‌بازی! نگاهی به «کت بالو» ساخته‌ی الیوت سیلوراستاین

کمدی، هیجان و دیوانه‌بازی! نگاهی به «کت بالو» ساخته‌ی الیوت سیلوراستاین
تاريخ ارسال: 1394/4/18
دست‌وُپا زدن در باتلاق؛ نگاهی به «صلیب آهنین» ساخته‌ی سام پکین‌پا

دست‌وُپا زدن در باتلاق؛ نگاهی به «صلیب آهنین» ساخته‌ی سام پکین‌پا
تاريخ ارسال: 1394/4/15
به سوی کالیفرنیا؛ نگاهی به «ویل هانتینگ خوب» ساخته‌ی گاس ون‌سنت

به سوی کالیفرنیا؛ نگاهی به «ویل هانتینگ خوب» ساخته‌ی گاس ون‌سنت
تاريخ ارسال: 1394/4/11
فیلمِ روابط؛ نگاهی به «حرف بسه» ساخته‌ی نیکول هالوفسنر

فیلمِ روابط؛ نگاهی به «حرف بسه» ساخته‌ی نیکول هالوفسنر
تاريخ ارسال: 1394/4/8
کیمیای حسرت‌ناک رفاقت؛ نگاهی به «ریو براوو» ساخته‌ی هاوارد هاکس

کیمیای حسرت‌ناک رفاقت؛ نگاهی به «ریو براوو» ساخته‌ی هاوارد هاکس
تاريخ ارسال: 1394/4/4
واقعیت یا خیال؟ نگاهی به «چشمانت را باز کن» ساخته‌ی آلخاندرو آمنابار

واقعیت یا خیال؟ نگاهی به «چشمانت را باز کن» ساخته‌ی آلخاندرو آمنابار
تاريخ ارسال: 1394/4/1
راز آن چراغ سبز؛ نگاهی به «گتسبی بزرگ» ساخته‌ی باز لورمن

راز آن چراغ سبز؛ نگاهی به «گتسبی بزرگ» ساخته‌ی باز لورمن
تاريخ ارسال: 1394/3/28
بترس و سرگرم باش! نگاهی به «پیچ اشتباه» ساخته‌ی راب اشمیت

بترس و سرگرم باش! نگاهی به «پیچ اشتباه» ساخته‌ی راب اشمیت
تاريخ ارسال: 1394/3/25
بهم دروغ بگو؛ نگاهی به «جانی گیتار» ساخته‌ی نیکلاس ری [شماره‌ی ۱۰۰ و یک‌سالگی طعم سینما]

بهم دروغ بگو؛ نگاهی به «جانی گیتار» ساخته‌ی نیکلاس ری [شماره‌ی ۱۰۰ و یک‌سالگی طعم سینما]
تاريخ ارسال: 1394/3/21
تسویه‌حساب با گرگِ خیابان؛ نگاهی به «روز تعلیم» ساخته‌ی آنتونی فوکوآ

تسویه‌حساب با گرگِ خیابان؛ نگاهی به «روز تعلیم» ساخته‌ی آنتونی فوکوآ
تاريخ ارسال: 1394/3/18
وسواسِ وحشتناک، دلبستگیِ رهایی‌بخش! نگاهی به «بهتر از این نمی‌شه» ساخته‌ی جیمز ال. بروکس

وسواسِ وحشتناک، دلبستگیِ رهایی‌بخش! نگاهی به «بهتر از این نمی‌شه» ساخته‌ی جیمز ال. بروکس
تاريخ ارسال: 1394/3/14
پناه به دوزخ سرد؛ نگاهی به «رودخانه‌ی‌ یخ‌زده» ساخته‌ی کورتنی هانت

پناه به دوزخ سرد؛ نگاهی به «رودخانه‌ی‌ یخ‌زده» ساخته‌ی کورتنی هانت
تاريخ ارسال: 1394/3/11
چیزی درست نمی‌شود! نگاهی به «کاپیتان فیلیپس» ساخته‌ی پل گرینگرس

چیزی درست نمی‌شود! نگاهی به «کاپیتان فیلیپس» ساخته‌ی پل گرینگرس
تاريخ ارسال: 1394/3/7
خسته‌ام عزیزم؛ نگاهی به «راه کارلیتو» ساخته‌ی برایان دی‌پالما

خسته‌ام عزیزم؛ نگاهی به «راه کارلیتو» ساخته‌ی برایان دی‌پالما
تاريخ ارسال: 1394/3/4
تصفیه‌ی خون‌بارِ ظهر روز بارانی؛ نگاهی به «سه روز کندور» ساخته‌ی سیدنی پولاک

تصفیه‌ی خون‌بارِ ظهر روز بارانی؛ نگاهی به «سه روز کندور» ساخته‌ی سیدنی پولاک
تاريخ ارسال: 1394/2/31
قوانین‌‌ات را زیرِ پا نگذار! نگاهی به «وقایع‌نگاری» ساخته‌ی جاش ترنک

قوانین‌‌ات را زیرِ پا نگذار! نگاهی به «وقایع‌نگاری» ساخته‌ی جاش ترنک
تاريخ ارسال: 1394/2/28
برگشت به جاده‌ی رستگاری؛ نگاهی به «دختر خوب» ساخته‌ی میگل آرتتا

برگشت به جاده‌ی رستگاری؛ نگاهی به «دختر خوب» ساخته‌ی میگل آرتتا
تاريخ ارسال: 1394/2/24
تراژیک، اما حال‌خوب‌کن! نگاهی به «همه‌چیز باید از دست برود» ساخته‌ی دن راش

تراژیک، اما حال‌خوب‌کن! نگاهی به «همه‌چیز باید از دست برود» ساخته‌ی دن راش
تاريخ ارسال: 1394/2/21
نبرد با آبی بی‌کران؛ نگاهی به «همه‌چیز از دست رفته» ساخته‌ی جی. سی. چندور

نبرد با آبی بی‌کران؛ نگاهی به «همه‌چیز از دست رفته» ساخته‌ی جی. سی. چندور
تاريخ ارسال: 1394/2/17
گریز از تله‌ی توهین و تحقیر؛ نگاهی به «عروسی پرریخت‌وپاش یونانی من» ساخته‌ی جوئل زوئیک

گریز از تله‌ی توهین و تحقیر؛ نگاهی به «عروسی پرریخت‌وپاش یونانی من» ساخته‌ی جوئل زوئیک
تاريخ ارسال: 1394/2/14
ترن افسارگسیخته؛ نگاهی به «رمپارت» ساخته‌ی اورن موورمن

ترن افسارگسیخته؛ نگاهی به «رمپارت» ساخته‌ی اورن موورمن
تاريخ ارسال: 1394/2/10
بی‌افسوس و مطمئن؛ نگاهی به «راننده» ساخته‌ی وا‌لتر هیل

بی‌افسوس و مطمئن؛ نگاهی به «راننده» ساخته‌ی وا‌لتر هیل
تاريخ ارسال: 1394/2/7
بازسازی آلمان شرقی در اتاق سه‌درچهار! نگاهی به «خداحافظ لنین» ساخته‌ی ولفگانگ بکر

بازسازی آلمان شرقی در اتاق سه‌درچهار! نگاهی به «خداحافظ لنین» ساخته‌ی ولفگانگ بکر
تاريخ ارسال: 1394/2/3
هم‌چون خاطره‌ای دلچسب؛ نگاهی به «فقط به‌خاطر دیروز» ساخته‌ی ایسائو تاکاهاتا

هم‌چون خاطره‌ای دلچسب؛ نگاهی به «فقط به‌خاطر دیروز» ساخته‌ی ایسائو تاکاهاتا
تاريخ ارسال: 1394/1/31
دیواری که بود؛ نگاهی به «زندگی دیگران» ساخته‌ی فلوریان هنکل فون دونرسمارک

دیواری که بود؛ نگاهی به «زندگی دیگران» ساخته‌ی فلوریان هنکل فون دونرسمارک
تاريخ ارسال: 1394/1/27
ضیافت گوشت و خون؛ نگاهی به «نزول» ساخته‌ی نیل مارشال

ضیافت گوشت و خون؛ نگاهی به «نزول» ساخته‌ی نیل مارشال
تاريخ ارسال: 1394/1/24
تعبیر خواب‌های نیویورکی؛ نگاهی به «فراموشی» ساخته‌ی جوزف كاسینسكی

تعبیر خواب‌های نیویورکی؛ نگاهی به «فراموشی» ساخته‌ی جوزف كاسینسكی
تاريخ ارسال: 1394/1/20
عاشقانه‌ی آزارنده؛ نگاهی به «خواب عمیق» ساخته‌ی خائومه بالاگوئرو

عاشقانه‌ی آزارنده؛ نگاهی به «خواب عمیق» ساخته‌ی خائومه بالاگوئرو
تاريخ ارسال: 1394/1/17
کمدی دیوانه‌وار، کمدی واقعاً خنده‌دار! نگاهی به «خماری» ساخته‌ی تاد فیلیپس

کمدی دیوانه‌وار، کمدی واقعاً خنده‌دار! نگاهی به «خماری» ساخته‌ی تاد فیلیپس
تاريخ ارسال: 1393/12/21
از محدودیت تا خلاقیت؛ نگاهی به «فعالیت فراطبیعی» ساخته‌ی اورن پلی

از محدودیت تا خلاقیت؛ نگاهی به «فعالیت فراطبیعی» ساخته‌ی اورن پلی
تاريخ ارسال: 1393/12/18
هجوم قرمزِ غلیظ؛ نگاهی به «باید درباره‌ی کوین حرف بزنیم» ساخته‌ی لین رمزی

هجوم قرمزِ غلیظ؛ نگاهی به «باید درباره‌ی کوین حرف بزنیم» ساخته‌ی لین رمزی
تاريخ ارسال: 1393/12/14
زیبایی در اوج سادگی؛ نگاهی به «اوگتسو مونوگاتاری» ساخته‌ی کنجی میزوگوچی

زیبایی در اوج سادگی؛ نگاهی به «اوگتسو مونوگاتاری» ساخته‌ی کنجی میزوگوچی
تاريخ ارسال: 1393/12/11
خوابم یا بیدارم؟! نگاهی به «نیویورک، جزء به کل» ساخته‌ی چارلی کافمن

خوابم یا بیدارم؟! نگاهی به «نیویورک، جزء به کل» ساخته‌ی چارلی کافمن
تاريخ ارسال: 1393/12/7
صفحه: