پرده سینما

طعم سینما

یک کمدی-درام تمام‌عیار؛ نگاهی به «ماهی مرکب و نهنگ» ساخته‌ی نوآ بامباک

یک کمدی-درام تمام‌عیار؛ نگاهی به «ماهی مرکب و نهنگ» ساخته‌ی نوآ بامباک
تاريخ ارسال: 1393/3/29
از خودم می‌ترسم؛ نگاهی به «پرونده‌ی ۳۹» ساخته‌ی کریستین آلوارت

از خودم می‌ترسم؛ نگاهی به «پرونده‌ی ۳۹» ساخته‌ی کریستین آلوارت
تاريخ ارسال: 1393/4/2
قصه‌ی پری مهربان و پسرک خطاکار؛ نگاهی به «پسری با دوچرخه» ساخته‌ی ژان-پیر و لوک داردن

قصه‌ی پری مهربان و پسرک خطاکار؛ نگاهی به «پسری با دوچرخه» ساخته‌ی ژان-پیر و لوک داردن
تاريخ ارسال: 1393/3/26
طوفان حتمی است؛ نگاهی به «پناه بگیر» ساخته‌ی جف نيكولز

طوفان حتمی است؛ نگاهی به «پناه بگیر» ساخته‌ی جف نيكولز
تاريخ ارسال: 1393/3/22
عاقبت خونین یک ماجراجویی ساده؛ نگاهی به «دریاچه‌ی بهشت» ساخته‌ی جیمز واتکینز

عاقبت خونین یک ماجراجویی ساده؛ نگاهی به «دریاچه‌ی بهشت» ساخته‌ی جیمز واتکینز
تاريخ ارسال: 1393/3/19
صفحه: