پرده سینما

معبد خاطره ها

بهاریه : این سینما به هیچ کس وفا نکرده!

بهاریه : این سینما به هیچ کس وفا نکرده!
تاريخ ارسال: 1391/12/29
بهاریه: مسافر کوچولو

بهاریه: مسافر کوچولو
تاريخ ارسال: 1391/12/29
بهاریه: عیدی

بهاریه: عیدی
تاريخ ارسال: 1391/12/29
بهاریه: الماس ها ابدی نیستند یا شهری که دیگر نمی شناسمش

بهاریه: الماس ها ابدی نیستند یا شهری که دیگر نمی شناسمش
تاريخ ارسال: 1391/12/29
بهاریه: مهر و امید به فردا

بهاریه: مهر و امید به فردا
تاريخ ارسال: 1391/12/29
بهاریه: چند اپیزود کوتاه بهاری

بهاریه: چند اپیزود کوتاه بهاری
تاريخ ارسال: 1391/12/29
بهاریه: شلوغی آن خیابان آفتابی

بهاریه: شلوغی آن خیابان آفتابی
تاريخ ارسال: 1391/12/29
بهاریه: آرزوهای تلخ و تلخی های بی پایان

بهاریه: آرزوهای تلخ و تلخی های بی پایان
تاريخ ارسال: 1391/12/29
بهاریه: بوی عیدی، بوی توپ. . . بی آن صدای نجیب

بهاریه: بوی عیدی، بوی توپ. . . بی آن صدای نجیب
تاريخ ارسال: 1391/12/29
بهاریه: خیلی دور، خیلی نزدیک

بهاریه: خیلی دور، خیلی نزدیک
تاريخ ارسال: 1391/12/29
بهاریه: من از «بهاریه» نوشتن متنفرم

بهاریه: من از «بهاریه» نوشتن متنفرم
تاريخ ارسال: 1391/12/29
یک یادداشتِ نه چندان سینمایی؛ اندوه از دست دادن پدر

یک یادداشتِ نه چندان سینمایی؛ اندوه از دست دادن پدر
تاريخ ارسال: 1391/7/14
اگر بدانی پشت آن پنجره کيست؛ به یاد ایرن زازیانس

اگر بدانی پشت آن پنجره کيست؛ به یاد ایرن زازیانس
تاريخ ارسال: 1391/5/10
در سوگ ایرج قادری

در سوگ ایرج قادری
تاريخ ارسال: 1391/2/19
سیمای قهرمانانه پنجمین سوار سرنوشت؛ در رثای ایرج قادری

سیمای قهرمانانه پنجمین سوار سرنوشت؛ در رثای ایرج قادری
تاريخ ارسال: 1391/2/18
جان شیفته؛ شرح یک دیدار

جان شیفته؛ شرح یک دیدار
تاريخ ارسال: 1391/1/24
بهاریه: فرانکو نرو و اشتباهات من!

بهاریه: فرانکو نرو و اشتباهات من!
تاريخ ارسال: 1391/1/7
بهاریه: گالنگ هایش را هنوز دوست دارم

بهاریه: گالنگ هایش را هنوز دوست دارم
تاريخ ارسال: 1391/1/2
بهاریه: پیام بهار

بهاریه: پیام بهار
تاريخ ارسال: 1391/1/2
بهاریه: دعا كن كه دل اش به خاطر عشق بشكند

بهاریه: دعا كن كه دل اش به خاطر عشق بشكند
تاريخ ارسال: 1391/1/2
بهاریه: وزش یک نسیم ملایم از پنجره اتاق

بهاریه: وزش یک نسیم ملایم از پنجره اتاق
تاريخ ارسال: 1391/1/2
بهاریه: من و نادر و «فخیم آرتیست»!

بهاریه: من و نادر و «فخیم آرتیست»!
تاريخ ارسال: 1391/1/2
بهاریه: و دیاری زیباتر از حقیقت تنهایی

بهاریه: و دیاری زیباتر از حقیقت تنهایی
تاريخ ارسال: 1391/1/1
بهاریه: باز هم گذر زمان

بهاریه: باز هم گذر زمان
تاريخ ارسال: 1391/1/1
بهاریه: بهار، خنده، خاطره

بهاریه: بهار، خنده، خاطره
تاريخ ارسال: 1391/1/1
بهاریه: حبه قند های سفید توی قندون گل سرخ

بهاریه: حبه قند های سفید توی قندون گل سرخ
تاريخ ارسال: 1391/1/1
بهاریه: جایزه ی اسکار من

بهاریه: جایزه ی اسکار من
تاريخ ارسال: 1391/1/1
بهاریه: سینما صحرا ... ریولی سابق

بهاریه: سینما صحرا ... ریولی سابق
تاريخ ارسال: 1391/1/1
بهاریه: خانه ما چه سبز بود

بهاریه: خانه ما چه سبز بود
تاريخ ارسال: 1391/1/1
نوروز مبارک؛ بهاریه ای از یک عکاس

نوروز مبارک؛ بهاریه ای از یک عکاس
تاريخ ارسال: 1391/1/1
كای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت؛ به یاد ابوالحسن علوی طباطبایی

كای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت؛ به یاد ابوالحسن علوی طباطبایی
تاريخ ارسال: 1390/5/6
خورشید همچنان می درخشد؛ به یاد ابوالحسن علوی طباطبایی

خورشید همچنان می درخشد؛ به یاد ابوالحسن علوی طباطبایی
تاريخ ارسال: 1390/5/1
خداحافظی ملکه ابدی سینما؛ در رثای الیزابت تیلور

خداحافظی ملکه ابدی سینما؛ در رثای الیزابت تیلور
تاريخ ارسال: 1390/1/9
نوروز مبارک؛ بهاریه ای از  یک عکاس

نوروز مبارک؛ بهاریه ای از یک عکاس
تاريخ ارسال: 1390/1/5
بهار و سینما و سوزش آدم ها!

بهار و سینما و سوزش آدم ها!
تاريخ ارسال: 1390/1/5
بهار و دسته سیسیلی ها

بهار و دسته سیسیلی ها
تاريخ ارسال: 1389/12/29
 بهار و شکار آهو در شبی بهاری

بهار و شکار آهو در شبی بهاری
تاريخ ارسال: 1389/12/28
بهار و غزال عاشقانه

بهار و غزال عاشقانه
تاريخ ارسال: 1389/12/28
بهار و خاطرات برای آنهایی که دوستشان دارم

بهار و خاطرات برای آنهایی که دوستشان دارم
تاريخ ارسال: 1389/12/27
بهار و سینما آلتونا

بهار و سینما آلتونا
تاريخ ارسال: 1389/12/27
صفحه: