پرده سینما

سینمای ایران

یأس: نگاهی به فیلم صد سال به این سالها

یأس: نگاهی به فیلم صد سال به این سالها
تاريخ ارسال: 1388/11/11
تهوع: نگاهی به فیلم تسویه حساب

تهوع: نگاهی به فیلم تسویه حساب
تاريخ ارسال: 1388/11/10
مرگ بهتراست یا زندگی؟ نگاهی به فیلم هفت دقیقه تا پاییز

مرگ بهتراست یا زندگی؟ نگاهی به فیلم هفت دقیقه تا پاییز
تاريخ ارسال: 1388/11/21
 نتایج نظرسنجی سایت پرده سینما در خصوص عوامل اثرگذار بر ارتقاء یا تنزل سطح فیلم ها

نتایج نظرسنجی سایت پرده سینما در خصوص عوامل اثرگذار بر ارتقاء یا تنزل سطح فیلم ها
تاريخ ارسال: 1388/11/10
صد سال به این سالها: رسیدن به سن عقل

صد سال به این سالها: رسیدن به سن عقل
تاريخ ارسال: 1388/11/10
همه چیز هیچ است یا هیچ همه چیز؟

همه چیز هیچ است یا هیچ همه چیز؟
تاريخ ارسال: 1388/11/9
آل از نظر اجرا خیره کننده بود

آل از نظر اجرا خیره کننده بود
تاريخ ارسال: 1388/11/7
جشنواره  بیست و هشتم از دیدگاه انتقادی

جشنواره بیست و هشتم از دیدگاه انتقادی
تاريخ ارسال: 1388/11/7
تسویه حساب به سبک زنانه البته تنها از نوع میلانی

تسویه حساب به سبک زنانه البته تنها از نوع میلانی
تاريخ ارسال: 1388/11/6
آتشکار: هیاهو برای هیچ

آتشکار: هیاهو برای هیچ
تاريخ ارسال: 1388/11/6
جدول ارزشگذاری فیلم های بیست و هشتمین جشنواره فجر از نگاه منتقدان پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلم های بیست و هشتمین جشنواره فجر از نگاه منتقدان پرده سینما
تاريخ ارسال: 1388/11/5
به رنگ ارغوان: کم قدرتر از آنچه به نظر می آید و پرجنجال تر از آنچه واقعاً هست!

به رنگ ارغوان: کم قدرتر از آنچه به نظر می آید و پرجنجال تر از آنچه واقعاً هست!
تاريخ ارسال: 1388/11/4
نوشتن تاریخ با جوهر تقلب؛ بررسی جریان انحطاط در نقد فیلم ایران، از شمیم بهار تا بهزاد رحیمیان

نوشتن تاریخ با جوهر تقلب؛ بررسی جریان انحطاط در نقد فیلم ایران، از شمیم بهار تا بهزاد رحیمیان
تاريخ ارسال: 1388/11/1
راه رفتن مرد مرده /نگاهی به فیلم «تنها دوبار زندگی می کنیم»

راه رفتن مرد مرده /نگاهی به فیلم «تنها دوبار زندگی می کنیم»
تاريخ ارسال: 1388/10/26
سجادپور و انتخاب های دشوار پیش رو

سجادپور و انتخاب های دشوار پیش رو
تاريخ ارسال: 1388/10/24
شمارش معکوس آغاز شد! نگاهی به 26 فیلم راه یافته به بخش مسابقه جشنواره فجر

شمارش معکوس آغاز شد! نگاهی به 26 فیلم راه یافته به بخش مسابقه جشنواره فجر
تاريخ ارسال: 1388/10/23
آیا جای منتقدان در هیئت داوران جشنواره فجرهمچنان خالی می ماند؟!

آیا جای منتقدان در هیئت داوران جشنواره فجرهمچنان خالی می ماند؟!
تاريخ ارسال: 1388/10/21
جشنواره فجر در بن بست داوری

جشنواره فجر در بن بست داوری
تاريخ ارسال: 1388/10/17
بیست و هفت دوره گذشته جشنواره فجر در یک نگاه

بیست و هفت دوره گذشته جشنواره فجر در یک نگاه
تاريخ ارسال: 1388/10/13
افق های روشن پیش روی جشنواره بیست و هشتم فجر

افق های روشن پیش روی جشنواره بیست و هشتم فجر
تاريخ ارسال: 1388/10/6
کدام سوپراستار ایرانی، گیشه یک فیلم را تأمین می کند؟

کدام سوپراستار ایرانی، گیشه یک فیلم را تأمین می کند؟
تاريخ ارسال: 1388/9/23
حاشیه علیه متن / کیمیایی علیه کیمیایی

حاشیه علیه متن / کیمیایی علیه کیمیایی
تاريخ ارسال: 1388/9/11
نگاهی به جشنواره جهانی فیلم تهران

نگاهی به جشنواره جهانی فیلم تهران
تاريخ ارسال: 1388/9/1
بدرود بزرگان... بدرود!

بدرود بزرگان... بدرود!
تاريخ ارسال: 1388/8/26
تنهایی بازیگران و هیاهوی مخالفان

تنهایی بازیگران و هیاهوی مخالفان
تاريخ ارسال: 1388/8/26
گزارش مراسم فرش قرمز فیلم محاکمه در خیابان

گزارش مراسم فرش قرمز فیلم محاکمه در خیابان
تاريخ ارسال: 1388/8/23
فیلمهای من و مؤتمن با پول خردهای سینما ساخته می شوند. گفتگو با سعید عقیقی

فیلمهای من و مؤتمن با پول خردهای سینما ساخته می شوند. گفتگو با سعید عقیقی
تاريخ ارسال: 1388/8/23
کیمیایی به کجا می رود؟

کیمیایی به کجا می رود؟
تاريخ ارسال: 1388/8/19
وقتی از سر ملال ناچار به خنده می شویم

وقتی از سر ملال ناچار به خنده می شویم
تاريخ ارسال: 1388/8/17
ادامه سریال دستمزد بازیگران

ادامه سریال دستمزد بازیگران
تاريخ ارسال: 1388/8/16
خویشاوند ما مجید مجیدی و جاده ای که از آن پیش آمده است

خویشاوند ما مجید مجیدی و جاده ای که از آن پیش آمده است
تاريخ ارسال: 1388/8/15
وقتی از جنوب حرف می زنیم، دقیقاً از چه چیزی حرف می زنیم؟؟

وقتی از جنوب حرف می زنیم، دقیقاً از چه چیزی حرف می زنیم؟؟
تاريخ ارسال: 1388/8/3
صفحه: