پرده سینما

سینمای ایران

نوشتن تاریخ با جوهر تقلب؛ بررسی جریان انحطاط در نقد فیلم ایران، از شمیم بهار تا بهزاد رحیمیان

نوشتن تاریخ با جوهر تقلب؛ بررسی جریان انحطاط در نقد فیلم ایران، از شمیم بهار تا بهزاد رحیمیان
تاريخ ارسال: 1388/11/1
راه رفتن مرد مرده /نگاهی به فیلم «تنها دوبار زندگی می کنیم»

راه رفتن مرد مرده /نگاهی به فیلم «تنها دوبار زندگی می کنیم»
تاريخ ارسال: 1388/10/26
سجادپور و انتخاب های دشوار پیش رو

سجادپور و انتخاب های دشوار پیش رو
تاريخ ارسال: 1388/10/24
شمارش معکوس آغاز شد! نگاهی به 26 فیلم راه یافته به بخش مسابقه جشنواره فجر

شمارش معکوس آغاز شد! نگاهی به 26 فیلم راه یافته به بخش مسابقه جشنواره فجر
تاريخ ارسال: 1388/10/23
آیا جای منتقدان در هیئت داوران جشنواره فجرهمچنان خالی می ماند؟!

آیا جای منتقدان در هیئت داوران جشنواره فجرهمچنان خالی می ماند؟!
تاريخ ارسال: 1388/10/21
جشنواره فجر در بن بست داوری

جشنواره فجر در بن بست داوری
تاريخ ارسال: 1388/10/17
بیست و هفت دوره گذشته جشنواره فجر در یک نگاه

بیست و هفت دوره گذشته جشنواره فجر در یک نگاه
تاريخ ارسال: 1388/10/13
افق های روشن پیش روی جشنواره بیست و هشتم فجر

افق های روشن پیش روی جشنواره بیست و هشتم فجر
تاريخ ارسال: 1388/10/6
کدام سوپراستار ایرانی، گیشه یک فیلم را تأمین می کند؟

کدام سوپراستار ایرانی، گیشه یک فیلم را تأمین می کند؟
تاريخ ارسال: 1388/9/23
حاشیه علیه متن / کیمیایی علیه کیمیایی

حاشیه علیه متن / کیمیایی علیه کیمیایی
تاريخ ارسال: 1388/9/11
نگاهی به جشنواره جهانی فیلم تهران

نگاهی به جشنواره جهانی فیلم تهران
تاريخ ارسال: 1388/9/1
بدرود بزرگان... بدرود!

بدرود بزرگان... بدرود!
تاريخ ارسال: 1388/8/26
تنهایی بازیگران و هیاهوی مخالفان

تنهایی بازیگران و هیاهوی مخالفان
تاريخ ارسال: 1388/8/26
گزارش مراسم فرش قرمز فیلم محاکمه در خیابان

گزارش مراسم فرش قرمز فیلم محاکمه در خیابان
تاريخ ارسال: 1388/8/23
فیلمهای من و مؤتمن با پول خردهای سینما ساخته می شوند. گفتگو با سعید عقیقی

فیلمهای من و مؤتمن با پول خردهای سینما ساخته می شوند. گفتگو با سعید عقیقی
تاريخ ارسال: 1388/8/23
کیمیایی به کجا می رود؟

کیمیایی به کجا می رود؟
تاريخ ارسال: 1388/8/19
وقتی از سر ملال ناچار به خنده می شویم

وقتی از سر ملال ناچار به خنده می شویم
تاريخ ارسال: 1388/8/17
ادامه سریال دستمزد بازیگران

ادامه سریال دستمزد بازیگران
تاريخ ارسال: 1388/8/16
خویشاوند ما مجید مجیدی و جاده ای که از آن پیش آمده است

خویشاوند ما مجید مجیدی و جاده ای که از آن پیش آمده است
تاريخ ارسال: 1388/8/15
وقتی از جنوب حرف می زنیم، دقیقاً از چه چیزی حرف می زنیم؟؟

وقتی از جنوب حرف می زنیم، دقیقاً از چه چیزی حرف می زنیم؟؟
تاريخ ارسال: 1388/8/3
صفحه: