پرده سینما

کتاب تن پوشی از آینه

مریم پزشکپور

 

 

 

 

 

 

 

 

تن پوشی از آینه

 

(ساختمایه های نمایش های ایرانی در آثار بهرام بیضایی)

 

مؤلف: رسول نظرزاده

کتاب تن پوشی از آینه 

رسول نظرزاده به مصاف دشوارترین بخش آثار بهرام بیضایی رفته است و بیش از هر مؤلف دیگری از این مصاف سربلند بیرون آمده است. چراکه «تن پوشی از آینه» کتابی است جدی، دقیق و آبرومند که شناخت جدیدی از ساختار نمایش های بهرام بیضایی به خواننده ارائه می دهد.

کتاب شامل هفت فصل است. و قبل از فصول هفتگانه اش از یک مقدمه مؤلف و نیز سالشمار زندگی بهرام بیضایی بهره برده است.در شش فصل کتاب ابتداء گونه نمایش سنتی ایرانی معرفی شده، سپس نمود آن در آثار بهرام بیضایی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول: نمایش های کاروانی آیینی

فصل دوم: نمایش های میدانی و داستانگویی های نمایشگرانه

فصل سوم: نمایش های عروسکی

فصل چهارم: نمایش های شاد

فصل پنجم: نمایشواره های شادی آور زنانه

فصل ششم: نمایش سوگرنج های دین سروران

فصل هفتم: واژه شناسی نمایش های سنتی

 

 

تن پوشی از آینه

 

ساختمایه های نمایش های ایرانی در آثار بهرام بیضایی

مؤلف: رسول نظرزاده

ناشر: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

چاپ اول: 1384

تیراژ: 1200 نسخه

 


 تاريخ ارسال: 1389/2/19
کلید واژه‌ها:

فرم ارسال نظرات خوانندگان

نام (ضروري):
نظر شما (ضروري):
كد امنيتي (ضروري) :
كد امنيتي تركيبي از حروف كوچك انگليسي است. توجه داشته باشيد كه كد امنيتي به كوچك و بزرگ بودن حروف حساس است.