پرده سینما

نخستین جلسه شورای پیچینگ تولید در انجمن سینمای جوان تشکیل می شود

پرده سینما


 

 

 

 

نخستین جلسه شورای پیچینگ تولید (نوعی پرتاب ایده از سوی فیلمساز و دفاع از طرح و فیلمنامهاش در جمع کارشناسان) در انجمن سینمای جوان استان قم، تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار سایت پرده سینما و اعلام روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، بر اساس آسیب شناسی انجام شده از فیلمهای تولیدی انجمن طی چند سال گذشته و بررسی شیوه های جدید موجود در دنیا جهت تولید فیلم و پس از مشاوره با فیلمسازان با تجربه و کارشناسان، معاونت تولید انجمن سینمای جوان به این نتیجه رسید که برای تولیدات جدید انجمن از شیوه پیچینک (نوع پرتاب ایده از سوی فیلمساز در جمع کارشناسان و دفاع از طرح و فیلمنامهاش) و یا (فیلمنامه را در حداقل زمان تعریف کردن) استفاده کند.

طرح یاد شده در دنیا با عنوان پیچینگ مطرح است و معاونت تولید انجمن سینمای جوان برآن است با اجرای علمی و برنامه ریزی شده این طرح، در کیفیت فیلمهای کوتاه انجمن تاثیرگذار باشد.

بنابراین گزارش، در این جلسه، اعضاء شوراء پیچینگ بهعنوان مخاطب و مشاور با فیلمساز به بحث و تبادل نظر میپردازند تا طرح و ایده اولیه فیلمساز پخته و دارای قابلیت اجرا و تولید شود.

به همین منظور طی هفته پیش رو، نخستین شورای پیچینگ تولید، در دفاتر؛ قم، تهران، کرمانشاه، بوشهر، رفسنجان، بیرجند، کاشان، قزوین و یزد تشکیل میشود.

این گزارش می افزاید: اعضاء این شوراء از افراد صاحب نام در زمینه فیلم کوتاه خواهند بود که دفاتر انجمن را در سراسر کشور در امر تولید یاری میکنند و حداکثر تا 20 روز آینده نخستین جلسه شورای پیچینگ تولید در انجمن سینمای جوان دیگر شهرها نیز به مرحله اجرا میرسد.

همچنین در نخستین جلسه این شوراء که در دفتر قم تشکیل میشود، 4 طرح برگزیده فیلمسازان استان قم با حضور خود فیلمساز و اعضاء شوراء متشکل از «داود جلیلی»، «روح الله بهرامی» و «محمد بهشتی» مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت تا پیش تولید آنها آغاز شود.


 تاريخ ارسال: 1393/2/30
کلید واژه‌ها:

فرم ارسال نظرات خوانندگان

نام (ضروري):
نظر شما (ضروري):
كد امنيتي (ضروري) :
كد امنيتي تركيبي از حروف كوچك انگليسي است. توجه داشته باشيد كه كد امنيتي به كوچك و بزرگ بودن حروف حساس است.