پرده سینما

فهرست داوران سه سال اخیر و معیارهای انتخاب داور در انجمن منتقدان

پرده سینما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كیوان كثیریان مسئول كمیته فرهنگی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ملاك‌های انتخاب داور از سوی این انجمن را برشمرد و اسامی داوران منتقدی را كه طی سه سال گذشته از سوی این انجمن به جشنواره های گوناگون معرفی شده‌اند، نیز اعلام كرد.

 

انجمن منتقدان و نویسندگان سینماییبه گزارش فارس به نقل از روابط عمومی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، كیوان كثیریان در این یادداشت آورده است:

مطابق بند واو ماده 16 آیین نامه انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، وظیفه پیشنهاد دادن داوران برای جشنواره های مختلف بر عهده مسئول كمیته فرهنگی است.

از اوایل سال 86 كه كمیته فرهنگی برای نخستین بار تشكیل و مسئولیت آن به بنده سپرده شد، تا‌كنون (آذر ماه 89) در جشنواره‌های متعددی داوران انجمن به داوری پرداختند و آرایشان را اعلام كردند.

سه دوره جشنواره فیلم كوتاه، سه دوره جشنواره سینما حقیقت، دو دوره جایزه شهیدآوینی، چهار دوره جشنواره فجر، یك دوره بخش فیلم كوتاه فجر، یك دوره بخش مستند فجر، دو دوره جشنواره كودك، یك دوره جشنواره وارش، یك دوره جشنواره جم، دو دوره مطبوعات سینمایی، یك دوره جایزه صندوق مستند، یك دوره مستند عاشورایی و یك دوره سایت‌ها و خبرگزاری های سینمایی از جمله مواردی بودند كه طی حدود 4 سال، انجمن در آنها از داوری اعضا بهره برده است؛ یعنی 23 مورد.

جز سه مورد وارش 86، فجر 85 و شهیدآوینی 86 ، كه در شورای مركزی وقت - كه بنده هم در آن حضور داشتم- تصمیم گیری شد و داوران انتخاب شدند، در مابقی موارد، انتخاب تمامی داوران به پیشنهاد مسوول كمیته فرهنگی و تصویب شورای مركزی بود.

در این یادداشت آمده است: در این میان 70 نفر در این داوری ها شركت كردند كه در تاریخ 15 ساله انجمن، این میزان مشاركت و این تعداد داور بی‌سابقه و بی‌نظیر است.

كثیریان سپس در 10 بند معیارهای پیشنهاد داور از سوی كمیته فرهنگی را اعلام كرد. این بندها عبارتند از:

1-اصرار داریم داور - كه حتما باید عضو رسمی انجمن باشد - به قوانین اولیه انجمن احترام گذاشته باشد؛ یعنی مدارك پرونده اش تكمیل باشد و حق عضویت سالانه‌اش را به موقع پرداخت كرده باشد. البته طبعا موارد نقض هم با توجه به تخصص یا كسوت افراد و نیاز انجمن به آنان وجود داشته است.

2-اصرار داریم شان داوری انجمن حفظ شود تا اهمیت و اعتبار جوایز آن خدشه دار نشود. بنابراین، سواد، تجربه، اعتبارنسبی و خوشنامی داور در میان منتقدان و مجامع سینمایی برایمان مهم است. تلاش كردیم حداقل ها و استانداردهای داوری در انتخاب داوران لحاظ شود.

"قابلیت‌های اثبات شده " در انتخاب های ما بسیار مهم - و شاید از همه چیز مهم تر است - است.

3-تلاش داریم داوران، تكراری نباشند ولی با توجه به مصالح انجمن، اهمیت جشنواره، وزن و جایگاه افراد و تخصص آنان، گاه تكرارنام داوران اجتناب ناپذیر است. "تكراری نبودن داوران " تنها یك ملاحظه است و اصل لایتغیر محسوب نمی‌شود.

4-تلاش كرده‌ایم اگر جشنواره، موضوعی یا تخصصی است، داور انتخاب شده در حوزه یا موضوع جشنواره تجربه و ورود كافی داشته باشد.

5- بی‌شك اعضای "منتقد " انجمن نسبت به اعضای "نویسنده و مترجم " برای داوری از اولویت برخوردارند چرا كه منتقد به پشتوانه بار تئوریك خود و با توجه به ماهیت حرفه اش و مقتضای فعالیت‌ها و نگاشته‌هایش، به امر داوری و قضاوت، نزدیكتر است. البته به كرات از وجود "نویسندگان و مترجمان " نیز برای داوری استفاده كرده‌ایم.

6- سعی شده تمامی داورانی كه انتخاب می‌شوند از اعضای پیوسته باشند. گرچه در چند مورد به دلایلی نظیر تخصص یا كسوت و... از اعضای وابسته نیز استفاده شده است. برخی اعضای با سابقه و مجرب انجمن تنها به دلیل عضویت همزمان در صنفی دیگر، وابسته شده‌اند كه این موضوع مانع بهره‌گیری از وجود آنان نمی‌شود.

7- از ابتدا اصرار داشتیم همواره از اعضای باتجربه، شناخته شده و باسابقه در كنار اعضای جوان و باسواد استفاده كنیم و كردیم. این روند، تاكنون نتایج مثبتی داشته و ادامه خواهد یافت.

8- تلاش كردیم به فراخور و در حد امكان، از تمام طیف های فكری موجود در انجمن در داوری ها استفاده شود.

9- گاه حسب مورد و یا جهت رعایت مصالح انجمن، نیاز است كه یكی از اعضای شورای مركزی عضوهیات داوران باشد كه در آنصورت با تصمیم شورای مركزی اقدام می‌شود و ممكن است از قید عدم تكرار، اغماض ‌شود.

10- با توجه به وجود اعضای متخصص و موجه و باصلاحیت در امر داوری در انجمن و محدودیت تعداد جشنواره‌های معتبر، به هرحال تعداد زیادی از اعضا (اعم از منتقد، نویسنده، مترجم و یا خبرنگار، با رعایت شرایط ذكر شده) در لیست انتظار كمیته فرهنگی هستند كه انشاالله به مرور در جشنواره های گوناگون از وجودشان بهره خواهیم گرفت.

او در پایان اظهار داشته: نگاهی به فهرست داوران انجمن در 4 سال گذشته می‌تواند ضمن شفاف سازی ماجرا برای كلیه اعضا، شاهدی باشد بر مدعاهای 10 گانه بالا كه امیدواریم آنها را تا حد زیادی رعایت كرده باشیم.

فهرست داوران معرفی شده از سوی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی برای داوری جشنواره‌های گوناگون به ترتیب الفبا، از بهمن 85 تا آذر 89 چنین اعلام شده است:

1- جمشید ارجمند( فجر86)

2- وحید اسلامی(كودك 89)

3- مرحوم امیر اسماعیلی(آوینی 86)

4- فریبا اشویی(كوتاه فجر 86)

5- علی افشار(كوتاه فجر 86)

6- امیر افشار فوطویی(وارش 87)

7- منوچهر اكبرلو (فیلم كوتاه 86)(صندوق مستند 87)

8- شاهین امین(مطبوعات سینمایی 88)

9- عباس بابویهی(دفاع مقدس 89)

10- نزهت بادی (فیلم كوتاه 89)

11- امیرحسین بیرجندی (فیلم كوتاه 89)

12- مریم پوریامین(آوینی 86)( جم86)

13- نصرت‌اله تابش(مطبوعات سینمایی 88)(جایزه‌شهید آوینی88)

14- یعقوب تقی‌خانی(فیلم كوتاه 87)

15- محمد جعفری(سینما حقیقت89)

16- شهرام جعفری‌نژاد(مطبوعات سینمایی 88)

17- فریدون جیرانی(فجر 87)

18- زهرا حاج‌محمدی(فیلم كوتاه 87)

19- محمدخزاعی(فجر 87)

20- همایون خسروی‌دهكردی(كودك 87)

21- مهرزاد دانش(فجر 88)

22- رضا درمیشیان(سینما حقیقت89)

23- شاهرخ دولكو( فجر86)

24- خسرودهقان(فجر 87)(صندوق مستند 87)

25- ذبیح‌ا... رحمانی(جایزه‌شهید آوینی88)

26- شهلا زرلكی(كودك 87)

27- حسین سلطان محمدی(كودك 89)

28- محمد سلیمانی(مطبوعات سینمایی 88)(سینما حقیقت86)

29- محسن سیف (جایزه‌شهید آوینی88)

30- رامتین شهبازی(سایت‌های سینمایی 89)(مستند فجر86)

31- فریدون صدیقی(مطبوعات سینمایی 89)

32- طهماسب صلح‌جو(فجر 85) (مطبوعات سینمایی 89) (فجر 87)

33- احمدطالبی‌نژاد(فجر 87)

34- نادر طریقت(فیلم كوتاه 88)

35- جوادطوسی(فجر 87)

36- یزدان عشیری(سایت‌های سینمایی 89)

37- شاپور عظیمی( فجر 85)

38- علی علایی(فجر 88)(فجر 86)

39- ابوالحسن علوی طباطبایی(مستند عاشورایی87)

40- طاهره علی پناه( فجر 85)

41- علیرضا غفاری(دفاع مقدس 89)

42- امیر فرض اللهی(كودك 89)

43- مهدی فرودگاهی(كودك 87)

44- محمدرضافهمیزی(مستند فجر86)

45- محمدتقی فهیم(مطبوعات سینمایی 88) (جم86)(سینما حقیقت86)

46- امیر قادری(فجر 88)

47- زهرا قزیلی(كوتاه فجر 86)

48- زاون قوكاسیان( فجر86)

49- كیوان كثیریان( فجر86)

50- علی‌اصغر كشانی(سینما حقیقت 87)

51- مینا كشاورز(سینما حقیقت89)

52- محمود گبرلو(فجر 88)

53- حمید گرشاسبی(فجر 88)(سینما حقیقت 87)

54- جعفر گودرزی(فیلم كوتاه 86)(جم86)(سایت‌های سینمایی 89)

55- حسین گیتی(فجر 88)

56- حسین معززی‌نیا(مطبوعات سینمایی 89) (فجر 87)

57- حسن معظمی(سایت های سینمایی 89) (فجر86)

58- هادی‌مقدم‌دوست(سایت‌های‌سینمایی89)(صندوق مستند87)(مستند فجر86)

59- پرتو مهتدی(مطبوعات سینمایی 89)

60- انسیه نجفی(فیلم كوتاه 88)

61- نسیم نجفی (فیلم كوتاه 89)

62- خسرو نقیبی(فجر 88)

63- احمد محمد اسماعیلی(وارش 87)

64- حمیدرضا مدقق(سینما حقیقت 87)

65- سعید مستغاثی(آوینی 86)

66- زهرا مشتاق(فیلم كوتاه 88) (دفاع مقدس 89)

67- حسام‌الدین مقامی‌كیا(فیلم كوتاه 87)

68-اسماعیل میهن‌دوست (سینما حقیقت86)

69- كامران ملكی(فجر86)

70- سحر عصرآزاد(فیلم كوتاه 86)

71 - احمد توكلی(مطبوعات سینمایی 89)/ داور میهمان

نمایندگان زیر نیز از سوی انجمن منتقدان به عنوان نماینده به خانه سینما معرفی شدند:

علی معلم(نماینده انجمن درشواریعالی‌داوری‌خانه سینما 87)

كامران ملكی(نماینده انجمن درهیات مدیره خانه سینما87)

 


 تاريخ ارسال: 1389/9/15
کلید واژه‌ها:

فرم ارسال نظرات خوانندگان

نام (ضروري):
نظر شما (ضروري):
كد امنيتي (ضروري) :
كد امنيتي تركيبي از حروف كوچك انگليسي است. توجه داشته باشيد كه كد امنيتي به كوچك و بزرگ بودن حروف حساس است.