پرده سینما

مقایسه جشنواره فیلم فجر با سه جشنواره بین‌المللی

علی افتخاری، سمیه علیپور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جشنواره فجر رکوردار تغییرات رشته‌ها و جوایز

 

تغییرات در زمان برگزاری، بخش‌های مختلف و اعطای جوایز همواره به عنوان یکی از آسیب‌‌های جشنواره فیلم فجر مطرح شده، هرچند دبیر بیست و نهمین دوره جشنواره آزمون و خطا را یک ویژگی مثبت برمی‌شمرد.

جدا شدن دو بخش بین‌الملل و سینمای ایران جشنواره فیلم فجر به بهانه همزمانی برگزاری آن با جشنواره برلین،‌ حذف بخش‌هایی و اضافه شدن بخش‌های دیگر همواره در تاریخچه جشنواره فیلم فجر دیده می‌شود.

مقایسه این تغییرات در 10 سال اخیر بین جشنواره فجر و سه جشنواره کن، برلین و ونیز که جایگاه معتبری در عرصه بین‌المللی دارد می‌تواند نشان دهد این میزان تغییرات تا چه حد در بدنه جشنواره‌های دیگر دیده می‌شود و مهمتر از آن تغییرات در چه زمینه‌ای صورت می‌گیرد؛‌ مسائلی عادی همانند زمان برگزاری و حذف و اضافه بخشی به بهانه مورد توجه قرار نگرفتن در جشنواره و یا جهت‌دهی سینما در مسیری خاص.

 

مقایسه با جشنواره فیلم کن از دوره 54 تا 63

 

 

سال برگزاری

عنوان بخش

تعداد جوایز

تغییرات

2001

مسابقه

6 (نخل طلایی،‌ جایزه بزرگ هیئت داوران، کارگردان، فیلمنامه، بازیگر زن،  بازیگر مرد)

---

نوعی نگاه

1 (جایزه نوعی نگاه)

---

سینه‌فونداسیون

3 (جایزه اول، جایزه دوم، جایزه سوم

---

دوربین طلایی

1 (دوربین طلایی)

---

فیلم‌های کوتاه

2 (نخل طلا، جایزه هیئت داوران)

---

2002

مسابقه

7

اضافه شدن جایزه هیئت داوران

نوعی نگاه

1

---

سینه‌فونداسیون

3

---

دوربین طلایی

1

---

فیلم‌های کوتاه

2

---

2003

مسابقه

7

---

نوعی نگاه

2

اضافه شدن جایزه هیئت داوران

سینه‌فونداسیون

3

---

دوربین طلایی

1

---

فیلم‌های کوتاه

2

---

2004

مسابقه

8

اضافه شدن جایزه Vulcain Prize for an artist technician, awarded by the C.S.T

نوعی نگاه

2

---

سینه‌فونداسیون

3

---

دوربین طلایی

2

اضافه شدن یک جایزه ویژه

فیلم‌های کوتاه

2

---

2005

مسابقه

8

---

نوعی نگاه

2

---

سینه‌فونداسیون

3

---

دوربین طلایی

1

جایزه ویژه اعطاء نشد

فیلم‌های کوتاه

2

---

2006

مسابقه

8

---

نوعی نگاه

4

اضافه شدن جایزه بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد

سینه‌فونداسیون

3

---

دوربین طلایی

1

---

فیلم‌های کوتاه

3

اضافه شدن جایزه ویژه

2007

مسابقه

9

اعطای جایزه شصت سالگی کن

نوعی نگاه

2

حذف جایزه بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد

سینه‌فونداسیون

3

---

دوربین طلایی

1

---

فیلم‌های کوتاه

2

جایزه هیئت داوران اعطاء نشد

2008

مسابقه

9

اعطا جایزه Ex-aequo دوره 61

نوعی نگاه

5

اعطاء سه جایزه هیئت داوران Heart Throb، ناک‌اوت و امید

سینه‌فونداسیون

3

---

دوربین طلایی

2

اعطاء جایزه ویژه

فیلم‌های کوتاه

2

---

2009

مسابقه

9

اعطاء جایزه یک عمر دستاورد

نوعی نگاه

3

جایزه هیئت داوران و جایزه ویژه هیئت داوران

سینه‌فونداسیون

3

---

دوربین طلایی

2

---

فیلم‌های کوتاه

2

---

2010

مسابقه

7

حذف جایزه Vulcain Prize for an artist technician, awarded by the C.S.T

نوعی نگاه

3

حذف جایزه ویژه هیئت داوران، و اعطاء جایزه بهترین بازیگر زن

سینه‌فونداسیون

3

---

دوربین طلایی

1

جایزه ویژه اعطاء نشد

فیلم‌های کوتاه

2

---

 

مقایسه با جشنواره فیلم برلین از دوره 51 تا دوره60

 

سال برگزاری

عنوان بخش

تعداد جوایز

تغییرات

2001

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل

13 (خرس طلایی، جایزه بزرگ هیئت داوران (خرس نقره‌ای)، خرس نقره‌ای بهترین کارگردان، خرس نقره‌ای بهترین بازیگر زن، خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد، خرس نقره‌ای بهترین دستاورد چشمگیر، جایزه هیئت داوران (خرس نقره‌ای)  جایزه آلفرد بائر، خرس طلایی (فیلم کوتاه)، جایزه هیئت داوران (خرس نقره‌ای، فیلم کوتاه)، جایزه فرشته آبی، جایزه استعداد جدید بهترین بازیگر زن جوان، جایزه استعداد جدید بهترین بازیگر مرد جوان)

---

هیئت داوران بهترین فیلم بلند اول

---

---

 

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل فیلم کوتاه

---

---

جوایز افتخاری جشنواره

2 (اعطاء 1 جایزه خرس طلای افتخاری و 1 جایزه دوربین برلیناله)

---

هیئت داوران بخش کودکان

4 (خرس بلورین (Kplus)، خرس بلورین (Kplus فیلم کوتاه)، تقدیر (Kplus)، تقدیر (Kplus فیلم کوتاه))

---

هیئت داوران بخش جوان

---

---

هیئت داوران بخش بین‌الملل Kinderfilmfest

---

---

2002

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل

14

اعطاء دو جایزه خرس طلایی، اعطاء جایزه بهترین دستاورد هنری چشمگیر (بجای دستاورد چشمگیر)، جایزه هیئت داوران اعطاء نشد، اعطاء جایزه بهترین موسیقی فیلم (خرس نقره‌ای)

هیئت داوران بهترین فیلم بلند اول

3

اضافه شدن این بخش به جشنواره

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل فیلم کوتاه

 

 

جوایز افتخاری جشنواره

5

اعطاء 1 جایزه خرس طلایی افتخاری دیگر و 2 جایزه دوربین برلیناله دیگر

هیئت داوران بخش کودکان

5

---

هیئت داوران بخش جوان

---

---

هیئت داوران بخش بین‌الملل Kinderfilmfest

4

اضافه شدن این بخش و اعطای جایزه بزرگ Deutsches Kinderhilfswerk، جایزه ویژه (فیلم کوتاه)، تقدیر

2003

هیئت داوران مسابقه بین‌الملل

9

تشکیل هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل فیلم کوتاه و جدا شدن جوایز این بخش از بخش مسابقه بین‌الملل، حذف جوایز استعداد جدید بهترین بازیگر زن جوان و بهترین بازیگر مرد جوان

هیئت داوران بهترین فیلم بلند اول

---

این جایزه اعطاء نشد

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل فیلم کوتاه

4 (خرس طلایی (فیلم کوتاه)، اعطاء دو جایزه هیئت داوران (خرس نقره‌ای، فیلم کوتاه)، جایزه فیلم کوتاه پانوراما)

---

جوایز افتخاری جشنواره

5

اعطاء یک جایزه خرس طلایی افتخاری و 4 جایزه دوربین برلیناله

هیئت داوران بخش کودکان

5

---

هیئت داوران بخش جوان

---

---

هیئت داوران بخش بین‌الملل Kinderfilmfest

5

---

2004

هیئت داوران مسابقه بین‌الملل

10

اعطاء دو جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر زن

هیئت داوران بهترین فیلم بلند اول

---

اعطا نشد

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل فیلم کوتاه

4

---

 

جوایز افتخاری جشنواره

5

---

هیئت داوران بخش کودکان

6

---

هیئت داوران بخش جوان

2 (خرس بلورین (14plus) و تقدیر (14plus))

اضافه شدن این بخش به جشنواره

هیئت داوران بخش بین‌الملل Kinderfilmfes

6

---

2005

هیئت داوران مسابقه بین‌الملل

9

---

هیئت داوران بهترین فیلم بلند اول

---

جایزه اعطاء نشد

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل فیلم کوتاه

8

---

جوایز افتخاری جشنواره

6

اعطاء دو جایزه خرس طلایی افتخاری و 4 جایزه دوربین برلیناله

هیئت داوران بخش کودکان

6

---

هیئت داوران بخش جوان

2

---

هیئت داوران بخش بین‌الملل Kinderfilmfes

2

---

2006

هیئت داوران مسابقه بین‌الملل

9

اعطاء دو جایزه بزرگ هیئت داوران، جایزه فرشته آبی اعطاء نشد

هیئت داوران بهترین فیلم بلند اول

1

---

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل فیلم کوتاه

7

اضافه شدن جایزه فیلم کوتاه «داد»

جوایز افتخاری جشنواره

7

اعطاء دو جایزه خرس طلایی افتخاری و 5 جایزه دوربین برلیناله

هیئت داوران بخش کودکان

4

---

هیئت داوران بخش جوان

2

---

هیئت داوران بخش بین‌الملل Kinderfilmfes

5

---

2007

هیئت داوران مسابقه بین‌الملل

8

جایزه فرشته آبی اعطاء نشد

هیئت داوران بهترین فیلم بلند اول

1

---

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل فیلم کوتاه

8

---

جوایز افتخاری جشنواره

7

اعطاء دو جایزه خرس طلایی افتخاری و 5 جایزه دوربین برلیناله

هیئت داوران بخش کودکان

4

---

هیئت داوران بخش جوان

2

---

هیئت داوران بخش بین‌الملل Kinderfilmfes

4

---

2008

هیئت داوران مسابقه بین‌الملل

8

جایزه فرشته آبی اعطاء نشد

هیئت داوران بهترین فیلم بلند اول

1

---

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل فیلم کوتاه

4

---

جوایز افتخاری جشنواره

3

اعطا یک جایزه خرس طلایی افتخاری و 2 جایزه دوربین برلیناله

هیئت داوران بخش کودکان

4

---

هیئت داوران بخش جوان

4

---

هیئت داوران بخش بین‌الملل Kinderfilmfes

4

---

2009

هیئت داوران مسابقه بین‌الملل

10

اعطا جایزه بهترین فیلمنامه، اعطاء دو جایزه آلفرد بائر

هیئت داوران بهترین فیلم بلند اول

2

---

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل فیلم کوتاه

6

---

جوایز افتخاری جشنواره

3

اعطا یک جایزه خرس طلایی افتخاری و 2 جایزه دوربین برلیناله

هیئت داوران بخش کودکان

4

---

هیئت داوران بخش جوان

4

---

هیئت داوران بخش بین‌الملل Kinderfilmfes

اعطا نشد

---

2010

هیئت داوران مسابقه بین‌الملل

9

---

هیئت داوران بهترین فیلم بلند اول

1

---

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل فیلم کوتاه

4

---

جوایز افتخاری جشنواره

5

اعطاء 2 جایزه خرس طلایی افتخاری و 3 جایزه دوربین برلیناله

هیئت داوران بخش کودکان

4

---

هیئت داوران بخش جوان

4

---

هیئت داوران بخش بین‌الملل Kinderfilmfes

اعطا نشد

---

 

مقایسه با جشنواره ونیز از دوره 58 تا دوره 67

 

سال برگزاری

عنوان بخش

تعداد جوایز

تغییرات

2001

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل

11 (شیر طلایی، جایزه بزرگ ویژه هیئت داوران، شیر نقره‌ای بهترین فیلم کوتاه، کوپا وولپی بهترین بازیگر مرد، کوپا وولپی بهترین بازیگر زن، بهترین فیلم کوتاه (تقدیر، 2 جایزه)، جایزه مارچلو ماسترویانی، سینمای معاصر - شیر آینده، سینمای معاصر - جایزه ویژه هیئت داوران، شیر طلایی ویژه برای مجموعه آثار)

---

جایزه شیر آینده - لوییجی دی لورنتیس

1

---

جوایز سن مارکو

---

---

جایزه تماشاگران

---

---

جوایز افق‌ها

---

---

جایزه Controcampo Italiano

 

---

---

جوایز جنبی شامل جایزه فیپرشی، نتپک، یونیسف، یونسکو و ...

36

---

2002

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل

8

تقدیر از یک فیلم کوتاه، اعطاء جایزه بهترین دستاورد چشمگیر فردی، سینمای معاصر - شیر آینده، سینمای معاصر - جایزه ویژه هیئت داوران اعطاء نشد

جایزه شیر آینده - لوییجی دی لورنتیس

1

---

جوایز سن مارکو

4 (مارکو، جایزه ویژه هیئت داوران سن مارکو، جایزه سن مارکو - تقدیر (2 جایزه))

---

جایزه تماشاگران

3 (بهترین فیلم، بازیگر مرد، بازیگر زن)

---

جوایز افق‌ها

---

---

جایزه Controcampo Italiano

---

---

جوایز جنبی شامل جایزه فیپرشی، نتپک، یونیسف، یونسکو و ...

25

---

2003

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل

10

اعطاء دو جایزه شیر طلایی یک عمر دستاورد

جایزه شیر آینده - لوییجی دی لورنتیس

3

---

جوایز سن مارکو

3

---

جایزه تماشاگران

4

---

جوایز افق‌ها

---

---

جایزه Controcampo Italiano

---

--

جوایز جنبی شامل جایزه فیپرشی، نتپک، یونیسف، یونسکو و ...

34

---

2004

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل

11

اضافه شدن جایزه اوسلا ، اعطاء دو جایزه شیر طلایی یک عمر دستاورد

جایزه شیر آینده - لوییجی دی لورنتیس

2

---

جوایز سن مارکو

---

---

جایزه تماشاگران

---

---

جوایز افق‌ها

2

---

جایزه Controcampo Italiano

---

---

جوایز جنبی شامل جایزه فیپرشی، نتپک، یونیسف، یونسکو و ...

40

---

2005

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل

13

اعطاء جوایز اوسلا بهترین فیلمنامه و بهترین دستاورد فنی، اعطاء دو جایزه شیر طلایی یک عمر دستاورد

جایزه شیر آینده - لوییجی دی لورنتیس

1

---

جوایز سن مارکو

---

---

جایزه تماشاگران

---

---

جوایز افق‌ها

2

---

جایزه Controcampo Italiano

---

---

جوایز جنبی شامل جایزه فیپرشی، نتپک، یونیسف، یونسکو و ...

36

---

2006

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل

13

اعطاء یک جایزه شیر ویژه و یک جایزه شیر طلایی یک عمر دستاورد

جایزه شیر آینده - لوییجی دی لورنتیس

1

---

جوایز سن مارکو

---

---

جایزه تماشاگران

---

---

جوایز افق‌ها

2

---

جایزه Controcampo Italiano

---

---

جوایز جنبی شامل جایزه فیپرشی، نتپک، یونیسف، یونسکو و ...

37

---

2007

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل

14

اعطاء یک جایزه شیر ویژه و دو جایزه شیر طلایی یک عمر دستاورد

جایزه شیر آینده - لوییجی دی لورنتیس

1

---

جوایز سن مارکو

---

---

جایزه تماشاگران

---

---

جوایز افق‌ها

3

---

جایزه Controcampo Italiano

---

---

جوایز جنبی شامل جایزه فیپرشی، نتپک، یونیسف، یونسکو و ...

35

---

2008

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل

12

اعطاء یک جایزه شیر ویژه

جایزه شیر آینده - لوییجی دی لورنتیس

1

---

جوایز سن مارکو

---

---

جایزه تماشاگران

---

---

جوایز افق‌ها

3

---

جایزه Controcampo Italiano

---

---

جوایز جنبی شامل جایزه فیپرشی، نتپک، یونیسف، یونسکو و ...

29

---

2009

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل

8

---

جایزه شیر آینده - لوییجی دی لورنتیس

1

---

جوایز سن مارکو

---

---

جایزه تماشاگران

---

---

جوایز افق‌ها

3

---

جایزه Controcampo Italiano

2

---

جوایز جنبی شامل جایزه فیپرشی، نتپک، یونیسف، یونسکو و ...

35

---

2010

هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل

9

---

جایزه شیر آینده - لوییجی دی لورنتیس

1

---

جوایز سن مارکو

---

---

جایزه تماشاگران

---

---

جوایز افق‌ها

6

---

جایزه Controcampo Italiano

2

---

جوایز جنبی شامل جایزه فیپرشی، نتپک، یونیسف، یونسکو و ...

---

---

جشنواره فجر از دوره 20 تا 29

 

سال برگزاری

عنوان بخش

تعداد جوایز

تغییرات

1380

مسابقه سینمای ایران

14 (جلوه‌های ویژه، چهره‌پردازی، طراحی صحنه،‌صدابرداری، صداگذاری، بازیگری (نقش اول و دوم مرد و زن)، تدوین، موسیقی متن، فیلمبرداری، فیلمنامه، کارگردانی و فیلم)

---

مسابقه بین‌الملل

4 (کارگردانی، فیلم، بازیگری و  فیلمنامه)

---

1381

مسابقه سینمای ایران

13

اضافه شدن جوایز فیلم مستند، فیلم اول،‌ فیلم کوتاه، دستاورد هنری و فنی

مسابقه بین‌الملل

6

اعطای جایزه بهترین فیلم کوتاه و دستاورد هنری و فنی

1382

مسابقه سینمای ایران

18

---

مسابقه بین‌الملل

6

---

1383

مسابقه سینمای ایران

20

اعطای جایزه بهترین اثر هنر و تجربه

مسابقه بین‌الملل

12

اضافه شدن دو بخش سینمای آسیا و معناگرا و اعطای 6 سیمرغ در این دو بخش

1384

مسابقه سینمای ایران

19

---

مسابقه بین‌الملل

13

اضافه شدن جایزه فیلم منتخب تماشاگران

1385

مسابقه سینمای ایران

23

اضافه شدن بخش مواد تبلیغی و اعطای چهار سیمرغ در این بخش

مسابقه بین‌الملل

13

---

1386

مسابقه سینمای ایران

23

انتخاب بهترین فیلم از نگاه ملی و اعطای سیمرغ زرین

مسابقه بین‌الملل

15

اعطای دو جایزه در بخش بین‌المذاهب

1387

مسابقه سینمای ایران

23

---

مسابقه بین‌الملل

15

---

1388

مسابقه سینمای ایران

23

---

مسابقه بین‌الملل

15

---

1389

مسابقه سینمای ایران

18

حذف جوایز فیلم‌های کوتاه و مستند و انیمیشن

مسابقه بین‌الملل

15

---

 

منبع : خبرآنلاین


 تاريخ ارسال: 1389/10/20
کلید واژه‌ها:

نظرات خوانندگان
>>>پژمان. ع:

ما همیشه ادعا کردیم جشنواره فجر یه جشنواره بین المللیه. بنابراین باید ببینیم جشنواره های بین المللی چکار کرده اند و ما چیکار کردیم. به نظر من نوشته مرتب و دقیقه. اما آیا مسئولان جشنواره فجر بهش توجه می کنند؟

0+0-

دوشنبه 20 دي 1389>>>مهیار:

که چی؟جدولاتون خیلی بد قیافه است اصلا نمیشه بخونی.

0+0-

دوشنبه 20 دي 1389
فرم ارسال نظرات خوانندگان

نام (ضروري):
نظر شما (ضروري):
كد امنيتي (ضروري) :
كد امنيتي تركيبي از حروف كوچك انگليسي است. توجه داشته باشيد كه كد امنيتي به كوچك و بزرگ بودن حروف حساس است.