پرده سینما

همه چیز بر مبنای تأویل! نقد و بررسی فیلم «قیچی» ساخته کریم لک زاده

کاوه قادری


 

 

 

 

 

 

 

 

در قیچی بدون الصاق معناتراشانه ی مفاهیمی از بیرون متن به درون متن، درجا می میرد و نمی تواند به مثقال ذره ای مقبولیت، مضوعیت و حتی موجودیت داشته باشد. هر تفسیری را می توان به فیلم الصاق کرد.

 

هر سکانسی در فیلم قیچی را می توان با سکانس دیگر عوض کرد یا حتی حذف شان کرد و سکانسی اساساً مجزای از سکانس حذف شده را جایگزین و اضافه کرد؛ جملگی علی البدل و علی السویه اند.

 

دربه دری، خرده شیشه ی فرو رفته ی درون پا، داد و فریاد سر پیرمرد محلی، کار در اعماق امواج سنگین دریا، مواجهه ی گرم دختر خوش بر و رو با پسر ناکام با محوریت خرید قرص ژلوفن! و مسابقه ی صحیح و غلط راه انداختن بر سر شناسه های شخصیتی همان دختر خوش بر و رویی که باسمه ای وارد فیلم شده! به این ها می گویند شخصیت پردازی در سایه؟!

 

پوستر فیلم قیچی ساخته کریم لک زادههوای ابری توأم با رعد و برق، زمین گل آلود، فضای مخوف و ناکجاآبادگونه و رنگ تیره ی قاب با دوربینی روی دست و کلوزآپی لرزان از مردی در حال جستجو کردن و راه رفتن و در ادامه، اندکی خوش سلیقگی بصری و تعدادی هم کارت پستال؛ این همه هم به لحاظ تصویری و هم به لحاظ بصری و هم به لحاظ فضاسازی دقیق محلی، آغازی خوب و کنجکاوی برانگیز است؛ آفرین! اما نفس سینما بس بزرگ تر از صرف وجود این «اله مان» [۱] ها است.

به معنای حقیقی کلمه با فیلم «تأویل» روبرو هستیم؛ و این دقیقاً همان نقصان بنیادی فیلم است. این اثر، بدون الصاق معناتراشانه ی مفاهیمی از بیرون متن به درون متن، درجا می میرد و نمی تواند به مثقال ذره ای مقبولیت، مضوعیت و حتی موجودیت داشته باشد. هر تفسیری را می توان به فیلم الصاق کرد؛ به گونه ای که مرز متن و فرامتن در یک اثر هنری به نحوی مجرمانه درنوردیده شده.

به محض خروج از سالن سینما می توان به راحتی تمام آنچه درون این اثر گذشت را فراموش کرد؛ چرا که اساساً با هیچگونه محتوای معینی روبرو نیستیم. هر سکانسی را می توان با سکانس دیگر عوض کرد یا حتی حذف شان کرد و سکانسی اساساً مجزای از سکانس حذف شده را جایگزین و اضافه کرد؛ جملگی علی البدل و علی السویه اند؛ چرا که چه در جزئیات و چه در کلیات، عملاً با درونمایه و حدیث نفسی ابژکتیو شده و عینیت یافته مواجه نیستیم و فقط و فقط ناگزیریم ابتدایی ترین اطوارهای مثلاً ادبی و استعاری یک فیلم «تأویل» را تحمل کنیم؛ و اگر فرصتی شد و حوصله ای داشتیم، معنایی برایشان نیز بتراشیم!

باز هم لوس و لوث کردن تعلیق و سیال بودن؛ با بکارگیری دائم و در موارد بسیاری بی جا از دوربین روی دست! علت اش چیست؟ القای تنش درونی؟! باز هم مضحک و مبتذل کردن مفهوم «درونی بودن»، به مدد دائماً ساکت بودن و در موارد عصبانیت هم عربده زدن! از کِی تا حالا «درونی بودن» اینقدر سهل و ممتنع شده؟! باز هم مشخص نبودن مرز فلاش بک، حال و فلاش فوروارد و پراکنده گویی عامدانه برای تظاهر به سیال بودن! هدف چیست؟ نمایش جریان سیال ذهن؟! هر موقع، روز و شب را بهم ریختیم، نوبتی و دلخواهی با هم عوض شان کردیم، متروکه ای ساختیم و دیوانه ای را جهت بی هدف پرسه زدن و تقلا کردن و «دیوانه بازی» آنجا فرستادیم و کل اثر را به سرگردانی و سردرگمی و استیصال و سترونی مطلق گذراندیم یعنی جریان سیال ذهن؟!

باز هم نمادهایی عینیت نیافته و ابژکتیو نشده که عوض آنکه از دل سوژه برآیند می خواهند مستقلاً به اثر سوژه الصاق کنند؛ نگاه پسر و خیره شدن به عقرب در کلوزآپ یعنی چه؟! اگر بخواهیم معناتراشی و مکاشفه های فرامتنی کنیم، یعنی او نیز همچون عقرب اسیر محیط شده؟!

و باز هم کنش و واکنش های تحمیلی و دستوری برای نیل به آنچه توان داستانی و نمایشی کردن اش را نداریم؛ به گونه ای که مواجه می شویم با قتل! اساساً چرا قتل؟! عمل حیوانی و خشونت مازوخیستی این آدم، نشأت گرفته از چیست؟! پیرامون اش او را درک نکرده؟ خودش روانی است؟ جایگاه این قتل، کجای خط سیر درام است؟! چه فرقی می کرد اگر به جای ابتدای درام، اواسط اش اتفاق بیفتد؟ یا حتی اواخرش؟! و مهم تر اینکه این قتل کجای اقتضای درام است؟! چه سیری منجر به قتل می شود؟ آیا این فیلم، فیلم قتل است؟! و اصلاً حتی بر فرض اینکه قیچی فیلم قتل! چرا قتل پدر؟! اختلاف شان چیست؟ یک مشاجره سر میز ناهار و نارضایتی از تعقیب توسط پدر و آن هنگام، قتل؟! این یعنی مثلاً «خرده روایت» و «مینی مال»؟! چه فرقی می کرد اگر جای پدر، خواهر بخاطر گریه ی بی هنگام اش سر میز ناهار به قتل برسد؟! و چه فرقی می کرد اگر جای خواهر، مثلاً مغازه دار سر کوچه بخاطر طلب کردن پول کالای فروخته شده هلاک می شد؟ نکند اینکه آدم های این فیلم از بیخ و بن، کوچکترین جایگاه و هویت و شناسه و علت العلل رفتاری و وجودی از خود ندارند هم جزو ویژگی های سینمای مدرن یا سینمای تجربی و امثالهم است؟!

عباس غرالی و سروش صحت در فیلم قیچی ساخته کریم لک زادهو سپس «اله مان» های بی هویت و بدون مبدأ و منشأیی که صرفاً قصد تفسیرسازی نظری در خلأ را دارند؛ دربه دری، خرده شیشه ی فرو رفته ی درون پا، داد و فریاد سر پیرمرد محلی، کار در اعماق امواج سنگین دریا، مواجهه ی گرم دختر خوش بر و رو با پسر ناکام با محوریت خرید قرص ژلوفن! و مسابقه ی صحیح و غلط راه انداختن بر سر شناسه های شخصیتی همان دختر خوش بر و رویی که باسمه ای وارد فیلم شده! به این ها می گویند شخصیت پردازی در سایه؟! و بعدش هم پزشکی که از زایمان گرفته تا چگونگی انقراض دایناسورها و عدم انقراض انسان، راجع به همه چیز جهان صحبت می کند! واقعاً چرا فکر می کنیم باید برای خنداندن مخاطب، هر مهملی را داخل فیلم بگنجانیم؟!

و بعدش هم جهت نرسیدن پسر به مقصد و تمام نشدن زودهنگام فیلم، پیاده شدن از قطار به بهانه ای واهی و ادای تداعی مجدد بحران! یعنی انقدر عاجز و مستأصل هستید که برای فراز و فرودسازی و گره افکنی و چالش زایی ولو کاذب و تصنعی و تحمیلی، راه طبیعی تر و بهتری به ذهن تان نمی رسد؟!

و در ادامه هلاک کردن شتر به سبک قرون وسطایی و خراب کردن خانه ی اهالی و روان پریشی یک آدم ماقبل روانی که تمام پیرامون و موجودات اطراف خود را همچون خود بی هدف و بلااستفاده و بدون پیش زمینه و پشتوانه و علت رفتاری و وجودی می داند (که تصادفاً و استثنائاً در این یک مورد، درست فکر می کند! ) و دریایی که مثلاً استعاری سرخ می شود و فضای بصری تمام قرمز و ادای کابوس! پشتوانه و پیش زمینه ی این مثلاً کابوس در چه «اله مان» یا خصیصه یا شناسه ی نداشته ی شخصیت یا موقعیت نهفته است؟ بجنبیم برای معناتراشی!

و نهایتاً هم تیر شلیک شده از ناکجاآباد توسط پیرمرد مهربان و مثلاً نیست گرایی! این مثلاً یعنی کافکایی بودن؟! اگر قرار به اینگونه مرگ بود، پس چرا انقدر طول کشید تا از شر این مثلاً و اصطلاحاً قهرمان که بیشتر به جنازه ی متحرک شبیه است خلاص شویم؟! چه کاتالیزوری موجب شد تا آن هنگام کشته شود و زودتر کشته نشود؟! و حقیقتاً که عجب مرگ و البته زندگی عبثی! و الحق که عجب کاراکتر دافعه برانگیزی! مخاطب باید به حال اینچنین شخصیتی همذات پنداری کند؟!

آیا این همه را ما باید تأویل کنیم؟ اصلاً چطور است فیلمساز محترم فیلم نسازند و فقط ما تأویل کنیم و محصول آن تأویل را فیلم فیلمساز به حساب آوریم! یعنی باید ضرورت و اهمیت بستر نمایشی معین بخشیدن به متن ولو ادبی و استعاری یک اثر سینمایی را تا این اندازه مبتذل کنیم؟! یعنی فیلم نباید جهان داشته باشد؟! نباید نگاه و نگره داشته باشد؟! نباید کانتکس داشته باشد؟! نباید کانسپت داشته باشد؟! نباید دیسکورس داشته باشد؟! نباید درونمایه ی دارای مبدأ و منشأ داشته باشد؟! یعنی همه چیز بر مبنای تأویل؟! غافل از اینکه سینما، ادبیات نیست که در آن بتوان سوژه و درونمایه و جهان نهفته در کلمات را به مدد ذهن خودمان و از طریق پل تأویل فهم کنیم؛ بلکه مدیومی نمایشی است و محل عینیت دادن؛ لذا اگر آرایه و استعاره ای ولو بسیار کارت پستال گونه و تزئیناتی و خوش رنگ و لعاب ساختیم که مبدأ و منشأ و پشتوانه ی نمایشی نداشت، عینیت یافته نبود و معلوم نشد وجه استعاره ای اش چیست، آنگاه باید بدانیم آنچه ساختیم به سبب بلااستفاده بودن، عملاً بلاوجود نیز است؛ درست همانند همین فیلم.

 

 

 

کاوه قادری

 

مرداد ۱۳۹۵

 

پانوشت

 

     

   

   

۱.   elementعنصر، اصل، اساس، یا جوهری که فردیت یا ساختار را تشکیل می دهد.

   

   

      تاريخ ارسال: 1395/5/3
کلید واژه‌ها:

نظرات خوانندگان
>>>در جواب برشکار:

ولی میزانسن و فضاسازی آن صحنه، میزانسن و فضاسازی «قتل» است دوست عزیز؛ و اگر هم واقعاً اینطور باشد که شما می فرمایید، این خطای فاحش کارگردانی است که صحنه ی به قول شما مضروب کردن پدر را صحنه ی قتل او جلوه داده.

4+0-

جمعه 9 مهر 1395>>>برشکار:

من دفاعی از فیلمنامه نکردم.داستان فیلم رو توضیح دادم. منظورم این بود که شما اینهمه تاکید می کنید روی قتل پدر، اصلن پدر به قتل نرسیده. از کجا شما این برداشت رو کردی ؟ پسر (عباس غزالی) با دوربین به سر پدر می زنه و فرار می کنه. همین‌. قتلی انجام نمیشه. پسر نامزدش رو با قیچی کور کرده و حالا از ترس قصاص قبل از روز دادگاه فرار می کنه. من با بخش هایی از نقد شما به فیلم کاملن موافقم اما قرار نیست داستان یک فیلم رو عوض کنیم.

0+6-

شنبه 3 مهر 1395>>>در جواب شهرام:

با تشکر از ابراز نظر شما، ذکر چند نکته لازم است : 1- اینکه نویسنده، نوشته یا لحن آن نویسنده و نوشته را به صورت برچسب زدن، منتسب به منتقد یا منتقدان دیگری کنیم، ممکن است خیال ما را به سبب تعمیم از جز به کل و ساده و سبُک و یک کاسه کردن بحث، راحت و از هفت دولت آزاد کند اما قطعاً بحث یا ادعای موردنظرمان را دارای پشتوانه عِلی و نظری نمی کند. پس چه بهتر که اگر حرفی داریم، بدون اینگونه برچسب زدن ها و منتسب کردن ها وارد میدان گفتگو شویم. 2- چه بهتر که اگر به نوشته استناد می شود، صرفاً به یک جمله کات شده که در اترباط با جملات قبلی و بعدی معنا می یابد استناد نشود. نوشته پرسیده است که : ((و باز هم کنش و واکنش های تحمیلی و دستوری برای نیل به آنچه توان داستانی و نمایشی کردن اش را نداریم؛ به گونه ای که مواجه می شویم با قتل! اساساً چرا قتل؟! عمل حیوانی و خشونت مازوخیستی این آدم، نشأت گرفته از چیست؟! پیرامون اش او را درک نکرده؟ خودش روانی است؟ جایگاه این قتل، کجای خط سیر درام است؟! چه فرقی می کرد اگر به جای ابتدای درام، اواسط اش اتفاق بیفتد؟ یا حتی اواخرش؟! و مهم تر اینکه این قتل کجای اقتضای درام است؟! چه سیری منجر به قتل می شود؟ آیا این فیلم، فیلم قتل است؟! و اصلاً حتی بر فرض اینکه قیچی فیلم قتل! چرا قتل پدر؟! اختلاف شان چیست؟ یک مشاجره سر میز ناهار و نارضایتی از تعقیب توسط پدر و آن هنگام، قتل؟! این یعنی مثلاً «خرده روایت» و «مینی مال»؟! ... )) اینگونه سئوال پرسیدن، دقیق تر کردن صورت مسأله است و نه تحقیر فیلمساز. چرایی و چگونگی واقعه ای که علت العلل کل فیلم شده مورد پرسش قرار می گیرد. مبهم کردن تام و تمام این چرایی و چگونگی در داستان، تصویر و حتی نمایش، معنی اش حذف کامل عناصر پیرنگی است. در حالی که «خرده پیرنگ» یعنی ضعیف کردن عناصر پیرنگ و نه حذف آن. یعنی با ایما و اشاره و موجز حرف زدن و نه حرف نزدن و تأویل برای معناتراشی حرف نزده شده. حالا شما می فرمایید کلید پیرنگ حذف شده و جوانب اش باقی مانده. کدام جوانب؟ اگر نخواهیم کلی گویی کنیم، منظورتان از جوانب ( مثلاً جوانب برای منطق یابی قتل)، همان تک مشاجره سر میز ناهار و نارضایتی از تعقیب توسط پدر و... است؟ 3- البته که هر واقعه ای باید مبدأ و منشأ و چرایی و چگونگی داشته باشد. در غیر اینصورت، اصالت و موجودیت و سندیت و هویت اش زیرسئوال می رود. حال آن مبدأ و منشأ و چرایی و چگونگی، اگر علت و معلولی نباشد، دست کم باید دراماتیک که باشد. وقتی هم دراماتیک می شود که مخاطب حس اش کند. این حس کردن هم پیش و بیش از آنکه برای مخاطب الزام داشته باشد، ابزاری دارد که فیلمساز موظف است فراهم کند. برای من مخاطب «باید»ی وجود ندارد که چیزی را که نمی بینم (و فقط تفسیرش را می شنوم) حس کنم. در یک مدیوم نمایشی همچون سینما، من مخاطب آنچه می بینم را حس می کنم و نه آنچه را که نمی بینم و فقط تأویل و تفسیرش را می شنوم. آن تأویل و تفسیر هم هیچ چیزی به آنچه باید در یک مدیوم نمایشی، نمایش داده می شده (اما نشده) اضافه نمی کند؛ چه برسد به اینکه عقلانی اش کند. موفق و مؤید باشید.

5+0-

شنبه 20 شهريور 1395>>>شهرام:

متاسفانه لحن (چه در گفتار و چه در نوشتار) منتقد دوست نداشتنی، آقای فراستی در شما موج میزند. سوال پرسیدن به شکل تحقیرآمیز، شما جوابتان را قبل از پرسیدن دارید، پس چرا میپرسید؟ ("این یعنی مثلا خرده روایت و مینیمال؟!) بعله این یعنی حذف کردن کلید پیرنگ و پرداختن به جوانب اون. در ضمن عنوان مطلبتونم از دل خودتون بیرون اومده، چرا فکر میکنید همه اتفاقات باید علت و معلولی باشه، و چرا چیزی که باید حسش کنید (جدا از اینکه کارگردان شما را به فضای حس کردن نزدیک کرده یا نه) میخواهید با تاویل و تفسیر عقلانی کنید؟ مطلبتون چنگی به دل نزد چون از دل الگوی معیوب دیگران اومده، مثل فیلم

0+6-

پنجشنبه 18 شهريور 1395>>>ساسان در جواب برشکار:

خب چرا این قتل در فیلم نمایش داده نمیشه؟! مگه اشاره به تنهایی کافیه؟ آخه نمیشه که منطق علت و معلولی یه فیلم رو به مفروضات شفاهی بند کرد؛ میشه؟!

11+1-

دوشنبه 4 مرداد 1395>>>برشکار:

البته فرار به خاطر قتل پدر نبوده. به خاطر قتل همسرش بوده که توی فیلم یکی دوبار اشاره می کنه که با قیچی چشماشو کور کرده.

18+11-

دوشنبه 4 مرداد 1395>>>رضا:

ولی بنده خدا عباس غزالی نهایت تلاششو کرده توی این فیلم.

43+3-

يكشنبه 3 مرداد 1395>>>ساسان:

جشنواره فجر وقتی این فیلم رو تماشا کردم پشیمون شدم که چرا به جای خریدن سری بلیط فیلم های نگاه نو، سری بلیط فیلم های هنر و تجربه سینماهای مردمی رو خریدم. این فیلم ها واقعا برای سینمای هنر و تجربه بدنامی میارند.

45+37-

يكشنبه 3 مرداد 1395
فرم ارسال نظرات خوانندگان

نام (ضروري):
نظر شما (ضروري):
كد امنيتي (ضروري) :
كد امنيتي تركيبي از حروف كوچك انگليسي است. توجه داشته باشيد كه كد امنيتي به كوچك و بزرگ بودن حروف حساس است.