پرده سینما

سینمای ایران

تذکرة الوقایع الفجر:  یوم الاول

تذکرة الوقایع الفجر: یوم الاول
تاريخ ارسال: 1389/11/17
فردین خلعتبری: همه دارند اشتباه می کنند!

فردین خلعتبری: همه دارند اشتباه می کنند!
تاريخ ارسال: 1389/11/17
بازغی: بازی در سکوت را تجربه کردم

بازغی: بازی در سکوت را تجربه کردم
تاريخ ارسال: 1389/11/17
تذکرة الوقایع الفجر: اللیل الافتتاح

تذکرة الوقایع الفجر: اللیل الافتتاح
تاريخ ارسال: 1389/11/16
در کمال بی نظمی؛ گزارش مراسم افتتاحیه بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر

در کمال بی نظمی؛ گزارش مراسم افتتاحیه بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1389/11/16
مروری بر هیئت‌های انتخاب و داوری جشنواره فیلم فجر

مروری بر هیئت‌های انتخاب و داوری جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1389/11/8
«آن سوی باد» اورسن ولز، بدون در نظر گرفتن مشارکت ایران بر پرده می آید

«آن سوی باد» اورسن ولز، بدون در نظر گرفتن مشارکت ایران بر پرده می آید
تاريخ ارسال: 1389/11/6
مشخصات سی فیلم راه یافته به بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر

مشخصات سی فیلم راه یافته به بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1389/11/4
ملک کدام سلیمان؟ نقد و بررسی فیلم ملک سلیمان

ملک کدام سلیمان؟ نقد و بررسی فیلم ملک سلیمان
تاريخ ارسال: 1389/10/29
 مقایسه جشنواره فیلم فجر با سه جشنواره بین‌المللی

مقایسه جشنواره فیلم فجر با سه جشنواره بین‌المللی
تاريخ ارسال: 1389/10/20
همه اینها كار خدا بود؛ گفتگو با خانواده داوودنژاد

همه اینها كار خدا بود؛ گفتگو با خانواده داوودنژاد
تاريخ ارسال: 1389/10/20
همراهی فانتزی، تخیل، و واقعیت؛ نگاهی به وضعیت سینمای کودک در ایران

همراهی فانتزی، تخیل، و واقعیت؛ نگاهی به وضعیت سینمای کودک در ایران
تاريخ ارسال: 1389/10/18
خانه سینما؛ خروج از بن بست یا گرفتار در بحران؟

خانه سینما؛ خروج از بن بست یا گرفتار در بحران؟
تاريخ ارسال: 1389/10/15
مروری بر یک سال سینمای ایران -بخش پایانی

مروری بر یک سال سینمای ایران -بخش پایانی
تاريخ ارسال: 1389/10/22
مروری بر یک سال سینمای ایران -بخش دوم

مروری بر یک سال سینمای ایران -بخش دوم
تاريخ ارسال: 1389/10/14
مروری بر یک سال سینمای ایران -بخش اول

مروری بر یک سال سینمای ایران -بخش اول
تاريخ ارسال: 1389/10/9
یک کمدی سالم بعد از سالها! نگاهی به فیلم سن پطرزبورگ

یک کمدی سالم بعد از سالها! نگاهی به فیلم سن پطرزبورگ
تاريخ ارسال: 1389/10/5
طرحی از تشكیلات نوین صنفی سینمای ایران

طرحی از تشكیلات نوین صنفی سینمای ایران
تاريخ ارسال: 1389/9/16
ناکارآمدی ساختار خانه سینما

ناکارآمدی ساختار خانه سینما
تاريخ ارسال: 1389/9/15
فهرست داوران سه سال اخیر و معیارهای انتخاب داور در انجمن منتقدان

فهرست داوران سه سال اخیر و معیارهای انتخاب داور در انجمن منتقدان
تاريخ ارسال: 1389/9/15
من، تصادف، نشر اکاذیب و درهای بسته

من، تصادف، نشر اکاذیب و درهای بسته
تاريخ ارسال: 1389/8/29
اعتراض تهیه‌كنندگان به فیلم‌سوزی در پایتخت!

اعتراض تهیه‌كنندگان به فیلم‌سوزی در پایتخت!
تاريخ ارسال: 1389/8/27
به سوی بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر

به سوی بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1389/8/24
فیلم فاخر از نوع اپیزودیک؛ نگاهی به فیلم ملک سلیمان

فیلم فاخر از نوع اپیزودیک؛ نگاهی به فیلم ملک سلیمان
تاريخ ارسال: 1389/8/22
مهدی نادری: من شش سال دوندگی كردم و موهایم سفید شد تا فیلمم را بسازم

مهدی نادری: من شش سال دوندگی كردم و موهایم سفید شد تا فیلمم را بسازم
تاريخ ارسال: 1389/8/19
تشکل صنفی تهیه کنندگان و کشمکش های بی پایان

تشکل صنفی تهیه کنندگان و کشمکش های بی پایان
تاريخ ارسال: 1389/8/18
رضا یزدانی: عشق من سینماست و شاید بتوانم بگویم زندگی‌ام هم سینماست

رضا یزدانی: عشق من سینماست و شاید بتوانم بگویم زندگی‌ام هم سینماست
تاريخ ارسال: 1389/7/30
اعتراض سینماگران نسبت به انتخاب بدرود بغداد برای اسکار

اعتراض سینماگران نسبت به انتخاب بدرود بغداد برای اسکار
تاريخ ارسال: 1389/7/1
جاده ایران به اسکار همچنان ماجراساز است

جاده ایران به اسکار همچنان ماجراساز است
تاريخ ارسال: 1389/6/23
برخورد نسل امروز با فیلم هامون مثل برخورد با دیوان حافظ است

برخورد نسل امروز با فیلم هامون مثل برخورد با دیوان حافظ است
تاريخ ارسال: 1389/6/23
معیارهای جدید برای انتخاب فیلم ایرانی نماینده اسکار

معیارهای جدید برای انتخاب فیلم ایرانی نماینده اسکار
تاريخ ارسال: 1389/6/17
بیم و امید پیش روی تشکل صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران

بیم و امید پیش روی تشکل صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران
تاريخ ارسال: 1389/6/17
امسال در كمتر از یك ماه، چگونه و چه فیلمی از ایران به اسكار معرفی می‌شود؟!

امسال در كمتر از یك ماه، چگونه و چه فیلمی از ایران به اسكار معرفی می‌شود؟!
تاريخ ارسال: 1389/6/13
كیارستمی: می‌خواهم به ایران برگردم و با عباس کیارستمی کار کنم

كیارستمی: می‌خواهم به ایران برگردم و با عباس کیارستمی کار کنم
تاريخ ارسال: 1389/6/6
حرکت به سوی قهقرا؛ افراطی ها=اخراجی ها

حرکت به سوی قهقرا؛ افراطی ها=اخراجی ها
تاريخ ارسال: 1389/6/5
بنگر ز جهان چه طرف بربستم؛ هیچ! یادداشتی بر «گواهان تاریخ» خسرو سینایی

بنگر ز جهان چه طرف بربستم؛ هیچ! یادداشتی بر «گواهان تاریخ» خسرو سینایی
تاريخ ارسال: 1389/5/24
در شصت و شش سالگی علی حاتمی

در شصت و شش سالگی علی حاتمی
تاريخ ارسال: 1389/5/24
كارگردان «ناخدا خورشید» هفت سال است فیلم نمی سازد

كارگردان «ناخدا خورشید» هفت سال است فیلم نمی سازد
تاريخ ارسال: 1389/4/20
سینمای واقعی آن دوران همان فیلمهایی بود که در ارباب جمشید ساخته می شد؛ گفتگویی خواندنی با مهدی فخیم زاده

سینمای واقعی آن دوران همان فیلمهایی بود که در ارباب جمشید ساخته می شد؛ گفتگویی خواندنی با مهدی فخیم زاده
تاريخ ارسال: 1389/4/20
جایگاه سینمای ایران در سطح جهان کجاست؟

جایگاه سینمای ایران در سطح جهان کجاست؟
تاريخ ارسال: 1389/4/14
صفحه: