پرده سینما

سینمای ایران

تذکرة الوقایع الفجر: یوم چهارم

تذکرة الوقایع الفجر: یوم چهارم
تاريخ ارسال: 1389/11/22
خاتمه دادن به امیدواری متزلزل؛ نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین

خاتمه دادن به امیدواری متزلزل؛ نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین
تاريخ ارسال: 1389/11/22
تذکرة الوقایع الفجریه: یوم سیّم

تذکرة الوقایع الفجریه: یوم سیّم
تاريخ ارسال: 1389/11/20
حاشیه جالب تر از متن! گزارشی از مراسم اختتامیه بین الملل جشنواره فجر

حاشیه جالب تر از متن! گزارشی از مراسم اختتامیه بین الملل جشنواره فجر
تاريخ ارسال: 1389/11/20
حاشیه های جشنواره بیست و نهم!

حاشیه های جشنواره بیست و نهم!
تاريخ ارسال: 1389/11/19
آیدا پناهنده: من ریتم فیلم ام را کند نمی بینم

آیدا پناهنده: من ریتم فیلم ام را کند نمی بینم
تاريخ ارسال: 1389/11/19
سامان سالور: همه چیز در شهرک دفاع مقدس غیرقابل استفاده است

سامان سالور: همه چیز در شهرک دفاع مقدس غیرقابل استفاده است
تاريخ ارسال: 1389/11/19
افخمی در محاصره خبرنگاران و منتقدان خشمگین

افخمی در محاصره خبرنگاران و منتقدان خشمگین
تاريخ ارسال: 1389/11/19
پوریا آذربایجانی: دغدغه اصلی من سینمای اجتماعی است

پوریا آذربایجانی: دغدغه اصلی من سینمای اجتماعی است
تاريخ ارسال: 1389/11/18
تذکرة الوقایع الفجر: یوم دیّم

تذکرة الوقایع الفجر: یوم دیّم
تاريخ ارسال: 1389/11/18
رفائی: کشدار بودن فیلم به خاطر دیده شدن همه بازیگران بود!

رفائی: کشدار بودن فیلم به خاطر دیده شدن همه بازیگران بود!
تاريخ ارسال: 1389/11/18
علی رفیعی: با حضور مجتبی متولی ورق برگشت

علی رفیعی: با حضور مجتبی متولی ورق برگشت
تاريخ ارسال: 1389/11/18
مزون آنتوان چخوف؛ نگاهی به فیلم «آقا یوسف» ساخته علی رفیعی

مزون آنتوان چخوف؛ نگاهی به فیلم «آقا یوسف» ساخته علی رفیعی
تاريخ ارسال: 1389/11/18
جدول ارزشگذاری فیلمهای بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلمهای بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما
تاريخ ارسال: 1389/11/18
تذکرة الوقایع الفجر:  یوم الاول

تذکرة الوقایع الفجر: یوم الاول
تاريخ ارسال: 1389/11/17
فردین خلعتبری: همه دارند اشتباه می کنند!

فردین خلعتبری: همه دارند اشتباه می کنند!
تاريخ ارسال: 1389/11/17
بازغی: بازی در سکوت را تجربه کردم

بازغی: بازی در سکوت را تجربه کردم
تاريخ ارسال: 1389/11/17
تذکرة الوقایع الفجر: اللیل الافتتاح

تذکرة الوقایع الفجر: اللیل الافتتاح
تاريخ ارسال: 1389/11/16
در کمال بی نظمی؛ گزارش مراسم افتتاحیه بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر

در کمال بی نظمی؛ گزارش مراسم افتتاحیه بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1389/11/16
مروری بر هیئت‌های انتخاب و داوری جشنواره فیلم فجر

مروری بر هیئت‌های انتخاب و داوری جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1389/11/8
«آن سوی باد» اورسن ولز، بدون در نظر گرفتن مشارکت ایران بر پرده می آید

«آن سوی باد» اورسن ولز، بدون در نظر گرفتن مشارکت ایران بر پرده می آید
تاريخ ارسال: 1389/11/6
مشخصات سی فیلم راه یافته به بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر

مشخصات سی فیلم راه یافته به بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1389/11/4
ملک کدام سلیمان؟ نقد و بررسی فیلم ملک سلیمان

ملک کدام سلیمان؟ نقد و بررسی فیلم ملک سلیمان
تاريخ ارسال: 1389/10/29
 مقایسه جشنواره فیلم فجر با سه جشنواره بین‌المللی

مقایسه جشنواره فیلم فجر با سه جشنواره بین‌المللی
تاريخ ارسال: 1389/10/20
همه اینها كار خدا بود؛ گفتگو با خانواده داوودنژاد

همه اینها كار خدا بود؛ گفتگو با خانواده داوودنژاد
تاريخ ارسال: 1389/10/20
همراهی فانتزی، تخیل، و واقعیت؛ نگاهی به وضعیت سینمای کودک در ایران

همراهی فانتزی، تخیل، و واقعیت؛ نگاهی به وضعیت سینمای کودک در ایران
تاريخ ارسال: 1389/10/18
خانه سینما؛ خروج از بن بست یا گرفتار در بحران؟

خانه سینما؛ خروج از بن بست یا گرفتار در بحران؟
تاريخ ارسال: 1389/10/15
مروری بر یک سال سینمای ایران -بخش پایانی

مروری بر یک سال سینمای ایران -بخش پایانی
تاريخ ارسال: 1389/10/22
مروری بر یک سال سینمای ایران -بخش دوم

مروری بر یک سال سینمای ایران -بخش دوم
تاريخ ارسال: 1389/10/14
مروری بر یک سال سینمای ایران -بخش اول

مروری بر یک سال سینمای ایران -بخش اول
تاريخ ارسال: 1389/10/9
یک کمدی سالم بعد از سالها! نگاهی به فیلم سن پطرزبورگ

یک کمدی سالم بعد از سالها! نگاهی به فیلم سن پطرزبورگ
تاريخ ارسال: 1389/10/5
طرحی از تشكیلات نوین صنفی سینمای ایران

طرحی از تشكیلات نوین صنفی سینمای ایران
تاريخ ارسال: 1389/9/16
ناکارآمدی ساختار خانه سینما

ناکارآمدی ساختار خانه سینما
تاريخ ارسال: 1389/9/15
فهرست داوران سه سال اخیر و معیارهای انتخاب داور در انجمن منتقدان

فهرست داوران سه سال اخیر و معیارهای انتخاب داور در انجمن منتقدان
تاريخ ارسال: 1389/9/15
من، تصادف، نشر اکاذیب و درهای بسته

من، تصادف، نشر اکاذیب و درهای بسته
تاريخ ارسال: 1389/8/29
اعتراض تهیه‌كنندگان به فیلم‌سوزی در پایتخت!

اعتراض تهیه‌كنندگان به فیلم‌سوزی در پایتخت!
تاريخ ارسال: 1389/8/27
به سوی بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر

به سوی بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1389/8/24
فیلم فاخر از نوع اپیزودیک؛ نگاهی به فیلم ملک سلیمان

فیلم فاخر از نوع اپیزودیک؛ نگاهی به فیلم ملک سلیمان
تاريخ ارسال: 1389/8/22
مهدی نادری: من شش سال دوندگی كردم و موهایم سفید شد تا فیلمم را بسازم

مهدی نادری: من شش سال دوندگی كردم و موهایم سفید شد تا فیلمم را بسازم
تاريخ ارسال: 1389/8/19
تشکل صنفی تهیه کنندگان و کشمکش های بی پایان

تشکل صنفی تهیه کنندگان و کشمکش های بی پایان
تاريخ ارسال: 1389/8/18
صفحه: