پرده سینما

فروش فیلم ایران

اخراجی ها3 پنج میلیاردی شد

اخراجی ها3 پنج میلیاردی شد
تاريخ ارسال: 1390/2/10
جدایی نادر از مسعود! بررسی تطبیقی فروش اخراجی ها3 و جدایی نادر از سیمین

جدایی نادر از مسعود! بررسی تطبیقی فروش اخراجی ها3 و جدایی نادر از سیمین
تاريخ ارسال: 1390/1/22
آیا اخراجی ها3 پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران شده است؟

آیا اخراجی ها3 پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران شده است؟
تاريخ ارسال: 1390/1/20
پرفروش ترین فیلم های ایران در سال 1389

پرفروش ترین فیلم های ایران در سال 1389
تاريخ ارسال: 1389/12/23
پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران

پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران
تاريخ ارسال: 1389/12/19
ملک سلیمان اولین فیلم میلیاردی امسال و دومین فیلم پر فروش تاریخ سینمای ایران شد

ملک سلیمان اولین فیلم میلیاردی امسال و دومین فیلم پر فروش تاریخ سینمای ایران شد
تاريخ ارسال: 1389/9/18
موفقیت سن پطرزبورگ و ملک سلیمان در اکران

موفقیت سن پطرزبورگ و ملک سلیمان در اکران
تاريخ ارسال: 1389/8/4
در نیمه اول سال جاری هیچ فیلمی میلیاردی نشد

در نیمه اول سال جاری هیچ فیلمی میلیاردی نشد
تاريخ ارسال: 1389/6/31
کابوس های میلیاردی سینمای ایران

کابوس های میلیاردی سینمای ایران
تاريخ ارسال: 1389/6/13
گزارش خانه سینما از گیشه سینمای ایران در بهار سال جاری

گزارش خانه سینما از گیشه سینمای ایران در بهار سال جاری
تاريخ ارسال: 1389/4/20
شرکت در مراسم گردن زنی! نگاهی به وضعیت اقتصاد سینمای ایران در سال جاری

شرکت در مراسم گردن زنی! نگاهی به وضعیت اقتصاد سینمای ایران در سال جاری
تاريخ ارسال: 1389/4/13
ادامه موفقیت «طلاومس» و امید «كیفر» به جذب مخاطب

ادامه موفقیت «طلاومس» و امید «كیفر» به جذب مخاطب
تاريخ ارسال: 1389/3/25
آخرین آمار رسمی فروش فیلم‌های اكران

آخرین آمار رسمی فروش فیلم‌های اكران
تاريخ ارسال: 1389/2/21
گزارشی از وضعیت فروش سالن های سینما در تهران20 فروردین

گزارشی از وضعیت فروش سالن های سینما در تهران20 فروردین
تاريخ ارسال: 1389/1/22
نگاهی به دوازده فیلم با فروش میلیاردی در سال گذشته

نگاهی به دوازده فیلم با فروش میلیاردی در سال گذشته
تاريخ ارسال: 1389/1/8
گیشه پاییزی فصل بهار! بررسی فروش 13روز اول فیلم های اکران نوروز

گیشه پاییزی فصل بهار! بررسی فروش 13روز اول فیلم های اکران نوروز
تاريخ ارسال: 1389/1/8
فروش روزانه سینماهای تهران تا تاریخ یازدهم دی ماه

فروش روزانه سینماهای تهران تا تاریخ یازدهم دی ماه
تاريخ ارسال: 1388/11/20
 پرفروش ترین فیلم های هفته در ایران و جهان

پرفروش ترین فیلم های هفته در ایران و جهان
تاريخ ارسال: 1388/8/10
صفحه: