پرده سینما

خبر

کیمیایی با فیلم سیاه و سفیدش به سینماهای تهران می آید

کیمیایی با فیلم سیاه و سفیدش به سینماهای تهران می آید
تاريخ ارسال: 1388/8/16
انیمیشن زمه کیس شکست خورد، ولی صدر نشین شد

انیمیشن زمه کیس شکست خورد، ولی صدر نشین شد
تاريخ ارسال: 1388/8/16
ساطور، جدیدترین فیلم رابرت رودریگز به زودی بر پرده می آید

ساطور، جدیدترین فیلم رابرت رودریگز به زودی بر پرده می آید
تاريخ ارسال: 1388/8/15
صخره سرخ جان وو، موفق در گیشه هالیوود

صخره سرخ جان وو، موفق در گیشه هالیوود
تاريخ ارسال: 1388/8/3
صفحه: