پرده سینما

سینمای معاصر

کشف سینما با مادر بزرگ! گفتگو ی کریو آنلاین با کوئنتین تارانتینو

کشف سینما با مادر بزرگ! گفتگو ی کریو آنلاین با کوئنتین تارانتینو
تاريخ ارسال: 1388/8/23
ساختار چیست؟ تحلیل فیلمنامه جانبی مایکل مان

ساختار چیست؟ تحلیل فیلمنامه جانبی مایکل مان
تاريخ ارسال: 1388/8/22
موشها و سنجابها، تارانتینو و آخرین فیلمش

موشها و سنجابها، تارانتینو و آخرین فیلمش
تاريخ ارسال: 1388/8/20
هالیوود و سرگردانی در تبلیغات

هالیوود و سرگردانی در تبلیغات
تاريخ ارسال: 1388/8/20
صفحه: