پرده سینما

یادداشت سردبیر

یادداشت سردبیر- دفتر پنجاه و هفتم: تابستانی که گذشت

یادداشت سردبیر- دفتر پنجاه و هفتم: تابستانی که گذشت
تاريخ ارسال: 1395/7/28
یادداشت سردبیر: دفتر پنجاه و ششم: آرایشگاه ساسان

یادداشت سردبیر: دفتر پنجاه و ششم: آرایشگاه ساسان
تاريخ ارسال: 1395/3/8
یادداشت سردبیر: دفتر پنجاه و پنجم: آشتی کنان بهاری

یادداشت سردبیر: دفتر پنجاه و پنجم: آشتی کنان بهاری
تاريخ ارسال: 1395/2/1
یادداشت سردبیر: دفتر پنجاه و چهارم- یلدای هفتم

یادداشت سردبیر: دفتر پنجاه و چهارم- یلدای هفتم
تاريخ ارسال: 1394/9/30
یادداشت سردبیر: دفتر پنجاه و سوم- من و فیلمهای تابستانی ام!

یادداشت سردبیر: دفتر پنجاه و سوم- من و فیلمهای تابستانی ام!
تاريخ ارسال: 1394/4/20
یادداشت سردبیر: دفتر پنجاه و دوم-اینجا گوشه ای دنج است

یادداشت سردبیر: دفتر پنجاه و دوم-اینجا گوشه ای دنج است
تاريخ ارسال: 1393/12/23
یادداشت سردبیر: دفتر پنجاه و یکم- سال گذشته در مارین باد

یادداشت سردبیر: دفتر پنجاه و یکم- سال گذشته در مارین باد
تاريخ ارسال: 1393/7/11
یادداشت سردبیر: دفتر پنجاهم-ناخدا! ای ناخدای من!

یادداشت سردبیر: دفتر پنجاهم-ناخدا! ای ناخدای من!
تاريخ ارسال: 1393/4/2
یادداشت سردبیر: دفتر چهل و نهم- گوتنبرگ و محمود آقاجان زاده کاشی چی

یادداشت سردبیر: دفتر چهل و نهم- گوتنبرگ و محمود آقاجان زاده کاشی چی
تاريخ ارسال: 1393/2/22
یادداشت سردبیر: دفتر چهل و هشتم- برائت از چپ

یادداشت سردبیر: دفتر چهل و هشتم- برائت از چپ
تاريخ ارسال: 1393/2/19
یادداشت سردبیر: دفتر چهل و هفتم- شیوه های جدید فیلم دیدن!

یادداشت سردبیر: دفتر چهل و هفتم- شیوه های جدید فیلم دیدن!
تاريخ ارسال: 1392/10/16
یادداشت سردبیر: دفتر چهل و ششم- ملیسا ماتیسون در «بانک فیلمنامه»!

یادداشت سردبیر: دفتر چهل و ششم- ملیسا ماتیسون در «بانک فیلمنامه»!
تاريخ ارسال: 1392/7/19
یادداشت سردبیر: دفتر چهل و پنجم- بیست و یکم شهریور

یادداشت سردبیر: دفتر چهل و پنجم- بیست و یکم شهریور
تاريخ ارسال: 1392/6/24
یادداشت سردبیر: دفتر چهل و چهارم- ضیافت «شبه خاطرات»

یادداشت سردبیر: دفتر چهل و چهارم- ضیافت «شبه خاطرات»
تاريخ ارسال: 1392/6/8
یادداشت سردبیر: دفتر چهل و سوم- ده نکته برای بهتر نگاه کردن به دنیا

یادداشت سردبیر: دفتر چهل و سوم- ده نکته برای بهتر نگاه کردن به دنیا
تاريخ ارسال: 1392/5/25
یادداشت سردبیر: دفتر چهل و دوم- خداحافظی نغمه

یادداشت سردبیر: دفتر چهل و دوم- خداحافظی نغمه
تاريخ ارسال: 1392/4/30
یادداشت سردبیر: دفتر چهل و یکم- واژه ها و آواها

یادداشت سردبیر: دفتر چهل و یکم- واژه ها و آواها
تاريخ ارسال: 1392/4/15
یادداشت سردبیر: دفتر چهل ام- حافظ نیمایی

یادداشت سردبیر: دفتر چهل ام- حافظ نیمایی
تاريخ ارسال: 1391/11/27
یادداشت سردبیر: دفتر سی و نهم - آمادگی دوباره!

یادداشت سردبیر: دفتر سی و نهم - آمادگی دوباره!
تاريخ ارسال: 1391/8/26
یادداشت سردبیر: دفتر سی و هشتم - آخر خط

یادداشت سردبیر: دفتر سی و هشتم - آخر خط
تاريخ ارسال: 1391/8/21
یادداشت سردبیر: دفتر سی و هفتم - سقوط همشهری کین؛ اژدها در بولوار کشاورز وارد می شود!

یادداشت سردبیر: دفتر سی و هفتم - سقوط همشهری کین؛ اژدها در بولوار کشاورز وارد می شود!
تاريخ ارسال: 1391/6/25
یادداشت سردبیر: دفتر سی و ششم- این سوی بهشت

یادداشت سردبیر: دفتر سی و ششم- این سوی بهشت
تاريخ ارسال: 1391/2/4
یادداشت سردبیر: دفتر سی و پنجم -اسکار برای ایران

یادداشت سردبیر: دفتر سی و پنجم -اسکار برای ایران
تاريخ ارسال: 1390/12/14
یادداشت سردبیر: دفتر سی و چهارم- خداحافظ مگاآپلود!

یادداشت سردبیر: دفتر سی و چهارم- خداحافظ مگاآپلود!
تاريخ ارسال: 1390/11/6
یادداشت سردبیر: دفتر سی و سوم- بهترین کامنت!

یادداشت سردبیر: دفتر سی و سوم- بهترین کامنت!
تاريخ ارسال: 1390/9/30
یادداشت سردبیر: دفتر سی و دوم -من «موحد منتقم» نیستم!

یادداشت سردبیر: دفتر سی و دوم -من «موحد منتقم» نیستم!
تاريخ ارسال: 1390/8/20
یادداشت سردبیر: دفتر سی و یکم- ثریا در اغماء و خاموشی دریا

یادداشت سردبیر: دفتر سی و یکم- ثریا در اغماء و خاموشی دریا
تاريخ ارسال: 1390/6/12
یادداشت سردبیر: دفتر سی ام- به ناامیدی از این در مرو بزن فالی حافظ

یادداشت سردبیر: دفتر سی ام- به ناامیدی از این در مرو بزن فالی حافظ
تاريخ ارسال: 1390/5/15
یادداشت سردبیر: دفتر بیست و نهم- خاطرات سیمون دوبووار

یادداشت سردبیر: دفتر بیست و نهم- خاطرات سیمون دوبووار
تاريخ ارسال: 1390/3/8
یادداشت سردبیر: دفتر بیست و هشتم- نقد سیاسی!

یادداشت سردبیر: دفتر بیست و هشتم- نقد سیاسی!
تاريخ ارسال: 1390/1/20
یادداشت سردبیر: دفتر بیست و هفتم- انتشار مقالات سایت

یادداشت سردبیر: دفتر بیست و هفتم- انتشار مقالات سایت "پرده سینما" در سایر پایگاه های اینترنتی ممنوع است
تاريخ ارسال: 1389/12/15
یادداشت سردبیر: دفتر بیست و ششم- فیلمخانه ملی ایران و نمایش های خاطره برانگیز

یادداشت سردبیر: دفتر بیست و ششم- فیلمخانه ملی ایران و نمایش های خاطره برانگیز
تاريخ ارسال: 1389/11/15
یادداشت سردبیر: دفتر بیست و پنجم- اسکناس تقلبی

یادداشت سردبیر: دفتر بیست و پنجم- اسکناس تقلبی
تاريخ ارسال: 1389/11/2
یادداشت سردبیر: دفتر بیست و چهارم- یک سال گذشت

یادداشت سردبیر: دفتر بیست و چهارم- یک سال گذشت
تاريخ ارسال: 1389/10/1
یادداشت سردبیر: دفتر بیست و سوم- نقد فیلم برای چه کسی نوشته می شود؟

یادداشت سردبیر: دفتر بیست و سوم- نقد فیلم برای چه کسی نوشته می شود؟
تاريخ ارسال: 1389/7/18
یادداشت سردبیر: دفتر بیست و دوم- فیلم به طریقه آپارتمانی!

یادداشت سردبیر: دفتر بیست و دوم- فیلم به طریقه آپارتمانی!
تاريخ ارسال: 1389/6/6
یادداشت سردبیر: دفتر بیست و یکم- تفاوت منتقد خوب و «نقش» منتقد خوب!

یادداشت سردبیر: دفتر بیست و یکم- تفاوت منتقد خوب و «نقش» منتقد خوب!
تاريخ ارسال: 1389/5/6
یادداشت سردبیر: دفتر بیستم- اصحاب کهف

یادداشت سردبیر: دفتر بیستم- اصحاب کهف
تاريخ ارسال: 1389/4/10
یادداشت سردبیر: دفتر نوزدهم- ویل دورانت و عصر خرد

یادداشت سردبیر: دفتر نوزدهم- ویل دورانت و عصر خرد
تاريخ ارسال: 1389/3/27
یادداشت سردبیر: دفتر هجدهم- شغل شما چیست آقای منتقد؟!

یادداشت سردبیر: دفتر هجدهم- شغل شما چیست آقای منتقد؟!
تاريخ ارسال: 1389/2/28
صفحه: