پرده سینما

معبد خاطره ها

بهار و مضرات دخانیات!

بهار و مضرات دخانیات!
تاريخ ارسال: 1389/12/27
برای بهار بخند، به خاک خالی نگاه نکن نپرس اين بار منتظر کيست

برای بهار بخند، به خاک خالی نگاه نکن نپرس اين بار منتظر کيست
تاريخ ارسال: 1389/12/27
اولین بهاریه رسمی یا یه همچین چیزی!

اولین بهاریه رسمی یا یه همچین چیزی!
تاريخ ارسال: 1389/12/27
بهار و رویای شهر فرنگ: نمی خواهم پیر شوم

بهار و رویای شهر فرنگ: نمی خواهم پیر شوم
تاريخ ارسال: 1389/12/27
 بهار از لجاجت کودکانه تا یک اتفاق ساده

بهار از لجاجت کودکانه تا یک اتفاق ساده
تاريخ ارسال: 1389/12/27
همزاد رویاهای ما؛ در رثای جان باری

همزاد رویاهای ما؛ در رثای جان باری
تاريخ ارسال: 1389/11/11
افسون آرام سینما سپیده

افسون آرام سینما سپیده
تاريخ ارسال: 1388/12/29
راهبه ای با پای برهنه کنار بوته گل سرخ/ مرگ جنیفر جونز بازیگر «آهنگ برنادت»

راهبه ای با پای برهنه کنار بوته گل سرخ/ مرگ جنیفر جونز بازیگر «آهنگ برنادت»
تاريخ ارسال: 1388/10/4
آن بالا کسی دوستم دارد

آن بالا کسی دوستم دارد
تاريخ ارسال: 1388/8/27
جان وین، قهرمان سرگردانی که به ندرت آرام گرفت

جان وین، قهرمان سرگردانی که به ندرت آرام گرفت
تاريخ ارسال: 1395/8/17
ریچارد برتن، هرچه تلخ تر، شیرین تر!

ریچارد برتن، هرچه تلخ تر، شیرین تر!
تاريخ ارسال: 1388/8/17
صفحه: