پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلم های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

پرده سینما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این جدول از دوازدهم بهمن ماه به صورت روزانه پر می شود

 

دایره سیاه = ضعیف

یک ستاره= متوسط

دو ستاره=خوب

سه ستاره= خیلی خوب

چهار ستاره = عالی

 

عدم ارزشگذاری به این معناست که منتقد فیلم را ندیده یا مایل به اظهار نظر نیست.

 

 

 

جدول ارزشگذاری فیلم های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما


نام منتقد

نام فیلم

جلال الدین ترابی سعید توجهی
محمود توسلیان
محمد جعفری سارا طاهرمقدس جواد طوسی
فهیمه غنی نژاد غلامعباس فاضلی کاوه قادری خدایار قاقانی آذر مهرابی
خانه دیگری
 
         
ایتالیا ایتالیا
** * **       *** ۱/۲* ۱/۲* ۱/۲

اِو (خانه)

          ** *  
آزاد به قد شرط
         
۱/۲  
چراغهای ناتمام
 

        *  
 شماره ۱۷ سهیلا
 
        **   ۱/۲    
دعوتنامه
 

۱/۲   ۱/۲
تابستان داغ


۱/۲   ۱/۲* *


ماجان
            ۱/۲ ۱/۲  
دریاچه ماهی
        ***   ۱/۲*    
ویلایی ها
** ** * ۱/۲ **** ۱/۲* * **** ۱/۲***   ۱/۲*
نگار
  * * ** ۱/۲ ۱/۲   ۱/۲* ۱/۲**   *
کوپال
۱/۲*   *       **  
آباجان
۱/۲*   *   *** * ۱/۲ ** ۱/۲**  
فِراری
    *** **** ۱/۲** ** *** ۱/۲* ***   ***
سوفی و دیوانه
  ۱/۲ *   *     ۱/۲    
بدون تاریخ بدون امضا
    ** * ۱/۲** ** **** ** * *
ماه گرفتگی
      ۱/۲    
انزوا
    * ۱/۲ ** ۱/۲  
مادری
      ۱/۲*     ۱/۲    
خوب، بد، جلف
    ** ۱/۲* ۱/۲* ۱/۲** * ۱/۲
آذر
        *   * * ۱/۲  
ماجرای نیمروز
  ** ** *** ۱/۲** ۱/۲ *** ***   *
پشت دیوار سکوت
    *   ۱/۲ ۱/۲*   ۱/۲ *    
زیر سقف دودی
        ۱/۲*** * *** * *  
سارا و آیدا
      ۱/۲ * * ۱/۲  
سد معبر
  *   ** ۱/۲** ** ۱/۲ ۱/۲* ** ۱/۲* *
قاتل اهلی
  ۱/۲     * ۱/۲***   ۱/۲  
یک روز بخصوص
               
خفه گی
**       ۱/۲*** ۱/۲* *** ۱/۲ ۱/۲** *  
رگ خواب
۱/۲* ۱/۲**   ** ۱/۲** *** ۱/۲* ** **** ۱/۲*** ۱/۲*
کارگر ساده نیازمندیم
    *   ** ۱/۲*   * ۱/۲*    
کمدی انسانی
            ** * ۱/۲* ۱/۲  
اسرافیل
    *     * ۱/۲  
گشت
۲
    * ۱/۲
اشنوگل
    *   *     ۱/۲    
فصل نرگس
      ** * ۱/۲    
یادم تو رو فراموش
  *     **   ۱/۲* ۱/۲*    
ترومای سرخ
        *    
ایستگاه اتمسفر
        **     *      
شَنِل
        **   * ۱/۲    
بیست و یک روز بعد
*     ۱/۲** ۱/۲* ۱/۲ ۱/۲ ** ۱/۲  
بن بست وثوق
      ۱/۲*   ۱/۲ *    
رهایی از بهشت
                     


 

 

در همین رابطه بخوانید

جدول ارزشگذاری فیلم های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلم های سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلم های سی و سومین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلم های سی و یکمین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلم های سی امین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلم های بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلم های بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

 

 

در همین رابطه بخوانید

 

 

یادداشت های روزانه غلامعباس فاضلی در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

یادداشت های خدایار قاقانی در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

یادداشت های روزانه سعید توجهی در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

یادداشت های روزانه کاوه قادری در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

خوب، بد، مصیبت؛ نگاهی به سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر-فهیمه غنی نژاد

و

 

جدول ارزشگذاری فیلم های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما


 تاريخ ارسال: 1395/11/12

نظرات خوانندگان
>>>سعید:

فراری و رگ خواب، ستاره باران شدند و گشت و ماه گرفتگی، دایره باران.

10+0-

يكشنبه 24 بهمن 1395
فرم ارسال نظرات خوانندگان

نام (ضروري):
نظر شما (ضروري):
كد امنيتي (ضروري) :
كد امنيتي تركيبي از حروف كوچك انگليسي است. توجه داشته باشيد كه كد امنيتي به كوچك و بزرگ بودن حروف حساس است.