پرده سینما

معبد خاطره ها

سپتامبر بی باران؛ در رثای میکیس تئودوراکیس

سپتامبر بی باران؛ در رثای میکیس تئودوراکیس
تاريخ ارسال: 1400/6/15
ارادتمند شما عالی جناب! در رثای عبدالله تربیت

ارادتمند شما عالی جناب! در رثای عبدالله تربیت
تاريخ ارسال: 1400/3/21
بهاریه نوروز  ۱۴۰۰- خواب دیدم که هنوز بیدارم

بهاریه نوروز ۱۴۰۰- خواب دیدم که هنوز بیدارم
تاريخ ارسال: 1400/1/1
بهاریه نوروز  ۱۴۰۰-  سِفرِ عشق

بهاریه نوروز ۱۴۰۰- سِفرِ عشق
تاريخ ارسال: 1400/1/1
بهاریه نوروز  ۱۴۰۰- چهره هایی پیدا در پسِ غباری هویدا

بهاریه نوروز ۱۴۰۰- چهره هایی پیدا در پسِ غباری هویدا
تاريخ ارسال: 1400/1/1
بهاریه نوروز  ۱۴۰۰- دایی شُلِه و دایی سِفته

بهاریه نوروز ۱۴۰۰- دایی شُلِه و دایی سِفته
تاريخ ارسال: 1400/1/1
بهاریه نوروز  ۱۴۰۰- حاجی فیروز با ماسک

بهاریه نوروز ۱۴۰۰- حاجی فیروز با ماسک
تاريخ ارسال: 1400/1/1
بهاریه نوروز  ۱۴۰۰- من هر چه یادم هست با او بود

بهاریه نوروز ۱۴۰۰- من هر چه یادم هست با او بود
تاريخ ارسال: 1400/1/1
بهاریه نوروز ۱۴۰۰- در سال های پیر و پاییزی

بهاریه نوروز ۱۴۰۰- در سال های پیر و پاییزی
تاريخ ارسال: 1400/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۹- کارت جشنواره، فوبیا، لوکس بودن و کرونا!

بهاریه نوروز ۱۳۹۹- کارت جشنواره، فوبیا، لوکس بودن و کرونا!
تاريخ ارسال: 1399/1/2
بهاریه نوروز ۱۳۹۹- اين پايان، اميد همه آغاز هاست

بهاریه نوروز ۱۳۹۹- اين پايان، اميد همه آغاز هاست
تاريخ ارسال: 1399/1/2
بهاریه نوروز ۱۳۹۹- زیر گذر

بهاریه نوروز ۱۳۹۹- زیر گذر "عاشقانه ی داودنژاد"
تاريخ ارسال: 1399/1/2
بهاریه نوروز ۱۳۹۹- چشم انتظار پروانه های بهاری

بهاریه نوروز ۱۳۹۹- چشم انتظار پروانه های بهاری
تاريخ ارسال: 1399/1/2
بهاریه نوروز ۱۳۹۹- اون شیش تا گل نوش جونتون!

بهاریه نوروز ۱۳۹۹- اون شیش تا گل نوش جونتون!
تاريخ ارسال: 1399/1/2
بهاریه نوروز ۱۳۹۹- من و آنا کریستی در خیابان وزرا؛ خاطرات پراکنده یک کتاب­ باز

بهاریه نوروز ۱۳۹۹- من و آنا کریستی در خیابان وزرا؛ خاطرات پراکنده یک کتاب­ باز
تاريخ ارسال: 1399/1/2
بهاریه نوروز ۱۳۹۹- بهاریه ی سال کرونایی

بهاریه نوروز ۱۳۹۹- بهاریه ی سال کرونایی
تاريخ ارسال: 1399/1/2
بهاریه نوروز ۱۳۹۹- باغچه ای اندازه یک کُرسی

بهاریه نوروز ۱۳۹۹- باغچه ای اندازه یک کُرسی
تاريخ ارسال: 1399/1/2
مرد نکونام نمیرد هرگز؛ یادداشت هیوا مسیح در سالروز درگذشت علی معلم

مرد نکونام نمیرد هرگز؛ یادداشت هیوا مسیح در سالروز درگذشت علی معلم
تاريخ ارسال: 1398/12/24
بهاریه نوروز ۱۳۹۸-  یه مشت گندم شادونه، یه جیب نخودچی کیشمیش!

بهاریه نوروز ۱۳۹۸- یه مشت گندم شادونه، یه جیب نخودچی کیشمیش!
تاريخ ارسال: 1398/1/10
بهاریه نوروز ۱۳۹۸-  کسی متولد می شود

بهاریه نوروز ۱۳۹۸- کسی متولد می شود
تاريخ ارسال: 1398/1/3
بهاریه نوروز ۱۳۹۸- آرایشگاه سازمانی

بهاریه نوروز ۱۳۹۸- آرایشگاه سازمانی
تاريخ ارسال: 1398/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۸- حال مظلومان عشق

بهاریه نوروز ۱۳۹۸- حال مظلومان عشق
تاريخ ارسال: 1398/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۸- بهارهای آن سال ها و نبرد خیر و شر

بهاریه نوروز ۱۳۹۸- بهارهای آن سال ها و نبرد خیر و شر
تاريخ ارسال: 1398/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۸- گام معلق بر پل معلق

بهاریه نوروز ۱۳۹۸- گام معلق بر پل معلق
تاريخ ارسال: 1398/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۸- من، کارت جشنواره، آدم اشتباهی، کلمبو و رشت!

بهاریه نوروز ۱۳۹۸- من، کارت جشنواره، آدم اشتباهی، کلمبو و رشت!
تاريخ ارسال: 1398/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۸- مثل آدری هیپبورن همیشه اردیبهشتی

بهاریه نوروز ۱۳۹۸- مثل آدری هیپبورن همیشه اردیبهشتی
تاريخ ارسال: 1398/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۸- اندک اندک جمع مستان می رسند

بهاریه نوروز ۱۳۹۸- اندک اندک جمع مستان می رسند
تاريخ ارسال: 1398/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۸- از رنجی که بردم

بهاریه نوروز ۱۳۹۸- از رنجی که بردم
تاريخ ارسال: 1398/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۸- باید قشنگ بشوم!

بهاریه نوروز ۱۳۹۸- باید قشنگ بشوم!
تاريخ ارسال: 1398/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۷- سوتی های مطبوعاتی من!

بهاریه نوروز ۱۳۹۷- سوتی های مطبوعاتی من!
تاريخ ارسال: 1397/1/5
بهاریه نوروز ۱۳۹۷- تابوی سکوت

بهاریه نوروز ۱۳۹۷- تابوی سکوت
تاريخ ارسال: 1397/1/3
بهاریه نوروز ۱۳۹۷-  نمی دانم لابلای کدام تصویر پنهانی

بهاریه نوروز ۱۳۹۷- نمی دانم لابلای کدام تصویر پنهانی
تاريخ ارسال: 1397/1/2
بهاریه نوروز ۱۳۹۷- جان شیفته؛ خاطرات پراکنده ی یک «کتاب باز»

بهاریه نوروز ۱۳۹۷- جان شیفته؛ خاطرات پراکنده ی یک «کتاب باز»
تاريخ ارسال: 1397/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۷- از برکه ى باريک که بگذريم ...

بهاریه نوروز ۱۳۹۷- از برکه ى باريک که بگذريم ...
تاريخ ارسال: 1397/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۷- امید در دل شوریده ما

بهاریه نوروز ۱۳۹۷- امید در دل شوریده ما
تاريخ ارسال: 1397/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۷- بوی نان، عطر زندگی

بهاریه نوروز ۱۳۹۷- بوی نان، عطر زندگی
تاريخ ارسال: 1396/12/29
بهاریه نوروز ۱۳۹۷- بهاری که لای برگه های کاغذ کاهی جا ماند

بهاریه نوروز ۱۳۹۷- بهاری که لای برگه های کاغذ کاهی جا ماند
تاريخ ارسال: 1396/12/29
بهاریه نوروز ۱۳۹۷ - عالیجناب وان! شما برای احیا شدن، نیازی به «سوپرمن» بودن ندارید!

بهاریه نوروز ۱۳۹۷ - عالیجناب وان! شما برای احیا شدن، نیازی به «سوپرمن» بودن ندارید!
تاريخ ارسال: 1396/12/29
بهاریه نوروز ۱۳۹۷- آرامش در حضور دیگران

بهاریه نوروز ۱۳۹۷- آرامش در حضور دیگران
تاريخ ارسال: 1396/12/29
بهاریه نوروز ۱۳۹۶- دو+یک=دو

بهاریه نوروز ۱۳۹۶- دو+یک=دو
تاريخ ارسال: 1396/1/1
صفحه: