پرده سینما

معبد خاطره ها

جنوب برای همه «جنوب» نیست؛ یادداشتی برای سردبیر

جنوب برای همه «جنوب» نیست؛ یادداشتی برای سردبیر
تاريخ ارسال: 1393/1/20
آواهایی که از دوردست ها می آیند

آواهایی که از دوردست ها می آیند
تاريخ ارسال: 1393/1/5
در یک بعداز ظهر گرم تابستان «او» آمد

در یک بعداز ظهر گرم تابستان «او» آمد
تاريخ ارسال: 1393/1/1
غنچه ی رز من کدام است؟

غنچه ی رز من کدام است؟
تاريخ ارسال: 1392/12/29
رونمایی از یک عکس چهل ساله

رونمایی از یک عکس چهل ساله
تاريخ ارسال: 1392/12/29
 روزی که رفت بر باد، روزی که ماند در یاد

روزی که رفت بر باد، روزی که ماند در یاد
تاريخ ارسال: 1392/12/29
شاید بهار که بیاید، معجزه هم بیاید

شاید بهار که بیاید، معجزه هم بیاید
تاريخ ارسال: 1392/12/29
عاشقی اعتباری است که نصیب هر کس نمی شود

عاشقی اعتباری است که نصیب هر کس نمی شود
تاريخ ارسال: 1392/12/29
پرواز در این حوالی

پرواز در این حوالی
تاريخ ارسال: 1392/12/29
امسال هیچ منتظر بهار نیستم

امسال هیچ منتظر بهار نیستم
تاريخ ارسال: 1392/12/29
بهار نزدیک است... حالم خوش نیست!

بهار نزدیک است... حالم خوش نیست!
تاريخ ارسال: 1392/12/29
از خود می سازم

از خود می سازم
تاريخ ارسال: 1392/12/29
هزار نقش نگارد ز خط ریحانی

هزار نقش نگارد ز خط ریحانی
تاريخ ارسال: 1392/12/29
بو کنیم اطلسی تازه بیمارستان را...

بو کنیم اطلسی تازه بیمارستان را...
تاريخ ارسال: 1392/12/29
«بهاریه­»ای بیشتر مطبوعاتی و کمتر سینمایی! حوّل حالنا.....

«بهاریه­»ای بیشتر مطبوعاتی و کمتر سینمایی! حوّل حالنا.....
تاريخ ارسال: 1392/12/29
یادداشت های ماه شب چهارده؛ در رثای احمد جورقانیان

یادداشت های ماه شب چهارده؛ در رثای احمد جورقانیان
تاريخ ارسال: 1392/3/4
نام ات تا ابد بر تارک سینمای ایران خواهد درخشید! برای احمد جورقانیان

نام ات تا ابد بر تارک سینمای ایران خواهد درخشید! برای احمد جورقانیان
تاريخ ارسال: 1392/3/1
بهاریه: داستان «دو شاخه شب بو»

بهاریه: داستان «دو شاخه شب بو»
تاريخ ارسال: 1391/12/29
بهاریه : این سینما به هیچ کس وفا نکرده!

بهاریه : این سینما به هیچ کس وفا نکرده!
تاريخ ارسال: 1391/12/29
بهاریه: مسافر کوچولو

بهاریه: مسافر کوچولو
تاريخ ارسال: 1391/12/29
بهاریه: عیدی

بهاریه: عیدی
تاريخ ارسال: 1391/12/29
بهاریه: الماس ها ابدی نیستند یا شهری که دیگر نمی شناسمش

بهاریه: الماس ها ابدی نیستند یا شهری که دیگر نمی شناسمش
تاريخ ارسال: 1391/12/29
بهاریه: مهر و امید به فردا

بهاریه: مهر و امید به فردا
تاريخ ارسال: 1391/12/29
بهاریه: چند اپیزود کوتاه بهاری

بهاریه: چند اپیزود کوتاه بهاری
تاريخ ارسال: 1391/12/29
بهاریه: شلوغی آن خیابان آفتابی

بهاریه: شلوغی آن خیابان آفتابی
تاريخ ارسال: 1391/12/29
بهاریه: آرزوهای تلخ و تلخی های بی پایان

بهاریه: آرزوهای تلخ و تلخی های بی پایان
تاريخ ارسال: 1391/12/29
بهاریه: بوی عیدی، بوی توپ. . . بی آن صدای نجیب

بهاریه: بوی عیدی، بوی توپ. . . بی آن صدای نجیب
تاريخ ارسال: 1391/12/29
بهاریه: خیلی دور، خیلی نزدیک

بهاریه: خیلی دور، خیلی نزدیک
تاريخ ارسال: 1391/12/29
بهاریه: من از «بهاریه» نوشتن متنفرم

بهاریه: من از «بهاریه» نوشتن متنفرم
تاريخ ارسال: 1391/12/29
یک یادداشتِ نه چندان سینمایی؛ اندوه از دست دادن پدر

یک یادداشتِ نه چندان سینمایی؛ اندوه از دست دادن پدر
تاريخ ارسال: 1391/7/14
اگر بدانی پشت آن پنجره کيست؛ به یاد ایرن زازیانس

اگر بدانی پشت آن پنجره کيست؛ به یاد ایرن زازیانس
تاريخ ارسال: 1391/5/10
در سوگ ایرج قادری

در سوگ ایرج قادری
تاريخ ارسال: 1391/2/19
سیمای قهرمانانه پنجمین سوار سرنوشت؛ در رثای ایرج قادری

سیمای قهرمانانه پنجمین سوار سرنوشت؛ در رثای ایرج قادری
تاريخ ارسال: 1391/2/18
جان شیفته؛ شرح یک دیدار

جان شیفته؛ شرح یک دیدار
تاريخ ارسال: 1391/1/24
بهاریه: فرانکو نرو و اشتباهات من!

بهاریه: فرانکو نرو و اشتباهات من!
تاريخ ارسال: 1391/1/7
بهاریه: گالنگ هایش را هنوز دوست دارم

بهاریه: گالنگ هایش را هنوز دوست دارم
تاريخ ارسال: 1391/1/2
بهاریه: پیام بهار

بهاریه: پیام بهار
تاريخ ارسال: 1391/1/2
بهاریه: دعا كن كه دل اش به خاطر عشق بشكند

بهاریه: دعا كن كه دل اش به خاطر عشق بشكند
تاريخ ارسال: 1391/1/2
بهاریه: وزش یک نسیم ملایم از پنجره اتاق

بهاریه: وزش یک نسیم ملایم از پنجره اتاق
تاريخ ارسال: 1391/1/2
بهاریه: من و نادر و «فخیم آرتیست»!

بهاریه: من و نادر و «فخیم آرتیست»!
تاريخ ارسال: 1391/1/2
صفحه: