پرده سینما

معبد خاطره ها

بهاریه: و دیاری زیباتر از حقیقت تنهایی

بهاریه: و دیاری زیباتر از حقیقت تنهایی
تاريخ ارسال: 1391/1/1
بهاریه: باز هم گذر زمان

بهاریه: باز هم گذر زمان
تاريخ ارسال: 1391/1/1
بهاریه: بهار، خنده، خاطره

بهاریه: بهار، خنده، خاطره
تاريخ ارسال: 1391/1/1
بهاریه: حبه قند های سفید توی قندون گل سرخ

بهاریه: حبه قند های سفید توی قندون گل سرخ
تاريخ ارسال: 1391/1/1
بهاریه: جایزه ی اسکار من

بهاریه: جایزه ی اسکار من
تاريخ ارسال: 1391/1/1
بهاریه: سینما صحرا ... ریولی سابق

بهاریه: سینما صحرا ... ریولی سابق
تاريخ ارسال: 1391/1/1
بهاریه: خانه ما چه سبز بود

بهاریه: خانه ما چه سبز بود
تاريخ ارسال: 1391/1/1
نوروز مبارک؛ بهاریه ای از یک عکاس

نوروز مبارک؛ بهاریه ای از یک عکاس
تاريخ ارسال: 1391/1/1
كای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت؛ به یاد ابوالحسن علوی طباطبایی

كای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت؛ به یاد ابوالحسن علوی طباطبایی
تاريخ ارسال: 1390/5/6
خورشید همچنان می درخشد؛ به یاد ابوالحسن علوی طباطبایی

خورشید همچنان می درخشد؛ به یاد ابوالحسن علوی طباطبایی
تاريخ ارسال: 1390/5/1
خداحافظی ملکه ابدی سینما؛ در رثای الیزابت تیلور

خداحافظی ملکه ابدی سینما؛ در رثای الیزابت تیلور
تاريخ ارسال: 1390/1/9
نوروز مبارک؛ بهاریه ای از  یک عکاس

نوروز مبارک؛ بهاریه ای از یک عکاس
تاريخ ارسال: 1390/1/5
بهار و سینما و سوزش آدم ها!

بهار و سینما و سوزش آدم ها!
تاريخ ارسال: 1390/1/5
بهار و دسته سیسیلی ها

بهار و دسته سیسیلی ها
تاريخ ارسال: 1389/12/29
 بهار و شکار آهو در شبی بهاری

بهار و شکار آهو در شبی بهاری
تاريخ ارسال: 1389/12/28
بهار و غزال عاشقانه

بهار و غزال عاشقانه
تاريخ ارسال: 1389/12/28
بهار و خاطرات برای آنهایی که دوستشان دارم

بهار و خاطرات برای آنهایی که دوستشان دارم
تاريخ ارسال: 1389/12/27
بهار و سینما آلتونا

بهار و سینما آلتونا
تاريخ ارسال: 1389/12/27
بهار و مضرات دخانیات!

بهار و مضرات دخانیات!
تاريخ ارسال: 1389/12/27
برای بهار بخند، به خاک خالی نگاه نکن نپرس اين بار منتظر کيست

برای بهار بخند، به خاک خالی نگاه نکن نپرس اين بار منتظر کيست
تاريخ ارسال: 1389/12/27
اولین بهاریه رسمی یا یه همچین چیزی!

اولین بهاریه رسمی یا یه همچین چیزی!
تاريخ ارسال: 1389/12/27
بهار و رویای شهر فرنگ: نمی خواهم پیر شوم

بهار و رویای شهر فرنگ: نمی خواهم پیر شوم
تاريخ ارسال: 1389/12/27
 بهار از لجاجت کودکانه تا یک اتفاق ساده

بهار از لجاجت کودکانه تا یک اتفاق ساده
تاريخ ارسال: 1389/12/27
همزاد رویاهای ما؛ در رثای جان باری

همزاد رویاهای ما؛ در رثای جان باری
تاريخ ارسال: 1389/11/11
افسون آرام سینما سپیده

افسون آرام سینما سپیده
تاريخ ارسال: 1388/12/29
راهبه ای با پای برهنه کنار بوته گل سرخ/ مرگ جنیفر جونز بازیگر «آهنگ برنادت»

راهبه ای با پای برهنه کنار بوته گل سرخ/ مرگ جنیفر جونز بازیگر «آهنگ برنادت»
تاريخ ارسال: 1388/10/4
آن بالا کسی دوستم دارد

آن بالا کسی دوستم دارد
تاريخ ارسال: 1388/8/27
جان وین، قهرمان سرگردانی که به ندرت آرام گرفت

جان وین، قهرمان سرگردانی که به ندرت آرام گرفت
تاريخ ارسال: 1395/8/17
ریچارد برتن، هرچه تلخ تر، شیرین تر!

ریچارد برتن، هرچه تلخ تر، شیرین تر!
تاريخ ارسال: 1388/8/17
صفحه: