پرده سینما

تاریخ سینما

نگاهی به فیلم بازجوئی از یک همشهری غیرمظنون

نگاهی به فیلم بازجوئی از یک همشهری غیرمظنون
تاريخ ارسال: 1388/10/23
بهترین کریسمس در تاریخ سینما! / زندگی شگفت انگیزی است!

بهترین کریسمس در تاریخ سینما! / زندگی شگفت انگیزی است!
تاريخ ارسال: 1388/10/14
آیا آنی هال به راستی یک فیلم کلاسیک است؟

آیا آنی هال به راستی یک فیلم کلاسیک است؟
تاريخ ارسال: 1388/10/6
آیا اهمیتی در کلاسیک بودن وجود دارد؟ نگاهی به فیلم «همه چیز درباره ایو»

آیا اهمیتی در کلاسیک بودن وجود دارد؟ نگاهی به فیلم «همه چیز درباره ایو»
تاريخ ارسال: 1388/9/7
جایی آن سوی رنگین کمان؛ نگاهی به فیلم جادوگر شهر زمرد

جایی آن سوی رنگین کمان؛ نگاهی به فیلم جادوگر شهر زمرد
تاريخ ارسال: 1388/8/30
نگاهی به ترسناک ترین فیلم تاریخ سینما: کابوس در خیابان الم

نگاهی به ترسناک ترین فیلم تاریخ سینما: کابوس در خیابان الم
تاريخ ارسال: 1388/8/20
بن بست داوری. به انگیزه شصتمین سالگرد نمایش راشومون

بن بست داوری. به انگیزه شصتمین سالگرد نمایش راشومون
تاريخ ارسال: 1388/8/19
از رمینگتون تا جان فورد، در شرح و وصف کلمانتین عزیزم

از رمینگتون تا جان فورد، در شرح و وصف کلمانتین عزیزم
تاريخ ارسال: 1388/8/11
صفحه: