پرده سینما

طعم سینما

نبوغ و سحر و جادو؛ نگاهی به «بدنام» ساخته‌ی آلفرد هیچکاک

نبوغ و سحر و جادو؛ نگاهی به «بدنام» ساخته‌ی آلفرد هیچکاک
تاريخ ارسال: 1394/5/26
فریم‌های دردسرساز؛ نگاهی به «خانه‌ی خاموش» ساخته‌ی کریس کنتیس و لورا لائو

فریم‌های دردسرساز؛ نگاهی به «خانه‌ی خاموش» ساخته‌ی کریس کنتیس و لورا لائو
تاريخ ارسال: 1394/5/19
مرد خوب؛ نگاهی به «جو» ساخته‌ی دیوید گوردون گرین

مرد خوب؛ نگاهی به «جو» ساخته‌ی دیوید گوردون گرین
تاريخ ارسال: 1394/5/15
واپسین حضور آقای نابغه؛ نگاهی به «یک سلطان در نیویورک» ساخته‌ی چارلی چاپلین

واپسین حضور آقای نابغه؛ نگاهی به «یک سلطان در نیویورک» ساخته‌ی چارلی چاپلین
تاريخ ارسال: 1394/5/12
مصائب شیرین مونتاژ! نگاهی به «تمام مردان شاه» ساخته‌ی رابرت راسن

مصائب شیرین مونتاژ! نگاهی به «تمام مردان شاه» ساخته‌ی رابرت راسن
تاريخ ارسال: 1394/5/8
فقط خونسرد باش! نگاهی به «دوئل» ساخته‌ی استیون اسپیلبرگ

فقط خونسرد باش! نگاهی به «دوئل» ساخته‌ی استیون اسپیلبرگ
تاريخ ارسال: 1394/5/5
خانم شوخ‌وُشنگ، آقای خل‌مشنگ! نگاهی به «تازه چه خبر، دکتر جون؟» ساخته‌ی پیتر باگدانوویچ

خانم شوخ‌وُشنگ، آقای خل‌مشنگ! نگاهی به «تازه چه خبر، دکتر جون؟» ساخته‌ی پیتر باگدانوویچ
تاريخ ارسال: 1394/5/1
عشق‌ها و نفرت‌ها؛ نگاهی به «شیر در زمستان» ساخته‌ی آنتونی هاروی

عشق‌ها و نفرت‌ها؛ نگاهی به «شیر در زمستان» ساخته‌ی آنتونی هاروی
تاريخ ارسال: 1394/4/29
عبور از میدان مین؛ نگاهی به «کالکتور» ساخته‌ی مارکوس دانستن

عبور از میدان مین؛ نگاهی به «کالکتور» ساخته‌ی مارکوس دانستن
تاريخ ارسال: 1394/4/25
مسافرت آمریکا و تحول نامنتظره؛ نگاهی به «فیلومنا» ساخته‌ی استیون فریرز

مسافرت آمریکا و تحول نامنتظره؛ نگاهی به «فیلومنا» ساخته‌ی استیون فریرز
تاريخ ارسال: 1394/4/22
کمدی، هیجان و دیوانه‌بازی! نگاهی به «کت بالو» ساخته‌ی الیوت سیلوراستاین

کمدی، هیجان و دیوانه‌بازی! نگاهی به «کت بالو» ساخته‌ی الیوت سیلوراستاین
تاريخ ارسال: 1394/4/18
دست‌وُپا زدن در باتلاق؛ نگاهی به «صلیب آهنین» ساخته‌ی سام پکین‌پا

دست‌وُپا زدن در باتلاق؛ نگاهی به «صلیب آهنین» ساخته‌ی سام پکین‌پا
تاريخ ارسال: 1394/4/15
به سوی کالیفرنیا؛ نگاهی به «ویل هانتینگ خوب» ساخته‌ی گاس ون‌سنت

به سوی کالیفرنیا؛ نگاهی به «ویل هانتینگ خوب» ساخته‌ی گاس ون‌سنت
تاريخ ارسال: 1394/4/11
فیلمِ روابط؛ نگاهی به «حرف بسه» ساخته‌ی نیکول هالوفسنر

فیلمِ روابط؛ نگاهی به «حرف بسه» ساخته‌ی نیکول هالوفسنر
تاريخ ارسال: 1394/4/8
کیمیای حسرت‌ناک رفاقت؛ نگاهی به «ریو براوو» ساخته‌ی هاوارد هاکس

کیمیای حسرت‌ناک رفاقت؛ نگاهی به «ریو براوو» ساخته‌ی هاوارد هاکس
تاريخ ارسال: 1394/4/4
واقعیت یا خیال؟ نگاهی به «چشمانت را باز کن» ساخته‌ی آلخاندرو آمنابار

واقعیت یا خیال؟ نگاهی به «چشمانت را باز کن» ساخته‌ی آلخاندرو آمنابار
تاريخ ارسال: 1394/4/1
راز آن چراغ سبز؛ نگاهی به «گتسبی بزرگ» ساخته‌ی باز لورمن

راز آن چراغ سبز؛ نگاهی به «گتسبی بزرگ» ساخته‌ی باز لورمن
تاريخ ارسال: 1394/3/28
بترس و سرگرم باش! نگاهی به «پیچ اشتباه» ساخته‌ی راب اشمیت

بترس و سرگرم باش! نگاهی به «پیچ اشتباه» ساخته‌ی راب اشمیت
تاريخ ارسال: 1394/3/25
بهم دروغ بگو؛ نگاهی به «جانی گیتار» ساخته‌ی نیکلاس ری [شماره‌ی ۱۰۰ و یک‌سالگی طعم سینما]

بهم دروغ بگو؛ نگاهی به «جانی گیتار» ساخته‌ی نیکلاس ری [شماره‌ی ۱۰۰ و یک‌سالگی طعم سینما]
تاريخ ارسال: 1394/3/21
تسویه‌حساب با گرگِ خیابان؛ نگاهی به «روز تعلیم» ساخته‌ی آنتونی فوکوآ

تسویه‌حساب با گرگِ خیابان؛ نگاهی به «روز تعلیم» ساخته‌ی آنتونی فوکوآ
تاريخ ارسال: 1394/3/18
وسواسِ وحشتناک، دلبستگیِ رهایی‌بخش! نگاهی به «بهتر از این نمی‌شه» ساخته‌ی جیمز ال. بروکس

وسواسِ وحشتناک، دلبستگیِ رهایی‌بخش! نگاهی به «بهتر از این نمی‌شه» ساخته‌ی جیمز ال. بروکس
تاريخ ارسال: 1394/3/14
پناه به دوزخ سرد؛ نگاهی به «رودخانه‌ی‌ یخ‌زده» ساخته‌ی کورتنی هانت

پناه به دوزخ سرد؛ نگاهی به «رودخانه‌ی‌ یخ‌زده» ساخته‌ی کورتنی هانت
تاريخ ارسال: 1394/3/11
چیزی درست نمی‌شود! نگاهی به «کاپیتان فیلیپس» ساخته‌ی پل گرینگرس

چیزی درست نمی‌شود! نگاهی به «کاپیتان فیلیپس» ساخته‌ی پل گرینگرس
تاريخ ارسال: 1394/3/7
خسته‌ام عزیزم؛ نگاهی به «راه کارلیتو» ساخته‌ی برایان دی‌پالما

خسته‌ام عزیزم؛ نگاهی به «راه کارلیتو» ساخته‌ی برایان دی‌پالما
تاريخ ارسال: 1394/3/4
تصفیه‌ی خون‌بارِ ظهر روز بارانی؛ نگاهی به «سه روز کندور» ساخته‌ی سیدنی پولاک

تصفیه‌ی خون‌بارِ ظهر روز بارانی؛ نگاهی به «سه روز کندور» ساخته‌ی سیدنی پولاک
تاريخ ارسال: 1394/2/31
قوانین‌‌ات را زیرِ پا نگذار! نگاهی به «وقایع‌نگاری» ساخته‌ی جاش ترنک

قوانین‌‌ات را زیرِ پا نگذار! نگاهی به «وقایع‌نگاری» ساخته‌ی جاش ترنک
تاريخ ارسال: 1394/2/28
برگشت به جاده‌ی رستگاری؛ نگاهی به «دختر خوب» ساخته‌ی میگل آرتتا

برگشت به جاده‌ی رستگاری؛ نگاهی به «دختر خوب» ساخته‌ی میگل آرتتا
تاريخ ارسال: 1394/2/24
تراژیک، اما حال‌خوب‌کن! نگاهی به «همه‌چیز باید از دست برود» ساخته‌ی دن راش

تراژیک، اما حال‌خوب‌کن! نگاهی به «همه‌چیز باید از دست برود» ساخته‌ی دن راش
تاريخ ارسال: 1394/2/21
نبرد با آبی بی‌کران؛ نگاهی به «همه‌چیز از دست رفته» ساخته‌ی جی. سی. چندور

نبرد با آبی بی‌کران؛ نگاهی به «همه‌چیز از دست رفته» ساخته‌ی جی. سی. چندور
تاريخ ارسال: 1394/2/17
گریز از تله‌ی توهین و تحقیر؛ نگاهی به «عروسی پرریخت‌وپاش یونانی من» ساخته‌ی جوئل زوئیک

گریز از تله‌ی توهین و تحقیر؛ نگاهی به «عروسی پرریخت‌وپاش یونانی من» ساخته‌ی جوئل زوئیک
تاريخ ارسال: 1394/2/14
ترن افسارگسیخته؛ نگاهی به «رمپارت» ساخته‌ی اورن موورمن

ترن افسارگسیخته؛ نگاهی به «رمپارت» ساخته‌ی اورن موورمن
تاريخ ارسال: 1394/2/10
بی‌افسوس و مطمئن؛ نگاهی به «راننده» ساخته‌ی وا‌لتر هیل

بی‌افسوس و مطمئن؛ نگاهی به «راننده» ساخته‌ی وا‌لتر هیل
تاريخ ارسال: 1394/2/7
بازسازی آلمان شرقی در اتاق سه‌درچهار! نگاهی به «خداحافظ لنین» ساخته‌ی ولفگانگ بکر

بازسازی آلمان شرقی در اتاق سه‌درچهار! نگاهی به «خداحافظ لنین» ساخته‌ی ولفگانگ بکر
تاريخ ارسال: 1394/2/3
هم‌چون خاطره‌ای دلچسب؛ نگاهی به «فقط به‌خاطر دیروز» ساخته‌ی ایسائو تاکاهاتا

هم‌چون خاطره‌ای دلچسب؛ نگاهی به «فقط به‌خاطر دیروز» ساخته‌ی ایسائو تاکاهاتا
تاريخ ارسال: 1394/1/31
دیواری که بود؛ نگاهی به «زندگی دیگران» ساخته‌ی فلوریان هنکل فون دونرسمارک

دیواری که بود؛ نگاهی به «زندگی دیگران» ساخته‌ی فلوریان هنکل فون دونرسمارک
تاريخ ارسال: 1394/1/27
ضیافت گوشت و خون؛ نگاهی به «نزول» ساخته‌ی نیل مارشال

ضیافت گوشت و خون؛ نگاهی به «نزول» ساخته‌ی نیل مارشال
تاريخ ارسال: 1394/1/24
تعبیر خواب‌های نیویورکی؛ نگاهی به «فراموشی» ساخته‌ی جوزف كاسینسكی

تعبیر خواب‌های نیویورکی؛ نگاهی به «فراموشی» ساخته‌ی جوزف كاسینسكی
تاريخ ارسال: 1394/1/20
عاشقانه‌ی آزارنده؛ نگاهی به «خواب عمیق» ساخته‌ی خائومه بالاگوئرو

عاشقانه‌ی آزارنده؛ نگاهی به «خواب عمیق» ساخته‌ی خائومه بالاگوئرو
تاريخ ارسال: 1394/1/17
کمدی دیوانه‌وار، کمدی واقعاً خنده‌دار! نگاهی به «خماری» ساخته‌ی تاد فیلیپس

کمدی دیوانه‌وار، کمدی واقعاً خنده‌دار! نگاهی به «خماری» ساخته‌ی تاد فیلیپس
تاريخ ارسال: 1393/12/21
از محدودیت تا خلاقیت؛ نگاهی به «فعالیت فراطبیعی» ساخته‌ی اورن پلی

از محدودیت تا خلاقیت؛ نگاهی به «فعالیت فراطبیعی» ساخته‌ی اورن پلی
تاريخ ارسال: 1393/12/18
صفحه: