پرده سینما

سینمای ایران

نقدهای روزانه علی ناصری بر فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر

نقدهای روزانه علی ناصری بر فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1392/11/11
حاشیه نگاری های روزانه در سی و دومین جشنواره فیلم فجر

حاشیه نگاری های روزانه در سی و دومین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1392/11/11
مرور فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر - بخش دوم

مرور فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر - بخش دوم
تاريخ ارسال: 1392/11/10
جدول ارزشگذاری فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما
تاريخ ارسال: 1392/11/12
مرور فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر - بخش اول

مرور فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر - بخش اول
تاريخ ارسال: 1392/11/9
چشم اندازی در مه؛ در آستانه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

چشم اندازی در مه؛ در آستانه سی و دومین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1392/11/8
چند کلمه حرف حساب با داریوش مهرجویی! چه بر سر شما آمده؟!

چند کلمه حرف حساب با داریوش مهرجویی! چه بر سر شما آمده؟!
تاريخ ارسال: 1392/11/5
جذاب، خوب و قابل اعتنا؛ نقدی بر فیلم «روز روشن» ساخته حسین شهابی

جذاب، خوب و قابل اعتنا؛ نقدی بر فیلم «روز روشن» ساخته حسین شهابی
تاريخ ارسال: 1392/10/28
بهار اتحاد در خانه سینما

بهار اتحاد در خانه سینما
تاريخ ارسال: 1392/10/15
فرهادی در گفتگو با هالیوود ریپورتر: فکر نمی‌کردم روزی خارج از ایران فیلم بسازم

فرهادی در گفتگو با هالیوود ریپورتر: فکر نمی‌کردم روزی خارج از ایران فیلم بسازم
تاريخ ارسال: 1392/10/7
نابودی، نه در اوج که در نزدیکی زیبایی؛ نقدی بر فیلم «آسمان زرد کم عمق» ساخته بهرام توکلی

نابودی، نه در اوج که در نزدیکی زیبایی؛ نقدی بر فیلم «آسمان زرد کم عمق» ساخته بهرام توکلی
تاريخ ارسال: 1392/9/28
تنهایی پرهیاهو! دیوار کوتاه نویسندگان سینمایی در سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تنهایی پرهیاهو! دیوار کوتاه نویسندگان سینمایی در سی و دومین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1392/9/23
قربانی کردن شخصیت به نفع داستان؛ نقدی بر فیلم «استرداد» ساخته علی غفاری

قربانی کردن شخصیت به نفع داستان؛ نقدی بر فیلم «استرداد» ساخته علی غفاری
تاريخ ارسال: 1392/9/5
فیلم پلیسی فقط کلاه و پالتو نیست!  نگاهی به فیلم «گناهکاران» ساخته فرامرز قریبیان

فیلم پلیسی فقط کلاه و پالتو نیست! نگاهی به فیلم «گناهکاران» ساخته فرامرز قریبیان
تاريخ ارسال: 1392/9/4
پایبندی به قواعد ژانر، تضمین کننده موفقیت نیست! نقدی بر فیلم «گناهکاران» ساخته فرامرز قریبیان

پایبندی به قواعد ژانر، تضمین کننده موفقیت نیست! نقدی بر فیلم «گناهکاران» ساخته فرامرز قریبیان
تاريخ ارسال: 1392/8/15
همه چیز خوب و بد دارد؛ نگاهی به عبور از خط قرمز مشاغل در سینمای ایران

همه چیز خوب و بد دارد؛ نگاهی به عبور از خط قرمز مشاغل در سینمای ایران
تاريخ ارسال: 1392/8/10
  چشم انداز سی و دومین جشنواره فیلم فجر-۲

چشم انداز سی و دومین جشنواره فیلم فجر-۲
تاريخ ارسال: 1392/8/13
حرف‌های ابوالفضل جلیلی درباره‌ی «گذشته»، اسکار و جشنواره‌ها

حرف‌های ابوالفضل جلیلی درباره‌ی «گذشته»، اسکار و جشنواره‌ها
تاريخ ارسال: 1392/8/7
چشم انداز سی و دومین جشنواره فیلم فجر-۱

چشم انداز سی و دومین جشنواره فیلم فجر-۱
تاريخ ارسال: 1392/8/7
فوندانسیون سینمای ایران

فوندانسیون سینمای ایران
تاريخ ارسال: 1392/8/5
سمپاتیِ مرا بپذیرید، اما به سبک خودم! نقدی بر فیلم «کلاس هنرپیشگی» ساخته علیرضا داودنژاد

سمپاتیِ مرا بپذیرید، اما به سبک خودم! نقدی بر فیلم «کلاس هنرپیشگی» ساخته علیرضا داودنژاد
تاريخ ارسال: 1392/8/3
تهیه کننده سابق «لاله»: به فارابی دستور داده شده بود رأساً یک میلیارد تومان به نیک نژاد پرداخت کند!

تهیه کننده سابق «لاله»: به فارابی دستور داده شده بود رأساً یک میلیارد تومان به نیک نژاد پرداخت کند!
تاريخ ارسال: 1392/8/1
صف‌بندی‌ها در انتخابات «خانه سینما»  به چه ترتیب خواهد بود؟

صف‌بندی‌ها در انتخابات «خانه سینما» به چه ترتیب خواهد بود؟
تاريخ ارسال: 1392/7/30
عصیان فرشتگان، یا زدن به سیم آخر؟ نگاهی به حضور جوانان در سینمای امروز ایران-۲

عصیان فرشتگان، یا زدن به سیم آخر؟ نگاهی به حضور جوانان در سینمای امروز ایران-۲
تاريخ ارسال: 1392/7/28
عصیان فرشتگان، یا زدن به سیم آخر؟ نگاهی به حضور جوانان در سینمای امروز ایران-۱

عصیان فرشتگان، یا زدن به سیم آخر؟ نگاهی به حضور جوانان در سینمای امروز ایران-۱
تاريخ ارسال: 1392/7/25
پرویز پرستویی: عینک دودی نمی زنم تا در تاکسی مرا نشناسند

پرویز پرستویی: عینک دودی نمی زنم تا در تاکسی مرا نشناسند
تاريخ ارسال: 1392/7/22
ناصر تقوایی: برای فیلم ساختن باز هم صبر می‌کنم

ناصر تقوایی: برای فیلم ساختن باز هم صبر می‌کنم
تاريخ ارسال: 1392/7/21
میرعلایی: شمقدری می‌خواست فارابی را تعطیل کند

میرعلایی: شمقدری می‌خواست فارابی را تعطیل کند
تاريخ ارسال: 1392/7/21
بدون احساس، بدون اغراق، اما معجزه وار؛ نقدی بر فیلم «دربند» ساخته پرویز شهبازی

بدون احساس، بدون اغراق، اما معجزه وار؛ نقدی بر فیلم «دربند» ساخته پرویز شهبازی
تاريخ ارسال: 1392/7/21
عاشقانه ای زنده، پویا و ملموس؛ نقدی بر فیلم «کلاس هنرپیشگی» ساخته علیرضا داودنژاد

عاشقانه ای زنده، پویا و ملموس؛ نقدی بر فیلم «کلاس هنرپیشگی» ساخته علیرضا داودنژاد
تاريخ ارسال: 1392/7/20
 یک مانیفست احمقانه خانوادگی؛ نگاهی به فیلم «کلاس هنرپیشگی» ساخته علیرضا داوود نژاد

یک مانیفست احمقانه خانوادگی؛ نگاهی به فیلم «کلاس هنرپیشگی» ساخته علیرضا داوود نژاد
تاريخ ارسال: 1392/7/11
من نازنین ۱۸ سال دارم؛ نگاهی به فیلم «دربند» ساخته پرویز شهبازی

من نازنین ۱۸ سال دارم؛ نگاهی به فیلم «دربند» ساخته پرویز شهبازی
تاريخ ارسال: 1392/7/8
یک بازیگوشی کمی نچسب اما موفق؛ نقدی بر فیلم «کلاس هنرپیشگی» ساخته علیرضا داوود نژاد

یک بازیگوشی کمی نچسب اما موفق؛ نقدی بر فیلم «کلاس هنرپیشگی» ساخته علیرضا داوود نژاد
تاريخ ارسال: 1392/7/6
حماسه ای نمادین و پر رمز و راز؛ نگاهی به فیلم «چریکه‌ی تارا» اثر بهرام بیضایی

حماسه ای نمادین و پر رمز و راز؛ نگاهی به فیلم «چریکه‌ی تارا» اثر بهرام بیضایی
تاريخ ارسال: 1392/7/3
پاییز خوب برای سینمای ایران

پاییز خوب برای سینمای ایران
تاريخ ارسال: 1392/6/31
فیلم‌های توقیفی در دوران شمقدری چشم امید به ایوبی دارند

فیلم‌های توقیفی در دوران شمقدری چشم امید به ایوبی دارند
تاريخ ارسال: 1392/6/26
کلید دولت جدید، قفل خانه سینما را گشود

کلید دولت جدید، قفل خانه سینما را گشود
تاريخ ارسال: 1392/6/23
یک فیلم سیاسی با پسزمینه عشق و خیانت و کثافت! نگاهی به فیلم «پل چوبی» ساخته مهدی کرم پور

یک فیلم سیاسی با پسزمینه عشق و خیانت و کثافت! نگاهی به فیلم «پل چوبی» ساخته مهدی کرم پور
تاريخ ارسال: 1392/6/23
هیچ چیز قانع کننده نیست! نقد فیلم «فرزند چهارم» ساخته وحید موسائیان

هیچ چیز قانع کننده نیست! نقد فیلم «فرزند چهارم» ساخته وحید موسائیان
تاريخ ارسال: 1392/6/20
هیس! سانتی مانتال ها فریاد می کشند! نگاهی فیلم «هیس دخترها فریاد نمی زنند» ساخته پوران درخشنده

هیس! سانتی مانتال ها فریاد می کشند! نگاهی فیلم «هیس دخترها فریاد نمی زنند» ساخته پوران درخشنده
تاريخ ارسال: 1392/6/20
صفحه: