پرده سینما

سینمای ایران

پاسخ عسگرپور به دوازده پرسش خبرگزاری فارس

پاسخ عسگرپور به دوازده پرسش خبرگزاری فارس
تاريخ ارسال: 1389/12/15
وداع ابدی با مادر مهربان سینمای ایران؛ تشیع پیکر مهری ودادیان

وداع ابدی با مادر مهربان سینمای ایران؛ تشیع پیکر مهری ودادیان
تاريخ ارسال: 1389/12/12
پس لرزه های نخبه ستیزی در داوری جشنواره فجر

پس لرزه های نخبه ستیزی در داوری جشنواره فجر
تاريخ ارسال: 1389/12/12
کجا رفتی آهو خانم؟ درگذشت مهری ودادیان

کجا رفتی آهو خانم؟ درگذشت مهری ودادیان
تاريخ ارسال: 1389/12/10
گزارشی از مراسم اختامیه تجلی اراده ملی بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

گزارشی از مراسم اختامیه تجلی اراده ملی بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1389/12/9
محسن امیر یوسفی: آتشكار تاریخ مصرف ندارد

محسن امیر یوسفی: آتشكار تاریخ مصرف ندارد
تاريخ ارسال: 1389/12/5
چرا «یه حبه قند» بهترین فیلم جشنواره فجر است؟

چرا «یه حبه قند» بهترین فیلم جشنواره فجر است؟
تاريخ ارسال: 1389/12/3
بهترین های جشنواره فجر به انتخاب سایت پرده سینما

بهترین های جشنواره فجر به انتخاب سایت پرده سینما
تاريخ ارسال: 1389/11/29
بهترین های جشنواره بیست و نهم فجر انتخاب شدند

بهترین های جشنواره بیست و نهم فجر انتخاب شدند
تاريخ ارسال: 1389/11/27
تبریزی: شاید فیلم من تاریخ مصرف داشته باشد ولی تاثیرگذار است

تبریزی: شاید فیلم من تاریخ مصرف داشته باشد ولی تاثیرگذار است
تاريخ ارسال: 1389/11/26
کیمیایی: من از اینکه شما عصبانی شوید ناراحت می شوم

کیمیایی: من از اینکه شما عصبانی شوید ناراحت می شوم
تاريخ ارسال: 1389/11/26
تذکرة الوقایع الفجر: یوم هفتم

تذکرة الوقایع الفجر: یوم هفتم
تاريخ ارسال: 1389/11/25
حامد کلاهداری: معنای آزادی بیان در سینمای مطبوعات را یاد گرفتم

حامد کلاهداری: معنای آزادی بیان در سینمای مطبوعات را یاد گرفتم
تاريخ ارسال: 1389/11/25
تخیل با مسئولیت محدود، یا آلیس در سرزمین سیما فیلم! نگاهی به فیلم آسمان محبوب ساخته داریوش مهرجویی

تخیل با مسئولیت محدود، یا آلیس در سرزمین سیما فیلم! نگاهی به فیلم آسمان محبوب ساخته داریوش مهرجویی
تاريخ ارسال: 1389/11/24
تذکرة الوقایع الفجر: یوم ششم

تذکرة الوقایع الفجر: یوم ششم
تاريخ ارسال: 1389/11/24
سیاهی یا سادگی؟ نگاهی به فیلم اسب حیوان نجیبی است

سیاهی یا سادگی؟ نگاهی به فیلم اسب حیوان نجیبی است
تاريخ ارسال: 1389/11/23
فرهادی: بیشترین لذت را حین ساخت این فیلم بردم

فرهادی: بیشترین لذت را حین ساخت این فیلم بردم
تاريخ ارسال: 1389/11/23
به جای این حرف ها، جواب سؤالات را بده!

به جای این حرف ها، جواب سؤالات را بده!
تاريخ ارسال: 1389/11/23
فرخ نژاد: فیلم دیدن با منتقدان خیلی سخت است

فرخ نژاد: فیلم دیدن با منتقدان خیلی سخت است
تاريخ ارسال: 1389/11/23
من بهرام رادان هستم و تازه هنریشه شده ام

من بهرام رادان هستم و تازه هنریشه شده ام
تاريخ ارسال: 1389/11/23
تذکرة الوقایع الفجر: یوم پنجم

تذکرة الوقایع الفجر: یوم پنجم
تاريخ ارسال: 1389/11/22
تذکرة الوقایع الفجر: یوم چهارم

تذکرة الوقایع الفجر: یوم چهارم
تاريخ ارسال: 1389/11/22
خاتمه دادن به امیدواری متزلزل؛ نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین

خاتمه دادن به امیدواری متزلزل؛ نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین
تاريخ ارسال: 1389/11/22
تذکرة الوقایع الفجریه: یوم سیّم

تذکرة الوقایع الفجریه: یوم سیّم
تاريخ ارسال: 1389/11/20
حاشیه جالب تر از متن! گزارشی از مراسم اختتامیه بین الملل جشنواره فجر

حاشیه جالب تر از متن! گزارشی از مراسم اختتامیه بین الملل جشنواره فجر
تاريخ ارسال: 1389/11/20
حاشیه های جشنواره بیست و نهم!

حاشیه های جشنواره بیست و نهم!
تاريخ ارسال: 1389/11/19
آیدا پناهنده: من ریتم فیلم ام را کند نمی بینم

آیدا پناهنده: من ریتم فیلم ام را کند نمی بینم
تاريخ ارسال: 1389/11/19
سامان سالور: همه چیز در شهرک دفاع مقدس غیرقابل استفاده است

سامان سالور: همه چیز در شهرک دفاع مقدس غیرقابل استفاده است
تاريخ ارسال: 1389/11/19
افخمی در محاصره خبرنگاران و منتقدان خشمگین

افخمی در محاصره خبرنگاران و منتقدان خشمگین
تاريخ ارسال: 1389/11/19
پوریا آذربایجانی: دغدغه اصلی من سینمای اجتماعی است

پوریا آذربایجانی: دغدغه اصلی من سینمای اجتماعی است
تاريخ ارسال: 1389/11/18
تذکرة الوقایع الفجر: یوم دیّم

تذکرة الوقایع الفجر: یوم دیّم
تاريخ ارسال: 1389/11/18
رفائی: کشدار بودن فیلم به خاطر دیده شدن همه بازیگران بود!

رفائی: کشدار بودن فیلم به خاطر دیده شدن همه بازیگران بود!
تاريخ ارسال: 1389/11/18
علی رفیعی: با حضور مجتبی متولی ورق برگشت

علی رفیعی: با حضور مجتبی متولی ورق برگشت
تاريخ ارسال: 1389/11/18
مزون آنتوان چخوف؛ نگاهی به فیلم «آقا یوسف» ساخته علی رفیعی

مزون آنتوان چخوف؛ نگاهی به فیلم «آقا یوسف» ساخته علی رفیعی
تاريخ ارسال: 1389/11/18
جدول ارزشگذاری فیلمهای بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلمهای بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما
تاريخ ارسال: 1389/11/18
تذکرة الوقایع الفجر:  یوم الاول

تذکرة الوقایع الفجر: یوم الاول
تاريخ ارسال: 1389/11/17
فردین خلعتبری: همه دارند اشتباه می کنند!

فردین خلعتبری: همه دارند اشتباه می کنند!
تاريخ ارسال: 1389/11/17
بازغی: بازی در سکوت را تجربه کردم

بازغی: بازی در سکوت را تجربه کردم
تاريخ ارسال: 1389/11/17
تذکرة الوقایع الفجر: اللیل الافتتاح

تذکرة الوقایع الفجر: اللیل الافتتاح
تاريخ ارسال: 1389/11/16
در کمال بی نظمی؛ گزارش مراسم افتتاحیه بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر

در کمال بی نظمی؛ گزارش مراسم افتتاحیه بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1389/11/16
صفحه: