پرده سینما

سینمای ایران

جنجال برای هیچ! نگاهی به فیلم «تاج محل» ساخته دانش اقباشاوی

جنجال برای هیچ! نگاهی به فیلم «تاج محل» ساخته دانش اقباشاوی
تاريخ ارسال: 1391/11/12
قریبیان: آرزوی من این است که ممیزی از سینمای ایران برداشته شود؛ گزارش نشست پرسش و پاسخ فیلم «گناهکاران»

قریبیان: آرزوی من این است که ممیزی از سینمای ایران برداشته شود؛ گزارش نشست پرسش و پاسخ فیلم «گناهکاران»
تاريخ ارسال: 1391/11/12
نقدهای روزانه علی ناصری بر فیلم های سی و یکمین جشنواره فیلم فجر

نقدهای روزانه علی ناصری بر فیلم های سی و یکمین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1391/11/12
حاشیه نگاری های روزانه در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر

حاشیه نگاری های روزانه در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1391/11/12
جدول ارزشگذاری فیلم های سی و یکمین جشنواره فجر از دیدگاه منتقدان سایت پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلم های سی و یکمین جشنواره فجر از دیدگاه منتقدان سایت پرده سینما
تاريخ ارسال: 1391/11/12
شیبانی: من به اندازه دانش و سوادم برای این فیلم تلاش کردم؛ گزارش نشست پرسش و پاسخ فیلم «هیچ کجا هیچ کس»

شیبانی: من به اندازه دانش و سوادم برای این فیلم تلاش کردم؛ گزارش نشست پرسش و پاسخ فیلم «هیچ کجا هیچ کس»
تاريخ ارسال: 1391/11/12
سال سینمای ایران تحویل شد؛ مشروح گزارش آیین گشایش سی و یکمین جشنواره فیلم فجر

سال سینمای ایران تحویل شد؛ مشروح گزارش آیین گشایش سی و یکمین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1391/11/11
مشروح گزارش دومین نشست خبری سی و یکمین جشنواره فیلم فجر

مشروح گزارش دومین نشست خبری سی و یکمین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1391/11/8
حال سینما خوب است، اما تو باور نکن! در حاشیه ششمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران

حال سینما خوب است، اما تو باور نکن! در حاشیه ششمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران
تاريخ ارسال: 1391/11/7
برنامه نمایش فیلم های سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سینماهای مردمی

برنامه نمایش فیلم های سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سینماهای مردمی
تاريخ ارسال: 1391/11/2
نیمکت ذخیره یا صندلی خالی! آن ها که جشنواره فجر فراموششان کرده است!

نیمکت ذخیره یا صندلی خالی! آن ها که جشنواره فجر فراموششان کرده است!
تاريخ ارسال: 1391/10/30
غرض ورزی یک ذهن سادیست و روشنفکرنمایی پیش پاافتاده؛ نقدی بر فیلم «پذیرایی ساده»

غرض ورزی یک ذهن سادیست و روشنفکرنمایی پیش پاافتاده؛ نقدی بر فیلم «پذیرایی ساده»
تاريخ ارسال: 1391/10/27
ششمین جشن انجمن منتقدان سینمای ایران برگزار شد؛ «برف روی کاج ها» و «ملکه» صدرنشین جوایز شدند

ششمین جشن انجمن منتقدان سینمای ایران برگزار شد؛ «برف روی کاج ها» و «ملکه» صدرنشین جوایز شدند
تاريخ ارسال: 1391/10/24
خستگی از سینمای کلاسیک و توهم نوآوری؛ نقدی بر فیلم «پذیرایی ساده»

خستگی از سینمای کلاسیک و توهم نوآوری؛ نقدی بر فیلم «پذیرایی ساده»
تاريخ ارسال: 1391/10/23
هرکس ضعف این جشنواره را بخواهد دلش برای سینما نمی سوزد؛ گفتگو با یزدان عشیری

هرکس ضعف این جشنواره را بخواهد دلش برای سینما نمی سوزد؛ گفتگو با یزدان عشیری
تاريخ ارسال: 1391/10/20
نه دل ماندن، نه پای رفتن؛ نگاهی به فیلم «زندگی خصوصی آقا و خانم میم»

نه دل ماندن، نه پای رفتن؛ نگاهی به فیلم «زندگی خصوصی آقا و خانم میم»
تاريخ ارسال: 1391/10/19
از متن تا حاشیه؛ نگاهی به فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران در سی و یکمین جشنواره فجر

از متن تا حاشیه؛ نگاهی به فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران در سی و یکمین جشنواره فجر
تاريخ ارسال: 1391/10/18
وقتی امیدها، ناامید می شوند! نگاهی به فیلم های جامانده از ماراتن جشنواره

وقتی امیدها، ناامید می شوند! نگاهی به فیلم های جامانده از ماراتن جشنواره
تاريخ ارسال: 1391/10/16
در مسیر امید و تردید؛ مروری بر سی سال جشنواره فیلم فجر- بخش سوم

در مسیر امید و تردید؛ مروری بر سی سال جشنواره فیلم فجر- بخش سوم
تاريخ ارسال: 1391/10/12
در مسیر امید و تردید؛ مروری بر سی سال جشنواره فیلم فجر- بخش دوم

در مسیر امید و تردید؛ مروری بر سی سال جشنواره فیلم فجر- بخش دوم
تاريخ ارسال: 1391/10/1
سینما بی پناه مطلق مانده و کسی از آن حمایت نمی کند؛ نشست بررسی بحران امروز سینمای ایران برگزار شد

سینما بی پناه مطلق مانده و کسی از آن حمایت نمی کند؛ نشست بررسی بحران امروز سینمای ایران برگزار شد
تاريخ ارسال: 1391/9/27
از فرم به محتوا، یا فرم بدون محتوا؟ مروری بر فیلم های عبدالرضا کاهانی

از فرم به محتوا، یا فرم بدون محتوا؟ مروری بر فیلم های عبدالرضا کاهانی
تاريخ ارسال: 1391/9/27
سندروم فراموشی؛ مرور برخی رویدادهای سینما در هفته ای که گذشت

سندروم فراموشی؛ مرور برخی رویدادهای سینما در هفته ای که گذشت
تاريخ ارسال: 1391/9/26
در مسیر امید و تردید؛ مروری بر سی سال جشنواره فیلم فجر- بخش اول

در مسیر امید و تردید؛ مروری بر سی سال جشنواره فیلم فجر- بخش اول
تاريخ ارسال: 1391/9/25
ناخنک زدن به مضامین سردستی! نقدی بر فیلم «من مادر هستم» ساخته فریدون جیرانی

ناخنک زدن به مضامین سردستی! نقدی بر فیلم «من مادر هستم» ساخته فریدون جیرانی
تاريخ ارسال: 1391/9/18
حاشیه های بی پایان؛ مرور برخی رویدادهای سینما در هفته ای که گذشت

حاشیه های بی پایان؛ مرور برخی رویدادهای سینما در هفته ای که گذشت
تاريخ ارسال: 1391/9/16
ملودرام با رنگ و لعاب تریلر! نگاهی به فیلم «من مادر هستم» ساخته فریدون جیرانی

ملودرام با رنگ و لعاب تریلر! نگاهی به فیلم «من مادر هستم» ساخته فریدون جیرانی
تاريخ ارسال: 1391/9/13
آیا «من مادر هستم از پرده سینماها به زیر کشیده می شود؟»؛ جنجال آفرینی های این فیلم همچنان ادامه دارد

آیا «من مادر هستم از پرده سینماها به زیر کشیده می شود؟»؛ جنجال آفرینی های این فیلم همچنان ادامه دارد
تاريخ ارسال: 1391/9/8
جشنواره سی و یکم با نظم و ترتیب خاصی برگزار می شود؛ گفتگو با یزدان عشیری

جشنواره سی و یکم با نظم و ترتیب خاصی برگزار می شود؛ گفتگو با یزدان عشیری
تاريخ ارسال: 1391/9/3
جای خالی بزرگان! نگاهی به غیبت کارگردانان شاخص سینمای ایران در سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

جای خالی بزرگان! نگاهی به غیبت کارگردانان شاخص سینمای ایران در سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1391/8/26
نقد فیلم با چاشنی درس اخلاق؛ مرور برخی رویدادهای سینما در هفته ای که گذشت

نقد فیلم با چاشنی درس اخلاق؛ مرور برخی رویدادهای سینما در هفته ای که گذشت
تاريخ ارسال: 1391/8/22
دردنامه ای سرشار از جزئیات؛ نگاهی به فیلم «میگرن» ساخته مانلی شجاعی فرد

دردنامه ای سرشار از جزئیات؛ نگاهی به فیلم «میگرن» ساخته مانلی شجاعی فرد
تاريخ ارسال: 1391/8/21
آدم های ساده و پیچیدگی های سفارشی؛ نقدی بر فیلم «آفریقا» ساخته هومن سیدی

آدم های ساده و پیچیدگی های سفارشی؛ نقدی بر فیلم «آفریقا» ساخته هومن سیدی
تاريخ ارسال: 1391/8/19
اندر آرزوی کاخی برای جشنواره فیلم فجر! نمایشنامه ای در پنج پرده!

اندر آرزوی کاخی برای جشنواره فیلم فجر! نمایشنامه ای در پنج پرده!
تاريخ ارسال: 1391/8/18
جدال با واپسگرایی؛ نگاهی به فیلم «آینه های روبرو» ساخته نگار آذربایجانی

جدال با واپسگرایی؛ نگاهی به فیلم «آینه های روبرو» ساخته نگار آذربایجانی
تاريخ ارسال: 1391/8/13
نشستیم، تاریک شد، سینما آمد؛ مرور برخی رویدادهای سینما در هفته ای که گذشت

نشستیم، تاریک شد، سینما آمد؛ مرور برخی رویدادهای سینما در هفته ای که گذشت
تاريخ ارسال: 1391/8/13
مشروح گزارش اولین نشست خبری سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

مشروح گزارش اولین نشست خبری سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1391/8/9
سیما فیلم: «یک‌خانواده محترم» شرم‌آور است

سیما فیلم: «یک‌خانواده محترم» شرم‌آور است
تاريخ ارسال: 1391/8/8
مرثیه ای بر مرگ ارزش های عمیق انسانی؛ نگاهی به فیلم «بوسیدن روی ماه» ساخته همایون اسعدیان

مرثیه ای بر مرگ ارزش های عمیق انسانی؛ نگاهی به فیلم «بوسیدن روی ماه» ساخته همایون اسعدیان
تاريخ ارسال: 1391/8/6
جنجال‌های ساخت فیلم «لاله» در ایران

جنجال‌های ساخت فیلم «لاله» در ایران
تاريخ ارسال: 1391/8/5
صفحه: