پرده سینما

سینمای ایران

فیلمی کسالت بار با تاریخ مصرف گذشته؛ نگاهی به فیلم «برلین منفی هفت»

فیلمی کسالت بار با تاریخ مصرف گذشته؛ نگاهی به فیلم «برلین منفی هفت»
تاريخ ارسال: 1391/11/16
بهزادی: جنس سینمای من برای علاقمندان سینمای هنری است نه سینمای سرگرمی؛ گزارش نشست فیلم «قاعده تصادف»

بهزادی: جنس سینمای من برای علاقمندان سینمای هنری است نه سینمای سرگرمی؛ گزارش نشست فیلم «قاعده تصادف»
تاريخ ارسال: 1391/11/16
این فیلم در مورد آدم های همین زمانه است؛ گزارش نشست فیلم «حوض نقاشی»

این فیلم در مورد آدم های همین زمانه است؛ گزارش نشست فیلم «حوض نقاشی»
تاريخ ارسال: 1391/11/16
اولین جنجال جدی در کاخ جشنواره؛ نشست فیلم «یک دو سه... پنج» به اغتشاش کشیده شد

اولین جنجال جدی در کاخ جشنواره؛ نشست فیلم «یک دو سه... پنج» به اغتشاش کشیده شد
تاريخ ارسال: 1391/11/15
فیلمی در مورد لحظات حقیقی زندگی یک زن؛ گزارش نشست فیلم «اشیاء از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیکترند»

فیلمی در مورد لحظات حقیقی زندگی یک زن؛ گزارش نشست فیلم «اشیاء از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیکترند»
تاريخ ارسال: 1391/11/15
خوشبخت: ما باید از تولید فیلم در کشور دفاع کنیم؛ گزارش نشست پرسش و پاسخ فیلم «عقاب صحرا»

خوشبخت: ما باید از تولید فیلم در کشور دفاع کنیم؛ گزارش نشست پرسش و پاسخ فیلم «عقاب صحرا»
تاريخ ارسال: 1391/11/15
داستان آدم هایی که به دنبال امید می روند؛ گزارش نشست پرسش و پاسخ فیلم «برلین منفی هفت»

داستان آدم هایی که به دنبال امید می روند؛ گزارش نشست پرسش و پاسخ فیلم «برلین منفی هفت»
تاريخ ارسال: 1391/11/15
شهابی: قصد من طرح مشکلات اجتماعی بود؛ گزارش نشست پرسش و پاسخ فیلم «روز روشن»

شهابی: قصد من طرح مشکلات اجتماعی بود؛ گزارش نشست پرسش و پاسخ فیلم «روز روشن»
تاريخ ارسال: 1391/11/14
گلایه هایتان را به ارشاد بکنید که مجوز فیلمنامه های ما را نمی دهد؛ گزارش نشست فیلم «گهواره ای برای مادر»

گلایه هایتان را به ارشاد بکنید که مجوز فیلمنامه های ما را نمی دهد؛ گزارش نشست فیلم «گهواره ای برای مادر»
تاريخ ارسال: 1391/11/14
یادداشت های روزانه سعید توجهی از سی و یکمین جشنواره فیلم فجر

یادداشت های روزانه سعید توجهی از سی و یکمین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1391/11/14
قوی تن: برای انجام رسالتم فیلم می سازم؛ گزارش نشست پرسش و پاسخ فیلم «آفتاب مهتاب زمین»

قوی تن: برای انجام رسالتم فیلم می سازم؛ گزارش نشست پرسش و پاسخ فیلم «آفتاب مهتاب زمین»
تاريخ ارسال: 1391/11/13
جنجال برای هیچ! نگاهی به فیلم «تاج محل» ساخته دانش اقباشاوی

جنجال برای هیچ! نگاهی به فیلم «تاج محل» ساخته دانش اقباشاوی
تاريخ ارسال: 1391/11/12
قریبیان: آرزوی من این است که ممیزی از سینمای ایران برداشته شود؛ گزارش نشست پرسش و پاسخ فیلم «گناهکاران»

قریبیان: آرزوی من این است که ممیزی از سینمای ایران برداشته شود؛ گزارش نشست پرسش و پاسخ فیلم «گناهکاران»
تاريخ ارسال: 1391/11/12
نقدهای روزانه علی ناصری بر فیلم های سی و یکمین جشنواره فیلم فجر

نقدهای روزانه علی ناصری بر فیلم های سی و یکمین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1391/11/12
حاشیه نگاری های روزانه در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر

حاشیه نگاری های روزانه در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1391/11/12
جدول ارزشگذاری فیلم های سی و یکمین جشنواره فجر از دیدگاه منتقدان سایت پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلم های سی و یکمین جشنواره فجر از دیدگاه منتقدان سایت پرده سینما
تاريخ ارسال: 1391/11/12
شیبانی: من به اندازه دانش و سوادم برای این فیلم تلاش کردم؛ گزارش نشست پرسش و پاسخ فیلم «هیچ کجا هیچ کس»

شیبانی: من به اندازه دانش و سوادم برای این فیلم تلاش کردم؛ گزارش نشست پرسش و پاسخ فیلم «هیچ کجا هیچ کس»
تاريخ ارسال: 1391/11/12
سال سینمای ایران تحویل شد؛ مشروح گزارش آیین گشایش سی و یکمین جشنواره فیلم فجر

سال سینمای ایران تحویل شد؛ مشروح گزارش آیین گشایش سی و یکمین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1391/11/11
مشروح گزارش دومین نشست خبری سی و یکمین جشنواره فیلم فجر

مشروح گزارش دومین نشست خبری سی و یکمین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1391/11/8
حال سینما خوب است، اما تو باور نکن! در حاشیه ششمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران

حال سینما خوب است، اما تو باور نکن! در حاشیه ششمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران
تاريخ ارسال: 1391/11/7
برنامه نمایش فیلم های سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سینماهای مردمی

برنامه نمایش فیلم های سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سینماهای مردمی
تاريخ ارسال: 1391/11/2
نیمکت ذخیره یا صندلی خالی! آن ها که جشنواره فجر فراموششان کرده است!

نیمکت ذخیره یا صندلی خالی! آن ها که جشنواره فجر فراموششان کرده است!
تاريخ ارسال: 1391/10/30
غرض ورزی یک ذهن سادیست و روشنفکرنمایی پیش پاافتاده؛ نقدی بر فیلم «پذیرایی ساده»

غرض ورزی یک ذهن سادیست و روشنفکرنمایی پیش پاافتاده؛ نقدی بر فیلم «پذیرایی ساده»
تاريخ ارسال: 1391/10/27
ششمین جشن انجمن منتقدان سینمای ایران برگزار شد؛ «برف روی کاج ها» و «ملکه» صدرنشین جوایز شدند

ششمین جشن انجمن منتقدان سینمای ایران برگزار شد؛ «برف روی کاج ها» و «ملکه» صدرنشین جوایز شدند
تاريخ ارسال: 1391/10/24
خستگی از سینمای کلاسیک و توهم نوآوری؛ نقدی بر فیلم «پذیرایی ساده»

خستگی از سینمای کلاسیک و توهم نوآوری؛ نقدی بر فیلم «پذیرایی ساده»
تاريخ ارسال: 1391/10/23
هرکس ضعف این جشنواره را بخواهد دلش برای سینما نمی سوزد؛ گفتگو با یزدان عشیری

هرکس ضعف این جشنواره را بخواهد دلش برای سینما نمی سوزد؛ گفتگو با یزدان عشیری
تاريخ ارسال: 1391/10/20
نه دل ماندن، نه پای رفتن؛ نگاهی به فیلم «زندگی خصوصی آقا و خانم میم»

نه دل ماندن، نه پای رفتن؛ نگاهی به فیلم «زندگی خصوصی آقا و خانم میم»
تاريخ ارسال: 1391/10/19
از متن تا حاشیه؛ نگاهی به فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران در سی و یکمین جشنواره فجر

از متن تا حاشیه؛ نگاهی به فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران در سی و یکمین جشنواره فجر
تاريخ ارسال: 1391/10/18
وقتی امیدها، ناامید می شوند! نگاهی به فیلم های جامانده از ماراتن جشنواره

وقتی امیدها، ناامید می شوند! نگاهی به فیلم های جامانده از ماراتن جشنواره
تاريخ ارسال: 1391/10/16
در مسیر امید و تردید؛ مروری بر سی سال جشنواره فیلم فجر- بخش سوم

در مسیر امید و تردید؛ مروری بر سی سال جشنواره فیلم فجر- بخش سوم
تاريخ ارسال: 1391/10/12
در مسیر امید و تردید؛ مروری بر سی سال جشنواره فیلم فجر- بخش دوم

در مسیر امید و تردید؛ مروری بر سی سال جشنواره فیلم فجر- بخش دوم
تاريخ ارسال: 1391/10/1
سینما بی پناه مطلق مانده و کسی از آن حمایت نمی کند؛ نشست بررسی بحران امروز سینمای ایران برگزار شد

سینما بی پناه مطلق مانده و کسی از آن حمایت نمی کند؛ نشست بررسی بحران امروز سینمای ایران برگزار شد
تاريخ ارسال: 1391/9/27
از فرم به محتوا، یا فرم بدون محتوا؟ مروری بر فیلم های عبدالرضا کاهانی

از فرم به محتوا، یا فرم بدون محتوا؟ مروری بر فیلم های عبدالرضا کاهانی
تاريخ ارسال: 1391/9/27
سندروم فراموشی؛ مرور برخی رویدادهای سینما در هفته ای که گذشت

سندروم فراموشی؛ مرور برخی رویدادهای سینما در هفته ای که گذشت
تاريخ ارسال: 1391/9/26
در مسیر امید و تردید؛ مروری بر سی سال جشنواره فیلم فجر- بخش اول

در مسیر امید و تردید؛ مروری بر سی سال جشنواره فیلم فجر- بخش اول
تاريخ ارسال: 1391/9/25
ناخنک زدن به مضامین سردستی! نقدی بر فیلم «من مادر هستم» ساخته فریدون جیرانی

ناخنک زدن به مضامین سردستی! نقدی بر فیلم «من مادر هستم» ساخته فریدون جیرانی
تاريخ ارسال: 1391/9/18
حاشیه های بی پایان؛ مرور برخی رویدادهای سینما در هفته ای که گذشت

حاشیه های بی پایان؛ مرور برخی رویدادهای سینما در هفته ای که گذشت
تاريخ ارسال: 1391/9/16
ملودرام با رنگ و لعاب تریلر! نگاهی به فیلم «من مادر هستم» ساخته فریدون جیرانی

ملودرام با رنگ و لعاب تریلر! نگاهی به فیلم «من مادر هستم» ساخته فریدون جیرانی
تاريخ ارسال: 1391/9/13
آیا «من مادر هستم از پرده سینماها به زیر کشیده می شود؟»؛ جنجال آفرینی های این فیلم همچنان ادامه دارد

آیا «من مادر هستم از پرده سینماها به زیر کشیده می شود؟»؛ جنجال آفرینی های این فیلم همچنان ادامه دارد
تاريخ ارسال: 1391/9/8
جشنواره سی و یکم با نظم و ترتیب خاصی برگزار می شود؛ گفتگو با یزدان عشیری

جشنواره سی و یکم با نظم و ترتیب خاصی برگزار می شود؛ گفتگو با یزدان عشیری
تاريخ ارسال: 1391/9/3
صفحه: