پرده سینما

سینمای ایران

حکایت همچنان باقی است؛ انتقاداتی بر سی و دومین جشنواره فیلم فجر

حکایت همچنان باقی است؛ انتقاداتی بر سی و دومین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1392/12/7
امیدهای اکران سال آینده

امیدهای اکران سال آینده
تاريخ ارسال: 1392/12/6
او در سکوت فرهنگ می سازد؛ نوشته ای بر «خانه پدری» کیانوش عیاری

او در سکوت فرهنگ می سازد؛ نوشته ای بر «خانه پدری» کیانوش عیاری
تاريخ ارسال: 1392/12/4
از لحاظ روشنفکری پیروز و از لحاظ اخلاقی صادق؛ نقدی بر فیلم «خانه پدری» ساخته کیانوش عیاری

از لحاظ روشنفکری پیروز و از لحاظ اخلاقی صادق؛ نقدی بر فیلم «خانه پدری» ساخته کیانوش عیاری
تاريخ ارسال: 1392/11/27
دیدگاه منتقد «گاردین» درباره فیلم های مهرجویی، کیمیایی، تبریزی، عیاری و دیگران

دیدگاه منتقد «گاردین» درباره فیلم های مهرجویی، کیمیایی، تبریزی، عیاری و دیگران
تاريخ ارسال: 1392/11/25
سیمرغ ها به پرواز درآمدند؛ گزارش کامل آیین پایانی سی و دومین جشنواره فیلم فجر + حواشی

سیمرغ ها به پرواز درآمدند؛ گزارش کامل آیین پایانی سی و دومین جشنواره فیلم فجر + حواشی
تاريخ ارسال: 1392/11/22
نعمت الله: نکته عظمت این فیلم یک داستان پر انرژی است؛ نشست خبری فیلم «آرایش غلیظ» برگزار شد

نعمت الله: نکته عظمت این فیلم یک داستان پر انرژی است؛ نشست خبری فیلم «آرایش غلیظ» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/21
تبریزی: تا عزیزی را از دست ندهیم قدر او را نمی دانیم؛ نشست خبری فیلم «طبقه حساس» برگزار شد

تبریزی: تا عزیزی را از دست ندهیم قدر او را نمی دانیم؛ نشست خبری فیلم «طبقه حساس» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/21
عیاری: فیلمساز باید نگاهش را انعکاس دهد؛ نشست خبری فیلم «خانه پدری» برگزار شد

عیاری: فیلمساز باید نگاهش را انعکاس دهد؛ نشست خبری فیلم «خانه پدری» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/19
سهیلی: «تنگنا» و «قیصر» در دوران نوجوانی مرا درگیر کرده بود؛ نشست خبری فیلم «کلاشینکف» برگزار شد

سهیلی: «تنگنا» و «قیصر» در دوران نوجوانی مرا درگیر کرده بود؛ نشست خبری فیلم «کلاشینکف» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/19
در ستایش عقل و صلح؛ نقدی بر فیلم «چ» ساخته ابراهیم حاتمی کیا

در ستایش عقل و صلح؛ نقدی بر فیلم «چ» ساخته ابراهیم حاتمی کیا
تاريخ ارسال: 1392/11/19
داریوش مهرجویی به کاخ جشنواره نیامد؛ استقبال از فیلم «اشباح» بسیار کمتر از انتظار بود

داریوش مهرجویی به کاخ جشنواره نیامد؛ استقبال از فیلم «اشباح» بسیار کمتر از انتظار بود
تاريخ ارسال: 1392/11/19
هزینه تولید فیلم ما اندازه غذای یک فیلم فاخر هم نبود، نشست خبری فیلم «رد کارپت» برگزار شد

هزینه تولید فیلم ما اندازه غذای یک فیلم فاخر هم نبود، نشست خبری فیلم «رد کارپت» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/18
میرکریمی: فیلم در ارتباط با شما الکن بوده است؛ نشست خبری فیلم «امروز» برگزار شد

میرکریمی: فیلم در ارتباط با شما الکن بوده است؛ نشست خبری فیلم «امروز» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/18
ثقفی: سینما برای من تنها فرم است؛ نشست خبری فیلم «همه چیز برای فروش» برگزار شد

ثقفی: سینما برای من تنها فرم است؛ نشست خبری فیلم «همه چیز برای فروش» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/17
پوراحمد: چرا همه به فیلم من خندیدید؟؛ نشست خبری فیلم «پنجاه قدم آخر» برگزار شد

پوراحمد: چرا همه به فیلم من خندیدید؟؛ نشست خبری فیلم «پنجاه قدم آخر» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/17
عسگرپور: مخاطبان ما خیلی راحت طلب شده اند؛ نشست خبری فیلم «میهمان داریم» برگزار شد

عسگرپور: مخاطبان ما خیلی راحت طلب شده اند؛ نشست خبری فیلم «میهمان داریم» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/17
آبیار: دفاع مقدس و جنگ هیچگاه تمام نمی شود؛ نشست خبری فیلم«شیار ۱۴۳» برگزار شد

آبیار: دفاع مقدس و جنگ هیچگاه تمام نمی شود؛ نشست خبری فیلم«شیار ۱۴۳» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/16
این فیلم برای تولید هیچ سرویس فوق العاده ای نگرفته است؛ نشست خبری فیلم «رستاخیز» برگزار شد

این فیلم برای تولید هیچ سرویس فوق العاده ای نگرفته است؛ نشست خبری فیلم «رستاخیز» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/16
«متروپل» نظر منتقدان را جلب نکرد؛ مسعود کیمیایی به کاخ جشنواره نیامد!

«متروپل» نظر منتقدان را جلب نکرد؛ مسعود کیمیایی به کاخ جشنواره نیامد!
تاريخ ارسال: 1392/11/15
ما با ساختن این فیلم می خواستیم معضلات را نشان بدهیم؛ نشست خبری فیلم «خط ویژه» برگزار شد

ما با ساختن این فیلم می خواستیم معضلات را نشان بدهیم؛ نشست خبری فیلم «خط ویژه» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/14
حاتمی کیا: ساخت این فیلم سه برابر سایر فیلمهایم از من انرژی گرفت؛ نشست خبری فیلم «چ» برگزار شد

حاتمی کیا: ساخت این فیلم سه برابر سایر فیلمهایم از من انرژی گرفت؛ نشست خبری فیلم «چ» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/14
ما هیچ ادعایی نداریم!؛ نشست خبری فیلم «مردن به وقت شهریور» برگزار شد

ما هیچ ادعایی نداریم!؛ نشست خبری فیلم «مردن به وقت شهریور» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/14
هادی: در سینما همانند تلویزیون امکانات فراهم نیست؛ نشست خبری فیلم «زندگی جای دیگری است» برگزار شد

هادی: در سینما همانند تلویزیون امکانات فراهم نیست؛ نشست خبری فیلم «زندگی جای دیگری است» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/14
«قصه ها» امیدوار کننده ترین فیلم دولت قبلی است؛ نشست خبری فیلم «قصه ها» برگزار شد

«قصه ها» امیدوار کننده ترین فیلم دولت قبلی است؛ نشست خبری فیلم «قصه ها» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/13
مرور فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر - بخش چهارم (پایانی)

مرور فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر - بخش چهارم (پایانی)
تاريخ ارسال: 1392/11/12
مرور فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر - بخش سوم

مرور فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر - بخش سوم
تاريخ ارسال: 1392/11/11
یادداشت های روزانه محمدمعین موسوی در سی و دومین جشنواره فیلم فجر

یادداشت های روزانه محمدمعین موسوی در سی و دومین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1392/11/11
یادداشت های روزانه سعید توجهی در سی و دومین جشنواره فیلم فجر

یادداشت های روزانه سعید توجهی در سی و دومین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1392/11/11
یادداشت های روزانه غلامعباس فاضلی در سی و دومین جشنواره فیلم فجر

یادداشت های روزانه غلامعباس فاضلی در سی و دومین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1392/11/11
نقدهای روزانه علی ناصری بر فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر

نقدهای روزانه علی ناصری بر فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1392/11/11
حاشیه نگاری های روزانه در سی و دومین جشنواره فیلم فجر

حاشیه نگاری های روزانه در سی و دومین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1392/11/11
مرور فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر - بخش دوم

مرور فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر - بخش دوم
تاريخ ارسال: 1392/11/10
جدول ارزشگذاری فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما
تاريخ ارسال: 1392/11/12
مرور فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر - بخش اول

مرور فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر - بخش اول
تاريخ ارسال: 1392/11/9
چشم اندازی در مه؛ در آستانه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

چشم اندازی در مه؛ در آستانه سی و دومین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1392/11/8
چند کلمه حرف حساب با داریوش مهرجویی! چه بر سر شما آمده؟!

چند کلمه حرف حساب با داریوش مهرجویی! چه بر سر شما آمده؟!
تاريخ ارسال: 1392/11/5
جذاب، خوب و قابل اعتنا؛ نقدی بر فیلم «روز روشن» ساخته حسین شهابی

جذاب، خوب و قابل اعتنا؛ نقدی بر فیلم «روز روشن» ساخته حسین شهابی
تاريخ ارسال: 1392/10/28
بهار اتحاد در خانه سینما

بهار اتحاد در خانه سینما
تاريخ ارسال: 1392/10/15
فرهادی در گفتگو با هالیوود ریپورتر: فکر نمی‌کردم روزی خارج از ایران فیلم بسازم

فرهادی در گفتگو با هالیوود ریپورتر: فکر نمی‌کردم روزی خارج از ایران فیلم بسازم
تاريخ ارسال: 1392/10/7
صفحه: