پرده سینما

سینمای ایران

داریوش مهرجویی به کاخ جشنواره نیامد؛ استقبال از فیلم «اشباح» بسیار کمتر از انتظار بود

داریوش مهرجویی به کاخ جشنواره نیامد؛ استقبال از فیلم «اشباح» بسیار کمتر از انتظار بود
تاريخ ارسال: 1392/11/19
هزینه تولید فیلم ما اندازه غذای یک فیلم فاخر هم نبود، نشست خبری فیلم «رد کارپت» برگزار شد

هزینه تولید فیلم ما اندازه غذای یک فیلم فاخر هم نبود، نشست خبری فیلم «رد کارپت» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/18
میرکریمی: فیلم در ارتباط با شما الکن بوده است؛ نشست خبری فیلم «امروز» برگزار شد

میرکریمی: فیلم در ارتباط با شما الکن بوده است؛ نشست خبری فیلم «امروز» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/18
ثقفی: سینما برای من تنها فرم است؛ نشست خبری فیلم «همه چیز برای فروش» برگزار شد

ثقفی: سینما برای من تنها فرم است؛ نشست خبری فیلم «همه چیز برای فروش» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/17
پوراحمد: چرا همه به فیلم من خندیدید؟؛ نشست خبری فیلم «پنجاه قدم آخر» برگزار شد

پوراحمد: چرا همه به فیلم من خندیدید؟؛ نشست خبری فیلم «پنجاه قدم آخر» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/17
عسگرپور: مخاطبان ما خیلی راحت طلب شده اند؛ نشست خبری فیلم «میهمان داریم» برگزار شد

عسگرپور: مخاطبان ما خیلی راحت طلب شده اند؛ نشست خبری فیلم «میهمان داریم» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/17
آبیار: دفاع مقدس و جنگ هیچگاه تمام نمی شود؛ نشست خبری فیلم«شیار ۱۴۳» برگزار شد

آبیار: دفاع مقدس و جنگ هیچگاه تمام نمی شود؛ نشست خبری فیلم«شیار ۱۴۳» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/16
این فیلم برای تولید هیچ سرویس فوق العاده ای نگرفته است؛ نشست خبری فیلم «رستاخیز» برگزار شد

این فیلم برای تولید هیچ سرویس فوق العاده ای نگرفته است؛ نشست خبری فیلم «رستاخیز» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/16
«متروپل» نظر منتقدان را جلب نکرد؛ مسعود کیمیایی به کاخ جشنواره نیامد!

«متروپل» نظر منتقدان را جلب نکرد؛ مسعود کیمیایی به کاخ جشنواره نیامد!
تاريخ ارسال: 1392/11/15
ما با ساختن این فیلم می خواستیم معضلات را نشان بدهیم؛ نشست خبری فیلم «خط ویژه» برگزار شد

ما با ساختن این فیلم می خواستیم معضلات را نشان بدهیم؛ نشست خبری فیلم «خط ویژه» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/14
حاتمی کیا: ساخت این فیلم سه برابر سایر فیلمهایم از من انرژی گرفت؛ نشست خبری فیلم «چ» برگزار شد

حاتمی کیا: ساخت این فیلم سه برابر سایر فیلمهایم از من انرژی گرفت؛ نشست خبری فیلم «چ» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/14
ما هیچ ادعایی نداریم!؛ نشست خبری فیلم «مردن به وقت شهریور» برگزار شد

ما هیچ ادعایی نداریم!؛ نشست خبری فیلم «مردن به وقت شهریور» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/14
هادی: در سینما همانند تلویزیون امکانات فراهم نیست؛ نشست خبری فیلم «زندگی جای دیگری است» برگزار شد

هادی: در سینما همانند تلویزیون امکانات فراهم نیست؛ نشست خبری فیلم «زندگی جای دیگری است» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/14
«قصه ها» امیدوار کننده ترین فیلم دولت قبلی است؛ نشست خبری فیلم «قصه ها» برگزار شد

«قصه ها» امیدوار کننده ترین فیلم دولت قبلی است؛ نشست خبری فیلم «قصه ها» برگزار شد
تاريخ ارسال: 1392/11/13
مرور فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر - بخش چهارم (پایانی)

مرور فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر - بخش چهارم (پایانی)
تاريخ ارسال: 1392/11/12
مرور فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر - بخش سوم

مرور فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر - بخش سوم
تاريخ ارسال: 1392/11/11
یادداشت های روزانه محمدمعین موسوی در سی و دومین جشنواره فیلم فجر

یادداشت های روزانه محمدمعین موسوی در سی و دومین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1392/11/11
یادداشت های روزانه سعید توجهی در سی و دومین جشنواره فیلم فجر

یادداشت های روزانه سعید توجهی در سی و دومین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1392/11/11
یادداشت های روزانه غلامعباس فاضلی در سی و دومین جشنواره فیلم فجر

یادداشت های روزانه غلامعباس فاضلی در سی و دومین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1392/11/11
نقدهای روزانه علی ناصری بر فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر

نقدهای روزانه علی ناصری بر فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1392/11/11
حاشیه نگاری های روزانه در سی و دومین جشنواره فیلم فجر

حاشیه نگاری های روزانه در سی و دومین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1392/11/11
مرور فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر - بخش دوم

مرور فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر - بخش دوم
تاريخ ارسال: 1392/11/10
جدول ارزشگذاری فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما

جدول ارزشگذاری فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر از دیدگاه منتقدان پرده سینما
تاريخ ارسال: 1392/11/12
مرور فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر - بخش اول

مرور فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر - بخش اول
تاريخ ارسال: 1392/11/9
چشم اندازی در مه؛ در آستانه سی و دومین جشنواره فیلم فجر

چشم اندازی در مه؛ در آستانه سی و دومین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1392/11/8
چند کلمه حرف حساب با داریوش مهرجویی! چه بر سر شما آمده؟!

چند کلمه حرف حساب با داریوش مهرجویی! چه بر سر شما آمده؟!
تاريخ ارسال: 1392/11/5
جذاب، خوب و قابل اعتنا؛ نقدی بر فیلم «روز روشن» ساخته حسین شهابی

جذاب، خوب و قابل اعتنا؛ نقدی بر فیلم «روز روشن» ساخته حسین شهابی
تاريخ ارسال: 1392/10/28
بهار اتحاد در خانه سینما

بهار اتحاد در خانه سینما
تاريخ ارسال: 1392/10/15
فرهادی در گفتگو با هالیوود ریپورتر: فکر نمی‌کردم روزی خارج از ایران فیلم بسازم

فرهادی در گفتگو با هالیوود ریپورتر: فکر نمی‌کردم روزی خارج از ایران فیلم بسازم
تاريخ ارسال: 1392/10/7
نابودی، نه در اوج که در نزدیکی زیبایی؛ نقدی بر فیلم «آسمان زرد کم عمق» ساخته بهرام توکلی

نابودی، نه در اوج که در نزدیکی زیبایی؛ نقدی بر فیلم «آسمان زرد کم عمق» ساخته بهرام توکلی
تاريخ ارسال: 1392/9/28
تنهایی پرهیاهو! دیوار کوتاه نویسندگان سینمایی در سی و دومین جشنواره فیلم فجر

تنهایی پرهیاهو! دیوار کوتاه نویسندگان سینمایی در سی و دومین جشنواره فیلم فجر
تاريخ ارسال: 1392/9/23
قربانی کردن شخصیت به نفع داستان؛ نقدی بر فیلم «استرداد» ساخته علی غفاری

قربانی کردن شخصیت به نفع داستان؛ نقدی بر فیلم «استرداد» ساخته علی غفاری
تاريخ ارسال: 1392/9/5
فیلم پلیسی فقط کلاه و پالتو نیست!  نگاهی به فیلم «گناهکاران» ساخته فرامرز قریبیان

فیلم پلیسی فقط کلاه و پالتو نیست! نگاهی به فیلم «گناهکاران» ساخته فرامرز قریبیان
تاريخ ارسال: 1392/9/4
پایبندی به قواعد ژانر، تضمین کننده موفقیت نیست! نقدی بر فیلم «گناهکاران» ساخته فرامرز قریبیان

پایبندی به قواعد ژانر، تضمین کننده موفقیت نیست! نقدی بر فیلم «گناهکاران» ساخته فرامرز قریبیان
تاريخ ارسال: 1392/8/15
همه چیز خوب و بد دارد؛ نگاهی به عبور از خط قرمز مشاغل در سینمای ایران

همه چیز خوب و بد دارد؛ نگاهی به عبور از خط قرمز مشاغل در سینمای ایران
تاريخ ارسال: 1392/8/10
  چشم انداز سی و دومین جشنواره فیلم فجر-۲

چشم انداز سی و دومین جشنواره فیلم فجر-۲
تاريخ ارسال: 1392/8/13
حرف‌های ابوالفضل جلیلی درباره‌ی «گذشته»، اسکار و جشنواره‌ها

حرف‌های ابوالفضل جلیلی درباره‌ی «گذشته»، اسکار و جشنواره‌ها
تاريخ ارسال: 1392/8/7
چشم انداز سی و دومین جشنواره فیلم فجر-۱

چشم انداز سی و دومین جشنواره فیلم فجر-۱
تاريخ ارسال: 1392/8/7
فوندانسیون سینمای ایران

فوندانسیون سینمای ایران
تاريخ ارسال: 1392/8/5
سمپاتیِ مرا بپذیرید، اما به سبک خودم! نقدی بر فیلم «کلاس هنرپیشگی» ساخته علیرضا داودنژاد

سمپاتیِ مرا بپذیرید، اما به سبک خودم! نقدی بر فیلم «کلاس هنرپیشگی» ساخته علیرضا داودنژاد
تاريخ ارسال: 1392/8/3
صفحه: